Facklitteratur

Facklitteratur för vuxna, fördelning av medel, fjärde fördelningstillfället för år 2017.


Möte 2017-09-13.

Titel: Känslornas revolution. Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet
Författare: Bergman, Helena; Florin, Christina; Ljunggren, Jens (Redaktörer)
Utgivare: Appell Förlag
Illustratör: Marie-Louise Ekman, Micke Berg, Cecilia Torudd, Poul Ströyer mfl
ISBN: 978-91-9832754-0
Presentation av boken: En grupp historiker, idé, film och idéhistoriker granskar det färgstarka och omvälvande 1970-talet, då känslomönstret utmärktes av en dröm om mänsklig gemenskap och befrielse från fördomar samt en vilja att komma i kontakt med sig själv och andra. Både politiken och den nya fria sexualiteten gav plats för uppbrott och ett språng in i äventyret. Fram växer ett fascinerande stycke känslohistoria och en bild av hur känslorna blir till regler och mönster som i sin tur ger upphov till nya normer.
 
Titel: Global ojämlikhet. Nya perspektiv i globaliseringens tidevarv
Författare: Milanovic, Branko
Översättare: Henrik Gundenäs
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173502-7
Presentation av boken: Författaren beskriver hur ojämlikheten mellan och inom nationer har utvecklats i ett långt historiskt perspektiv. Han analyserar drivkrafterna bakom ökad och minskad ojämlikhet och diskuterar de olika politiska implikationerna av de senaste decenniernas tilltagande inkomstojämlikhet inom de rika nationerna och det faktum att det, trots den samtidiga utjämningen mellan länder, är avgörande för våra livschanser var vi är födda och var vi lever. Följden blir migration till rikare länder.
 
Titel: Fåglar i staden
Författare: Roger Gyllin och Ingvar Svanberg
Utgivare: Dialogos Förlag AB
ISBN: 978-91-7504317-3
Presentation av boken: Detta är en bok om fåglarnas moderna stadshistoria och människans betydelse för fågelfaunan och dess förändring. Den handlar om parkernas framväxt kring förra sekelskiftet, om vattendragens och dammarnas fåglar men också om fågellivet i stenstaden och i trädgårdarna. "Fåglar i staden" är en kulturhistorisk och kulturzoologisk belysning av en spännande miljö somangår alla som bor i städer.
 
Titel: Gettot
Författare: Wirth, Louis
Översättare: Lisa Sjösten
Utgivare: Égalité
Illustratör: Todros Geller
ISBN: 978-91-9813177-2
Presentation av boken: I "Gettot" belyser den tysk-amerikanska sociologen Louis Wirth det judiska gettots uppkomst i medeltidens Europa ur ett historiskt-sociologiskt perspektiv, med gettot i Frankfurt som specifikt exempel. Det rika inre liv som doldes bakom gettots gråa exteriör blottläggs, liksom dess fysiska, sociala och psykologiska inverkan på invånarna. Dessa erfarenheter återspeglas enligt Wirth sedan i det judiska gettot i Chicago vars befolkning kraftigt ökade i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
 
Titel: Tio dagar som skakade världen
Författare: Reed, John
Översättare: Olle Moberg
Utgivare: Fischer & Co
ISBN: 978-91-8824328-7
Presentation av boken: John Reeds ögonvittnesskildring av den ryska oktoberrevolutionen 1917 utkom första gången i USA 1919 och har sedan dess översatts till många språk och blivit en modern klassiker. Som amerikansk journalist befann sig Reed på plats i Sankt Petersburg och följde händelserna dag för dag. Hans förmåga att suga upp stämningar och ge levande uttryck åt allt han såg var enastående. " Vi praktiskt taget trängs nedanför podiet när resolutionerna fattas och protestropen ekar från salen.” "Jolo" 
 
Titel: Stasi Östtysklands hemliga polis, 1945 - 1990
Författare: Gieseke, Jens
Översättare: Per Lennart Månsson
Utgivare: Fischer & Co
ISBN: 978-91-8824329-4
Presentation av boken: Ministeriet för statssäkerhet, allmänt känt som Stasi, var Östtysklands säkerhets- och underrättelsetjänst. År 1980 hade organisationen vuxit till den största underrättelseverksamheten i världen, räknat per capita, och omfattade en rad olika funktioner relaterade till säkerhet, övervakning och förtryck. På samma gång övergripande och detaljerat berättas här historien om Stasi, en fruktad men också högst professionell underrättelseverksamhet. 
 
