Facklitteratur för vuxna – bibliotek

Första fördelningstillfället för år 2017

Titel: Skånes historia 1
Författare: Wettergren, Gunnar 
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 978-91-0014206-3
Presentation av boken: Skåne har spelat en avgörande roll i Nordens och Sveriges historia. Närheten till kontinenten har gjort att Skåne påverkats av strömningar ute i Europa, samtidigt som läget gjort området utsatt. I denna första del av tre om Skånes historia skildras förhistorien, järnålderns och vikingatidens samhällen, medeltidens strider och maktkamper. Det är kunnigt, spännande och illustrerat med ett rikt bildmaterial. 
 
Titel: Den svarta jorden. Förintelsen som historia och varning
Författare: Snyder, Timothy
Översättare: Margareta Eklöf
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 978-91-0015507-0
Presentation av boken: I denna storslagna berättelse ger Timothy Snyder en ny bild av Förintelsen. Den svarta jorden knyter 1900-talets stora tragedi till samtiden. Ökande problem med vatten- och matförsörjning ställer den globala ordningen inför nya ideologiska utmaningar, nu liksom på 1920-talet. Den svarta jorden återger Förintelsen inte bara som historia, utan som en varning. 
 
Titel: Tomas Andersson Wij pratar med
Författare: Andersson Wij, Tomas
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 978-91-0014588-0
Presentation av boken: Tomas Andersson Wij är en av våra mest lyhörda skribenter. Med ett skarpt öga för tidens tecken, i samtal om konst, politik och livsfrågor, har han i över två decennier mött en mängd tongivande kulturpersonligheter. Boken innehåller ett urval intervjuer och texter, från nittiotalets början fram till idag. Bland de intervjuade finns Lars Norén, Bodil Malmsten, Henrik Schyffert, Veronica Maggio, Olle Adolphson och Klas Östergren.
 
Titel: Dîroka Kurdistanê di capemeniya swêdî de (Kurdistans historia i svensk press)
Författare: Alakom, Rohat
Utgivare: Apec Förlag AB
ISBN: 978-91-8833309-4
Presentation av boken: Boken ”Kurdistans historia i svensk press” som kom ut på kurdiska (Apec, 2016) består av två huvuddelar. I första delen behandlas den två sekel långa kurdiska frihetskampen under 1800- och 1900-talen i svensk press. Författarens efterforskningar sträcker sig inte bara till svenska dagstidningar utan även till finska, som kom ut på svenska i Finland. 
 
Titel: Konfucius samtal
Författare: Konfucius
Översättare: Torbjörn Lodén
Utgivare: Appell Förlag
ISBN: 978-91-9832750-2
Presentation av boken: Konfucius samtal betraktas som det mest inflytelserika verket i Kinas historia. Den kinesiske läraren och filosofen Konfucius levde för 2 500 år sedan, men är än idag flitigt citerad och hans lära både brukas och missbrukas. Torbjörn Lodén, en av Sveriges främsta Kinakännare, har varsamt översatt Konfucius visdomsord och leder med hjälp av en initierad inledning och kommentarer läsaren in i hans värld. Torbjörn Lodén är professor emeritus i Kinas språk och kultur
 
Titel: Adolf Fredrik Lindblad - En tonsättare och hans vänner
Författare: Öhrström, Eva
Utgivare: Artos bokförlag
ISBN: 978-91-7217109-1
Presentation av boken: Adolf Fredrik Lindblad (1801–1878) kallades efter sin död för den svenske Schubert. Mest känd är kanske hans »Över skogen, över sjön« liksom hans solosånger. Men variationerna i hans musik var långt större än så. Han skrev både symfonier och kammarmusik och var verksam under en period då musiklivet genomgick en stor förändring. Hans livsresa från en utsatt position till den tidens högsta berömmelse skildras i boken. Det är ett fascinerande livsöde!
 
Titel: Moderna läsare
Författare: Hallingberg, Gunnar
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353645-5
Presentation av boken: En av de stora folkrörelserna, frikyrkorörelsen, får nu sin 1900-tals-historia skriven. I fokus står Svenska Missionsförbundet och Pingströrelsen. Det traditionella engagemanget för mission övergår nu i ett allmänt intresse för tredje världen samtidigt som den moderna kulturen utmanar alltmer. Gunnar Hallingberg har tidigare skrivit Läsarna som handlade om frikyrkorna under 1800-talet. Detta är den andra fristående delen. 
 
