Nationella minoriteters språk och kultur

Första fördelningen

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Finska kulturföreningen i Sverige, Uusi teatteri, 2 000 000
Judiska församligen i Stockholm, Vidmakthålla, marknadsföra och utveckla Judiska biblioteket, 200 000
Romska Kulturcentret i Malmö, Romska Kulturcentret i Malmö 2011, 500 000
Romskt kulturcentrum i Stockholm - RKC, Romskt Kulturcentrum i Stockholm, 500 000
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige, Finlandsinstitutets bibliotek, 950 000
Tornedalsteatern TOTE, Mångkonstnärlig utveckling i minoritetsspråkområde, 2 050 000

Samtliga ansökningar
Finska kulturföreningen i Sverige
Judiska församligen i Stockholm
Romska Kulturcentret i Malmö
Romskt kulturcentrum i Stockholm - RKC
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige
Tornedalsteatern TOTE

Header logo