Titel: Folkstyret i rädslans tid
Författare: Lindvall, Daniel; Wästberg, Olle
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793588-6
Presentation av boken: Varningslamporna blinkar för demokratin. Demokratin står inför betydande utmaningar och ingenting tyder på att det är tillfällig kris. Olle Wästberg var ordförande och Daniel Lindvall huvudsekreterare i den statliga Demokratiutredningen som kom 2016. Med stöd av utredningens forskning analyserar de och för fram tankar och förslag på hur demokratin kan reformeras.
 
Titel: Superintelligens
Författare: Bostrom, Nick
Översättare: Jim Jakobsson
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751308-4
Presentation av boken: I denna fascinerande bok presenterar Nick Boström en tänkbar framtid där maskiner tänker själva. Han utforskar hur långt bort en sådan framtid verkar vara och diskuterar vilka utmaningar vi nu ställs inför som art.
 
Titel: Ditt inre liv
Författare: Lekander, Mats
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793514-5
Presentation av boken: I denna bok berättar Mats Lekander om sambandet mellan hjärna och immunsystem, om stress, sömn och vad det är som gör att vi känner oss sjuka eller friska. I Ditt inre liv utforskar han skärningspunkten mellan psykologi och biomedicin för att förstå just din hälsa.
 
Titel: Skådespelarens musikalitet
Författare: Bjerstedt, Sven
Utgivare: Gidlunds förlag
ISBN: 978-91-7844968-2
Presentation av boken: Samtal med några av våra främsta skådespelare, regissörer och dramatiker om centrala kvaliteter i skådespelarkonsten: liv, trygghet, närvaro, fokus, mod, kommunikation - och musikalitet.
 
Titel: Den politiska rättvisan och dess inflytande på moralen och lyckan
Författare: Godwin, William
Översättare: Erik Carlquist
Utgivare: h:ström - Text & Kultur AB
ISBN: 978-91-7327001-4
Presentation av boken: William Godwin har gått till historien som en av sin tids mest radikala tänkare och som den anarkistiska filosofins anfader. Mycket av det ryktet vilar på detta föreliggande verk, vars första utgåva utkom 1793, fyra år efter stormningen av Bastiljen. Smittad av upplysningens optimistiska människosyn målar Godwin upp en vision om ett rationellare sätt att leva tillsammans som fria självständiga individer.
 
Titel: Det öppna samhället och dess fiender
Författare: Popper, Karl
Översättare: Andrew Casson & Bo Ekström
Utgivare: h:ström - Text & Kultur AB
ISBN: 978-91-7327029-8
Presentation av boken: Detta är en av 1900-talets viktigaste böcker - på samma gång en kraftfull kritik av de totalitära ideologiernas intellektuella ursprung och ett kompromisslöst försvar för de demokratiska institutionerna och det öppna samhället.
 
Titel: Kalmars historia
Författare: Harrison, Dick 
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545406-1
Presentation av boken: Nya arkeologiska utgrävningar i Kalmar har väckt sensation inom forskarvärlden. De visar att staden är mycket äldre än vad man tidigare trott, och bilden av den gamla nordiska metropolen har förändrats i grunden. Dick Harrison, författare och professor i historia, skildrar nu stadens reviderade historia. I boken ger han oss en fascinerande tidsresa från medeltid till renässans, med plats för alla dåtidens mäktiga män och kvinnor – Birger jarl, unionsdrottningen Margareta, Erik XIV med flera.
 
Titel: Feminism som lönearbete
Författare: Carbin, Maria; Overud, Johanna; Kvist, Elin
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343648-9
Presentation av boken: Är kvinnlig frigörelse verkligen detsamma som heltidsarbete? Lönearbetet har blivit en norm i svensk politik som ska visa vägen till frigörelse och forma oss till aktiva jämställda samhällsmedborgare. På lönearbetets skuggsida åter finns det reproduktiva arbetet, som alltmer motas undan. Känslo- liv, omsorgen om varandra, om barn och äldre närstående. Detta viktiga arbete osynliggörs och fördelas ojämlikt.
 
Titel: De kallade henne Delhi Braveheart
Författare: Vireaus
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343711-0
Presentation av boken: I december 2012 avled den 23-åriga Jyoti efter att ha blivit brutalt våldtagen på en buss i Delhi. Omvärldens ögon riktades snabbt mot mångmiljonstaden. Det fruktansvärda brottet blev startskottet för massiva protester där man krävde att våldtäktsoffer inte skulle skuldbeläggas, kvinnors rätt till sina egna kroppar och att fritt röra sig utomhus. De kallade henne Delhi Braveheart är en unik och fängslande reportagebok om ett land i omvälvning.
 