Titel: Stora sabotageligan
Författare: Agrell, Wilhelm
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353852-7
Presentation av boken: 1941 dömdes de svenska medlemmarna av Wollweber-ligan för sabotage av malmutskeppningen från Luleå till Nazityskland. Wollweber var en internationell organisation, med förgreningar in i sovjetiska underrättelsetjänster. Wilhelm Agrell skildrar en dramatisk fas i Europas historia som tar sin början i spanska inbördeskriget, går över i andra världskriget med epilog i det kalla kriget. Men han skriver också om ligans enskilda män och kvinnor: Vilka var de? Visste de vems ärenden de gick? 
 
Titel: Mitt hat får ni inte
Författare: Leiris, Antoine
Översättare: Thomas Andersson
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353868-8
Presentation av boken: Efter att hans hustru mördats i terroristattacken påBataclan, lade journalisten Antoine Leiris ut en text på Facebook som delades över hela världen. I den berörande bok som nu kommer på svenska, »Mitt hat får ni inte«, ger han uttryck för sorgen men också för sin vägran att hata terroristerna. Hans sparsmakat formulerade berättelse redogör för de första tolv dagarna som följde på hustrun Hélènes död.
 
Titel: Pedagogik och politik, Moralia III
Författare: Plutarchos
Översättare: Sven-Tage Teodorsson
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353851-0
Presentation av boken: Plutarchos var en av de mest produktiva författarna under antiken och hans skrifter har delats in i Levnadsteckningar och Moralia, som är en samling på ungefär 70 filosofiska och vetenskapliga skrifter. Medan Levnadsteckningar översatts flitigt har Moralia legat i skugga för de svenska läsarna. Denna tredje volym omfattar Plutarchos tankar och anvisningar om undervisningens betydelse för gott uppträdande, mellan individer men också mellan makthavare och folket de representerar.
 
Titel: Humboldts universitet
Författare: Östling, Johan
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353856-5
Presentation av boken: Humboldts universitet är en bok om det moderna universitetets idé. Den tar sin utgångspunkt i den vision om en ny sorts vetenskaplig institution som Wilhelm von Humboldt formulerade i Berlin 1810. Än i dag utgör Humboldts ideal om bildning, frihet och föreningen av forskning och utbildning bärande akademiska värden. I denna studie följer historikern Johan Östling Humboldttraditionens förvandlingar och skiftande betydelser under de senaste tvåhundra åren. 
 
Titel: Rosettastenens förste tolkare
Författare: Thomasson, Fredrik
Översättare: Margareta Eklöf
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353855-8
Presentation av boken: Rosettastenen upptäcktes i samband med den franska arméns invasioin av Egypten 1798-99. Stenen var graverad med text på tre olika skrivsätt: överst hieroglyfer, underst grekiska och i mitten ett okänt språk. Johan David Åkerblad blev den förste att urskilja ord i Rosettastenens demotiska skrift och identifiera den. Det här är berättelsen om hur dechiffreringen gick till, men också om Åkerblads liv innan och efter Rosettastenen. 
 
Titel: Politiska fiktioner
Författare: Didion, Joan
Översättare: Lindberg, Anna/Sørensen, Magdalena
Utgivare: Bokförlaget Atlas
ISBN: 978-91-7389540-8
Presentation av boken: Politiska fiktioner är Joan Didions klassiska närstudie av amerikansk demokrati och av den grupp politiker, lobbyister och journalister som skapar berättelserna om politiken. I åtta eleganta och skarpa essäer – genom tre presidentval och en sexskandal med påföljande rättegång – analyserar hon den skenande populismen, och förklarar hur en dramatisk story i medierna alltid övertrumfar sanningen.
 
Titel: Bög i folkhemmet
Författare: Nilsson, Arne
Utgivare: Bokförlaget Atlas
ISBN: 978-91-7389520-0
Presentation av boken: Vad skulle andra säga? Frasen ekar genom Arne Nilssons memoarer. Som sociolog har han utfört banbrytande forskning om homoliv i Göteborg under 1900-talet. Här berättar han sin egen historia om hur det var att växa upp som bög i en arbetarfamilj under efterkrigstiden i Göteborg. 
 
