Regional kulturverksamhet


Beviljat belopp 2017, kr
Region Blekinge, 16 680 000
Landstinget Dalarna, 34 580 000
Region Gotland, 22 860 000
Region Gävleborg, 38 180 000
Region Halland, 27 680 000
Region Jämtland Härjedalen, 29 040 000
Region Jönköpings län, 32 370 000
Landstinget i Kalmar län, 29 860 000
Region Kronoberg, 35 090 000
Region Norrbotten, 42 900 000
Region Skåne, 191 600 000
Landstinget Sörmland, 26 080 000
Region Uppsala, 39 410 000
Region Värmland, 51 110 000
Region Västerbotten, 79 520 000
Region Västernorrland, 44 220 000
Region Västmanland, 30 520 000
Västra Götalandsregionen, 311 980 000
Region Örebro län, 38 400 000
Region Östergötland, 68 770 000

Stockholm, regional kulturverksamhet, 93 248 000

 

Header logo