Titel: Tankens kraft
Författare: Merchant, Jo
Översättare: Anna-Karin Andersson
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343719-6
Presentation av boken: I Tankens kraft utforskar vetenskapsjournalisten Jo Marchant psykets påverkan på vårt fysiska hälsotillstånd. Hon diskuterar de senaste rönen, träffar forskare och patienter och tar oss med på en världsomspännande resa bland placebooperationer, mediciner, meditation och banbrytande forskning. Effektivt visar hon hur det som ofta avfärdas som befängda idéer, lurendrejeri och ”new age-flum”, faktiskt går att vetenskapligt bevisa.
 
Titel: 100 om dagen - berättelser om abort
Författare: Bengtsdotter, Anna
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343738-7
Presentation av boken: Hundra om dagen fokuserar på den personliga upplevelsen av att genomgå en abort. Här intervjuas kvinnor och män mellan 20 och 35 år som alla har gått igenom en eller flera aborter. Alla med sin egen syn på och tankar kring ämnet. Vi får också ta del av såväl medicinsk som historisk expertis kring aborter.
 
Titel: Burundi Inifrån: » När folk väl har börjat döda varandra är det svårt att få dem att sluta
Författare: Roxvall, Anna; Persson, Johan 
Utgivare: Myteri Förlag
Illustratör: Johan Persson
ISBN: 978-91-9837510-7
Presentation av boken: Våren 2015 är det lilla afrikanska landet Burundi en världsnyhet. I strid med konstitutionen planerar presidenten att ställa upp för omval till en tredje mandatperiod, och nu vibrerar gatorna av folkliga protester. Så väcks hoppet om att Burundi ska utgöra startskottet till en afrikansk vår som ska sprida demokrati och reformer över kontinenten. Men så börjar huvudstaden skaka av explosioner. Om morgonen flyter liken i floden. 
 
Titel: Vi som var så lyckliga: Liv och död i en kommunistisk diktatur 
Författare: Kadhammar, Peter 
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714361-6
Presentation av boken: I ett slutet kvarter bestående av två parallella gator i centrala Tirana levde fram till kommunismens fall ledarna i Europas mest hemlighetsfulla land, folkrepubliken Albanien. Mitt i huvudstaden låg Kvarteret, där umgicks den politiska eliten och när någon av dem greps och avrättades var det inget man talade om - inte ens hemma vid köksbordet.
 
Titel: Pojkarna och de ensamma poliserna 
Författare: Wagner, Katia
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714506-1
Presentation av boken: En dag är de där. Unga killar som lever på gatan och sover utomhus, mitt i Stockholm. Poliserna Christian Frödén och Mikael Lins bestämmer sig för att lära känna pojkarna. Vilka är de? Varför har de hamnat här? En kort tid senare grips elvaåriga Amin på Malmö Central. Videon på det uppmärksammade vaktingripandet sprids över hela landet. Alla pratar om de utsatta pojkarna. Tills en dag då de plötsligt utmålas som ett hot mot Sverige. 
 
Titel: Antiken - Från faraonernas Egypten till romarrikets fall
Författare: Billing, Nils; Carlsson, Susanne; Hedlund, Ragnar; Klynne, Allan; Lindblom, Michael; Montgomery, Hugo
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714824-6
Presentation av boken: Antiken är så mycket mer än bara Athen och Rom. Till antikens värld hör också Mesopotamien och Mykene, egyptier och etrusker, Hatshepsut och Hannibal. Många måste få en plats för att vi ska kunna förstå vad som förenar den antika världen med vår egen, liksom vad som skiljer den från vår. Detta är utgångspunkten för denna bok om antikens kultur och samhällsliv.
 
Titel: Se på mig: En biografi över Zarah Leander
Författare: Arnborg, Beata
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714366-1
Presentation av boken: Hon kallades Den sista divan - berömd, beryktad och dyrkad som få. Zarah Leander, född 1907 som Sara Hedberg i Karlstad vann sitt anseende som svensk revyartist. Hon skulle komma att bli Nazitysklands största filmstjärna och senare en stor internationell sångerska, känd för sin mörka röst och yviga gester. Hennes eftermäle är fyllt av frågor. Hennes namn har i 70 år burit hela Sveriges ambivalenta hållning till Tredje rike
 
Titel: Olydnadens söner
Författare: Bagerius, Henric
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2715167-3
Presentation av boken: Under 1300- och 1400-talen var sexualitet politiskt sprängstoff, och flera europeiska kungar blev anklagade för sodomi. Så skedde också i Sverige. Vad ville egentligen heliga Birgitta ha sagt när hon påstod att Magnus Eriksson älskade män mer än sin gud, sin hustru och sig själv? Varför utpekade hon kungen som sodomit när hon manade till uppror mot honom? I Olydnadens söner gräver Henric Bagerius djupt bland elaka rykten och ont förtal som cirkulerade vid de senmedeltida hoven. 
 