Titel: Lyssnare
Författare: Haglund, Magnus
Utgivare: Bokförlaget Korpen
ISBN: 978-91-8838313-6
Presentation av boken: Magnus Haglunds essä Lyssnare handlar om det som äger rum när ljud och konst förs samman. Den beskriver den ljudande konstens historia från Marcel Duchamp till Christina Kubisch, från John Cage till My Bloody Valentine. Men den berättar också om hur ljudskapandet öppnar sig mot verklighetens buller och drömska efterklanger, allt det som låter i våra liv och det som skulle kunna låta.
 
Titel: Ingen oförarglig sångerska
Författare: Ericson-Roos, Catarina
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331788-7
Presentation av boken: Dorothy Irving föddes i London 1927 och flyttade till Sverige 1957. Hon växte upp under påvra förhållanden men kunde, med obändig vilja, utbilda sig till pedagog och sångerska. Hon har blivit känd för sitt djupa engagemang för publiken och förståelsen för det lilla formatet, romansen.1986 blev hon Sveriges första professor i sång vid Lunds universitet. Detta är berättelsen om en stark personlighet, en varm medmänniska och en stor röst.
 
Titel: Vad är populism?
Författare: Müller, Jan-Werner
Översättare: Hillevi Jonsson
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173501-0
Presentation av boken: Vem är egentligen populist? I denna bok skisseras en teori om populismen som en otvivelaktigt antidemokratisk företeelse. Populisternas slagord är: Vi är folket! och menar då: Vi - och bara vi - representerar folket. Därmed utesluts alla som tänker annorlunda. Populister är antipluralistiska; den som bestrider deras anspråk på att representera "det äkta folket" hör automatiskt inte till detta folk. Och när populister får tillräcklig makt skapar det auktoritära stater som dem som inte "hör dit".
 
Titel: Tid. Vad den gör med oss och vi med den
Författare: Safranski, Rüdiger
Översättare: Joachim Retzlaff
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173496-9
Presentation av boken: Boken närmar sig fenomenet tid genom att reflektera över vad vi gör med tiden och vad den gör med oss. Framställningen börjar med att se på ledan - där tidsupplevelsen nog är som starkast och fördjupar sig sedan i vetenskapens, filosofins och litteraturens led med olika tidsperspektiv. Förhållandet mellan samhället och tiden är ett annat viktigt tema i boken.
 
Titel: Universitetets idé. Sexton nyckeltexter
Författare: Karlsohn, Thomas (red)
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173467-9
Presentation av boken: Boken diskuterar i ett antal nyckeltexter den idémässiga grunden för de akademiska institutionernas utveckling - universitetets idé. Boken är tänkt som en perspektivgivande presentation av betydelsefullt historiskt material i svensk språkdräkt. Läsaren möter ett antal centrala texter som är typiska uttryck för sin tid och samtidigt källor att ösa ur i samtidens meningsutbyten. Boken sträcker sig från bidrag av Wilhelm von Humboldt och John Henry Newman till de senaste årens inlägg.
 
Titel: Variola & Vaccinia: Massvaccination och folkhälsopolitik, vaccinforskning och läkaretik
Författare: Eklöf, Motzi
Utgivare: Exempla
ISBN: 978-91-9833190-5
Presentation av boken: År 1932 genomfördes i Malmö massvaccination mot smittkoppor. Efteråt fick en relativt stor andel av befolkningen påtagliga hälsoproblem. Vaccinet från Statens bakteriologiska laboratorium hamnade i centrum för en djup konflikt mellan olika medicinska experter. Boken handlar om vad som hände i och kring Malmö 1932, varför det blev som det blev, hur det inträffade hanterades av allmänhet och myndigheter, och vilka konsekvenser som händelserna fick för vaccinationen i landet.
 
Titel: Medveten mot alla odds
Författare: Frankel, Göran
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793547-3
Presentation av boken: I denna spännande bok definierar Göran Frankel vad jaget och det inre mentala livet är för något och hur det förhåller sig till en fysikalisk omvärld. Det är ett skärskådande av medvetandet, jaget, hjärnan och hjärnforskningen – allt från ögats evolutionära utveckling, via de antika filosoferna, vidare till B F Skinners behaviorism, neurologer som undersökt patienter som drabbats av hjärnskador och till slut den moderna hjärnforskningen.
 
