Nationella minoriteters språk och kultur

Andra fördelningen

 

Beviljade bidrag, belopp i kr
Barents Publisher, Gräns och gryning VI (Bidraget beviljas från anslag 3:2 ap. 1 bidrag till litteratur och kulturtidskrifter.), 15 000
Jord ek. för., Ska nya röster sjunga, 40 000
Judiska Församlingen i Göteborg, Judisk identitet för ungdomar och unga vuxna 15-26 år, 40 000
Judiska Församlingen i Stockholm, Arrangörsverksamhet, 50 000
Judiska Kören, Jiddisch i körsång, 10 000
Judiska Kören, Klezmerfestival 2012, 15 000
Judiska Museet i Stockholm, Familjen Josephson, 70 000
Koncentrat - Konstcentrum i Kiruna, Konst i Parkalompolo 2011, 15 000
Lopme Naestie, Lopme naestie samiska kulturdagar, 30 000
Mokoma Musikförening, MOKOMAFESTIVALEN, tiss is finland/  musik och konstfestival, 50 000
Paideia - The European Institute for Jewish Studies in Sweden, Konferens om judisk kultur och Europa, 20 000
Romani kvinnans rätt i samhället, Gelem Gelem-Vad hände efter Katitzi/romskt nationaldagsfirande 40 år, 10 000
Romano Pasos Research Centre, Romer i centrum Sverige 2011, 80 000
Romer för kulturell utveckling, "I vårt folk ryms hela världen" - En bok om romer i Göteborg, 25 000
Sámi Jienat, Riddu-Riddu, 25 000
Slow Food Sápmi, Indigenous Terra Madre 2011, 20 000
Stiftelsen Axevalla folkhögskola, Axevalla Sommar 2011, 20 000
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige, Kulturspridning, 80 000
Stockholms Jiddische teateramatorn, Teaterprojekt på jiddisch, 10 000
Sverigefinländarnas arkiv, Utställningsprojekt: Mötet med sverigefinnarnas tre generationer, 75 000
Sverigefinska ungdomsförbundet, Subversiva spår, 50 000
Sällskapet för jiddisch och jiddischkultur, Stockholms Jiddischkör, 10 000

Samtliga ansökningar
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Balkansk - Svensk förening i NV Skåne
Barents Publisher
Centar Romano Kulturakoro Anglunipe-CRKA
Fanny Kivimäki
Föreningen Judisk Filmfestival
Jord ek. för.
Judiska Församlingen i Göteborg
Judiska Församlingen i Stockholm
Judiska församlingen i Stockholm
Judiska Församlingen i Stockholm
Judiska Församlingen i Stockholm
Judiska Kören
Judiska Kören
Judiska Museet i Stockholm
Koncentrat - Konstcentrum i Kiruna
Limmud Stockholm
Lopme Naestie
Mediana HB
Mokoma Musikförening
Paideia - The European Institute for Jewish Studies in Sweden
Romani kvinnans rätt i samhället
Romano Pasos Research Centre
Romer för kulturell utveckling
Romska Kulturcentret i Malmö
Sámi Jienat
Slow Food Sápmi
Stiftelsen Axevalla folkhögskola
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige
Stockholms Jiddische teater amatorn
Sverigefinländarnas arkiv
Sverigefinska folkhögskolan
Sverigefinska Riksförbundet
Sverigefinska ungdomsförbundet
Sveriges internationella Roma Filmfestival
Sveriges Jiddischförbund
Sällskapet för jiddisch och jiddischkultur
Sällskapet för jiddisch och jiddischkultur
teater de vill

Header logo