Facklitteratur för vuxna

Första fördelningstillfället för år 2017

Titel: Skånes historia 1
Författare: Wetterberg, Gunnar 
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
 
Titel: Den svarta jorden. Förintelsen som historia och varning
Författare: Snyder, Timothy
Översättare: Margareta Eklöf
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
 
Titel: Tomas Andersson Wij pratar med
Författare: Andersson Wij, Tomas
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
 
Titel: Dîroka Kurdistanê di capemeniya swêdî de (Kurdistans historia i svensk press)
Författare: Alakom, Rohat
Utgivare: Apec Förlag AB
 
Titel: Konfucius samtal
Författare: Konfucius
Översättare: Torbjörn Lodén
Utgivare: Appell Förlag
 
Titel: Adolf Fredrik Lindblad - En tonsättare och hans vänner
Författare: Öhrström, Eva
Utgivare: Artos bokförlag
 
Titel: Rosettastenens förste tolkare
Författare: Thomasson, Fredrik
Översättare: Margareta Eklöf
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Stora sabotageligan
Författare: Agrell, Wilhelm
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Moderna läsare
Författare: Hallingberg, Gunnar
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Pedagogik och politik, Moralia III
Författare: Plutarchos
Översättare: Sven-Tage Teodorsson
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Mitt hat får ni inte
Författare: Leiris, Antoine
Översättare: Thomas Andersson
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Humboldts universitet
Författare: Östling, Johan
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Politiska fiktioner
Författare: Didion, Joan
Översättare: Lindberg, Anna/Sørensen, Magdalena
Utgivare: Bokförlaget Atlas
 
Titel: Bög i folkhemmet
Författare: Nilsson, Arne
Utgivare: Bokförlaget Atlas
 
Titel: Lyssnare
Författare: Haglund, Magnus
Utgivare: Bokförlaget Korpen
 
Titel: Ingen oförarglig sångerska
Författare: Ericson-Roos, Catarina
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Universitetets idé. Sexton nyckeltexter
Författare: Karlsohn, Thomas (red)
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Vad är populism?
Författare: Müller, Jan-Werner
Översättare: Hillevi Jonsson
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Tid. Vad den gör med oss och vi med den
Författare: Safranski, Rüdiger
Översättare: Joachim Retzlaff
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Variola & Vaccinia: Massvaccination och folkhälsopolitik, vaccinforskning och läkaretik
Författare: Eklöf, Motzi
Utgivare: Exempla
 
Titel: Varats förunderliga osannolikhet
Författare: Roberts, Alice
Översättare: Elisabeth Helms
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Darwin
Författare: Ottosson, Stellan
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Medveten mot alla odds
Författare: Frankel, Göran
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: I vetandets gränsmarker
Författare: Jeffner, Anders
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Kyrka som julprydnad. Om julkyrkor i gips och annat material
Författare: Arvidsson, Bengt
Utgivare: Kulturteologiskt förlag Lund
 
Titel: Omställningen
Författare: Ergon, Jens
Utgivare: Leopard Förlag
 
Titel: Laddade ord. En bok om tankens makt över språket
Författare: Melin, Lars; Parkvall, Mikael
Utgivare: M. Sjödin förlag AB Morfem
 
Titel: Lesbiska småbarnsföräldrar
Författare: Malmquist, Anna
Utgivare: Makadam förlag
 
Titel: Vreden och begäret. Introduktion till Rumi
Författare: Ekerwald, Carl-Göran
Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag
 
Titel: De små då
Författare: Österberg, Eva
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle
Författare: Lövheim, Daniel
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: SPQR - Historien om det antika Rom
Författare: Beard, Mary
Översättare: Marina Weilguni
Utgivare: Norstedts Förlag AB
 
Titel: Och vad har det med mig att göra?
Författare: Batthyany, Sacha
Översättare: Jesper Festin
Utgivare: Svante Weyler Bokförlag
 
Titel: Flykten från Hegel
Författare: Burman, Anders
Utgivare: Tankekraft förlag
 
Titel: Äldre arkitektur från Japan. Arkitekturexempel och - program Ett kompendium.
Författare: Ciupitu, Octavian
Utgivare: Tidskriften Curierul Românesc ideell förening
 
Titel: Franciskus av Assisi: sökare, poet, revolutionär
Författare: Granberg, Gunnar
Utgivare: Votum Förlag

Header logo