Titel: Darwin
Författare: Ottosson, Stellan
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793554-1
Presentation av boken: Darwin revolutionerade synen på vårt ursprung. Han utmanade sin samtid och utmanar ännu idag. Darwin – Den försynte revolutionären ger en mångfacetterad bild av tänkaren och taktikern Darwin. Vi möter en charmerande och humoristisk person, som var övertygad om sina idéers bärkraft. Trots det lät han sina vänner stå på barrikaderna, medan han själv levde ett stillsamt familjeliv.
 
Titel: Varats förunderliga osannolikhet
Författare: Roberts, Alice
Översättare: Elisabeth Helms
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751397-8
Presentation av boken: Varats otroliga tillfällighet tar med dig på en rundtur i kroppen med början i huvudet och sedan hela vägen ner till tårna och ända ut i fingerspetsarna. Historien om hur människokroppen utvecklas är den mest fascinerande berättelse naturvetenskapen har att erbjuda.
 
Titel: I vetandets gränsmarker
Författare: Jeffner, Anders
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793558-9
Presentation av boken: Anders Jeffner har arbetat hela livet med idéhistoriska och empiriska studier av religion och andra livsåskådningar, och samlar de tankar och reflektioner han samlat på sig under åren i denna fina och djupt personliga essäsamling.
 
Titel: Kyrka som julprydnad. Om julkyrkor i gips och annat material
Författare: Arvidsson, Bengt
Utgivare: Kulturteologiskt förlag Lund
ISBN: 978-91-6372099-4
Presentation av boken: Än i dag pryder kyrkor tillverkade i gips eller annat material många hem under julhögtiden. Utifrån ett unikt material behandlas sedens rötter och symbolik, och en fascinerande kulturhistoria tecknas från 1800-talets krubblandskap till vår tids tomtebyar. Vid mitten av 1900-talet hade julkyrkan blivit en given jultradition, som enligt varuhusens kataloger inte borde saknas i något hem. 
 
Titel: Omställningen
Författare: Ergon, Jens
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343684-7
Presentation av boken: Vetenskapsjournalisten Jens Ergon har följt klimatfrågan i över 10 år. Intervjuat forskare, mött oljebolagschefer och klimatförhandlare, ekohippies och greentechentreprenörer, rest till jordens mest avlägsna hörn. Efter år av allt djupare hopplöshet ser Jens Ergon en överraskande vändning.
 
Titel: Laddade ord. En bok om tankens makt över språket
Författare: Melin, Lars; Parkvall, Mikael
Utgivare: M. Sjödin förlag AB Morfem
ISBN: 978-91-9809228-8
Presentation av boken: Kan språket förändra vårt sätt att tänka? Många tror det, trots att forskningen ger klent stöd åt den uppfattningen. Högljudda åsikter om andras ordval har blivit vanligt. Ord som var neutrala igår kan vara omöjliga idag och alla hänger inte med i ordsvängarna. Författarna analyserar de ord som är mest laddade i dag och visar hur språket fungerar. De resonerar om frågor som Vad är ett ord? Hur förändras ords betydelse och funktion? Vem bestämmer över språket? Styr språket verkligen tanken? 
 
Titel: Lesbiska småbarnsföräldrar
Författare: Malmquist, Anna
Utgivare: Makadam förlag
ISBN: 978-91-7061217-6
Presentation av boken: För lesbiska par har möjligheten till familjebildning förändrats i grunden sedan millennieskiftet, både när det gäller hur barnen blir till och vilka som har vårdnaden om dem. Intervjubaserad faktabok om lagar, normer och personliga upplevelser för alla som möter regnbågsfamiljer i sitt arbete eller är intresserade av samkönad familjebildning.
 
Titel: Vreden och begäret. Introduktion till Rumi
Författare: Ekerwald, Carl-Göran
Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag
ISBN: 978-91-8751521-7
Presentation av boken: Carl-Göran Ekerwald (f. 1923) kom kontakt med Rumis diktning som 16årig gymnasist i Östersund. I Vreden och begäret har han samlat sina läsfrukter i en personligt hållen introduktion till Rumi.
 
