Turnébidrag till fria musikgrupper

Första fördelningstillfället 2017


Beviljade ansökningar, belopp i kronor
232 Strängar, Sverige, 12 000
ABJEEZ, USA, 130 000
Allra Käraste Syster, Sverige, 30 000
Beata Bermuda, USA, 43 000
Black River Delta, Tyskland, Österrike, Schweiz, 8 000
Bottlecap, Australien, 10 000
Cecilia Nordlund & Fullmånen Från Helvetet, Sverige, 23 000
Darya och Månskensorkestern, Sverige, 40 000
Emil Brandqvist Trio, Tyskland, Tjeckien, 8 000
Fanny Gunnarsson Quartet, Sverige, 11 000
Franska Trion, Sverige, 25 000
Frantic Amber, Ungern, Slovakien, Kroatien, Österrike, Bosnien, Rumänien, Bulgarien, Serbien, 12 000
Giovannikvartetten, Sverige, 20 000
Ian Carr & The Various Artists, Sverige, 26 000
Jaerv, Japan, 38 000
Jennie Abrahamson, Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Finland, Estland, 25 000
Jens Lekman med band, USA, Kanada, Irland, Storbritannien, Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, 95 000
Klabbes Bank, USA, Kanada, 60 000
Kristin Amparo feat. Combo de la Musica, Tyskland, 21 000
MaidaVale, Frankrike, Tyskland, Danmark, 15 000
Per-Oscar Nilsson Trio feat. Gilad Hekselmann, Sverige, Finland, 21 000
sir Was, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, 22 000
Sirocco, Tyskland, 15 000
Stenhammar Quartet, Japan, 54 000
Susanna Risberg Trio, Kina, Taiwan, 30 000
TARABBAND, Egypten, 37 000
The Magnettes, USA, Kanada, Storbritannien, Irland, 60 000
Tommy Kotter Trio, Japan, 42 000
Träd Gräs och Stenar, USA, 42 000
VED, Storbritannien, 17 000
Vindonia, USA, 27 000
Vocal Art Ensemble, Spanien, 88 000
Voces Nordicae , numera VoNo, Kanada, USA, 108 000
Zacke, Sverige, 48 000

Header logo