Projektbidrag bild- och formkonst

Första ansökningsomgången 2017


Beviljade bidrag, belopp i kronor
Gylleboverket, 200 000
Karin Andersson, 55 000
Design Lab S, 150 000
Baltic Art Center, 198 000
Nordic Textile Art, 80 000
Konstepidemin, 150 000
Not Quite, 99 000
ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art, 200 000
Nordiska konstförbundet - svenska sektionen, 235 000
Firma Roger von Reybekiel, 60 000
Barklund & Co AB, 32 000

Header logo