Titel: De små då
Författare: Österberg, Eva
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714902-1
Presentation av boken: Barn är ofta förbisedda i historien. Den förhärskande synen bland historiker har varit att barn länge betraktades som små vuxna, en sorts billig arbetskraft. Men med avstamp i handlingar från det medeltida Sverige, som låter oss komma vanligt folk mycket nära, visar Eva Österberg tvärtom att man alltid haft en förståelse för barnens särart, av deras behov av särskild ömhet och vård, och försökt att agera därefter.
 
Titel: Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle
Författare: Lövheim, Daniel
Utgivare: Nordic Academic Press
ISBN: 978-91-8816827-6
Presentation av boken: En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan ansetts ha en betryggande motsvarighet i tillströmningen till utbildningarna. I Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle belyser Daniel Lövheim viljan att komma till rätta med problemet. 
 
Titel: SPQR - Historien om det antika Rom
Författare: Beard, Mary
Översättare: Marina Weilguni
Utgivare: Norstedts Förlag AB
ISBN: 978-91-1307380-4
Presentation av boken: Mary Beard är en världens främsta forskare inom den klassiska antiken. I SPQR – Historien om det antika Rom tittar hon på Roms historia från en ny synvinkel. Inte bara på dess förbluffande utveckling från en obetydlig by i Mellanitalien till en supermakt, men också på hur romarna såg sig själva och sina bedrifter, och varför de fortfarande är viktiga för oss. Detta är en uttömmande och klargörande historia över det antika Rom. 
 
Titel: Och vad har det med mig att göra?
Författare: Batthyany, Sacha
Översättare: Jesper Festin
Utgivare: Svante Weyler Bokförlag
ISBN: 978-91-7681021-7
Presentation av boken: En kollega berättar för Sacha Batthyany att en äldre släkting till honom deltog i ett fasansfullt brott i andra världskrigets slutskede. När Sacha börjar nysta i händelsen öppnar sig ett schakt i släkten, fyllt av krig, judehat och förföljelse. Hans sökande för honom till efterkrigstidens Ungern, till Gulag i Sibirien, till dagens Schweiz. Och han inser att historien tynger honom som ett ok, inget i hans liv tycks väga lika mycket. 
 
Titel: Flykten från Hegel
Författare: Burman, Anders
Utgivare: Tankekraft förlag
ISBN: 978-91-8820315-1
Presentation av boken: Förutom att bidra till en fördjupad förståelse av den filosofiska, estetiska och politisk-teoretiska idéhistorien från den tyska idealismen till postmarxismen belyser Flykten från Hegel en mängd olika problem och frågeställningar som är aktuella idag, bland annat rörande den teoretiska vänsterns utmaningar i en tid präglad av nyliberala tankemönster, och vårt behov av nya visioner om ett radikalt annorlunda samhälle.
 
Titel: Äldre arkitektur från Japan. Arkitekturexempel och - program Ett kompendium.
Författare: Ciupitu, Octavian
Utgivare: Tidskriften Curierul Românesc ideell förening
Illustratör: ---
ISBN: 978-91-9818584-3
Presentation av boken: Författarens resa till Japan blev ett tillfälle för att i huvudsak känna igen i deras verklighet arkitekturmonument studerade på förhand och för att dokumentera dem, dels med fotografiska bilder, dels med förklarande texter. Återkommen hem till Sverige, kompletterade han detta med att sätta in dess element i kontexten av olika arkitekturprogram från den premoderna Japan, ett arbete grundat på studier och sammanfattningar av några japanska verk om äldre japansk arkitektur. 
 
Titel: Franciskus av Assisi: sökare, poet, revolutionär
Författare: Granberg, Gunnar
Utgivare: Votum Förlag
ISBN: 978-91-8728391-8
Presentation av boken: Bilden av Franciskus är ofta romantisk och helgonlik. Här ges en ny, bredare bild av honom som poet, revolutionär och sökare. Boken om Franciskus handlar om rättvisa och solidaritet, om hans sökande efter identitet och vem Gud är, om en alternativ livsstil i enkelhet och i bättre harmoni med skapelsen och naturen. 

Header logo