Skådebaneverksamhet


Beviljade bidrag, belopp i kronor  
Nya Skådebanan i Östergötland, 385 000
Riksskådebanan, 500 000
Skådebanan i Dalarna, 205 000
Skådebanan i Jönköpings län, 180 000
Skådebanan Norrbotten, 230 000
Skådebanan södra region, 280 000
Skådebanan Västmanland, 205 000
TILLT AB/Skådebanan Västra Götaland, 435 000

Header logo