Konstområdesövergripande arrangörer

 

Beviljade bidrag, belopp i kr
Atalante, 1 190 000
Barnens scen, 100 000
FORUM Jean Claude Arnault HB Nutidsplats f. Kultur, 225 000
Föreningen Farhang, 175 000
Inkonst, 450 000
Kulturföreningen BwC/Bwana Club, 350 000
Kulturhuset i Ytterjärna AB, 480 000

Bordlagd
Palatset, Stockholm

Samtliga ansökningar
Atalante, Västra Götaland
Barnens scen, Skåne
FORUM Jean Claude Arnault HB Nutidsplats f. kultur, Stockholm
Föreningen Farhang, Stockholm
Högkvarteret, Stockholm
Inkonst, Skåne
Kulturförening Preon, Gotland
Kulturföreningen BwC/Bwana Club, Västra Götaland
Kulturhuset i Ytterjärna AB, Stockholm
Palatset, Stockholm

Header logo