Titel: Kinas förste kejsare 
Författare: Qian, Sima 
Översättare: Pettersson, Bengt
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714302-9
Presentation av boken: Shiji är det mest berömda enskilda historieverket på kinesiska. Detta urval texter ur hans storverk är det första som översatts till svenska. Sima Qian (145-ca. 86 f.Kr.) är Kinas första och mest inflytelserika historiker.
 
Titel: Stockholm, städerna och RESTEN
Författare: Müller, Arne
Utgivare: Ord & Visor Förlag
Illustratör: Segerstedt, Erland
ISBN: 978-91-8794959-3
Presentation av boken: I Stockholm, städerna och RESTEN fortsätter Arne Müller att blottlägga och analysera de mekanismer som styr utvecklingen bort från landsbygd och till de stora städerna. Han går tillbaka till regionalpolitikens början och dissekerar de beslut som tagits av Sveriges regering och riksdag fram till idag. Boken kompletteras med reportage och intervjuer. Arne Müller belönades 2016 med föreningen Grävande journalisters pris GULDSPADEN för sin bok Norrlandsparadoxen.
 
Titel: Männen i Kreml: Inifrån Putins hov
Författare: Zygar, Michail
Översättare: Nils Håkanson
Utgivare: Ordfront förlag AB
ISBN: 978-91-7037940-6
Presentation av boken: Vad ligger bakom politiken i Vladimir Putins Ryssland? Hur fattas besluten? För att få svar på dessa frågor gick journalisten Michail Zygar direkt på kärnan Putins innersta krets. Genom sina kontakter kunde han genomföra unika intervjuer med ledande ryska politiker, beslutsfattare och oligarker av idag och igår. Det tog många år att få dem att prata öppet, men till slut började de berätta.
 
Titel: Vem säger vad? Röster för och emot tvåstatslösningen mellan Israel och Palestina
Författare: Blecher, Martin
Utgivare: Roos & Tegnér AB
ISBN: 978-91-8743936-0
Presentation av boken: Boken vill vara en objektiv och förnuftig röst genom att presentera balanserade texter från respektabla aktörer med olika perspektiv på situationen och resonerar kring alternativa lösningar. Tvåstatslösningen har varit det tongivande svaret på konflikten mellan Israel och Palestina. Nu har det gått 100 år sedan Balfourdeklarationen och 50 sedan sexdagarskriget men ännu har den inte förverkligats.
 
Titel: Båtsmän från Bohuslän – Tjänsten i flottan och livet på torpet
Författare: Modig, Nils
Utgivare: Roos & Tegnér AB
ISBN: 978-91-8743934-6
Presentation av boken: Den här boken berättar den glömda historien om de svenska båtsmännen. Den beskriver hur systemet med båtsmanshåll fungerade och hur livet tedde sig för båtsmännen i krigs- och fredstid. Författaren skriver om den organisation som under drygt 200 år försåg den svenska örlogsflottan med manskap. Boken bygger på omfattande forskning och är försedd med tydliga källhänvisningar. Den ger en bred skildring av båtsmanshållet och fyller därmed en lucka i den svenska militärhistoriska litteraturen.
 
Titel: Antropocen. En essä om människans tidsålder
Författare: Sörlin, Sverker
Utgivare: Svante Weyler Bokförlag
ISBN: 978-91-7681064-4
Presentation av boken: En grupp experter lägger fram de slutliga bevisen för att världen behöver ett nytt namn för en ny tid. Ett av bevisen är resterna av radioaktivitet från provsprängningarna efter andra världskriget, ett annat spridningen av plast och sot. Efter 12000 år under Holocen är det dags för Antropocen, människans tidsålder. Vi har nu satt våra outplånliga spår på planeten. 
 
Titel: Samlade skrifter Band 6 : Så talade Zarathustra
Författare: Nietzsche, Friedrich
Översättare: Peter Handberg
Utgivare: Östlings Bokförlag Symposion AB
ISBN: 978-91-8748325-7
Presentation av boken: Religionsstiftaren Zarathustra gav en gång jorden en moralisk mening som en kosmisk kamp mellan gott och ont. Han återvänder här i en ny gestalt för att lära människan att leva med insikten att Gud är död och att det är människan själv som dödat honom. Därmed står hon inför uppgiften att ge livet en ny mening utan tro på en högre och bortomliggande ordning. Här utges den i nytolkning till svenska av Peter Handberg, som också tillfogat en förklarande notapparat, och med ett efterord av Hans Ruin. 

Header logo