Facklitteratur för vuxna

Tredje fördelningstillfället för år 2017

Titel: Är vi framme snart?
Författare: Wirtén, Per
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
 
Titel: Arjeplogsväckelsen 1905 - I same- och nybyggarland med Svenska kyrkan och EFS i samverkan 1889-1916
Författare: Lundqvist, Karl Axel
Utgivare: Artos bokförlag
 
Titel: Rapport från livet i Rejaeishahr och Evinfängelset 
Författare: Amouee, Bahman
Utgivare: Baran förlag
 
Titel: Krigarna från Valsgärde. Glimtar från en guld- och granatskimrande forntid
Författare: Andersson, Kent
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Vad hände med barnen?
Författare: Dahlgren, Eva F
Utgivare: Bokförlaget Forum
 
Titel: Den vita vägen. En berättelse om porslinets historia och själ
Författare: de Waal, Edmund
Översättare: Peter Samuelsson
Utgivare: Brombergs Bokförlag
 
Titel: Tempel och kulthus i det forna Skandinavien
Författare: Kaliff, Anders; Mattes, Julia
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Syriza och den grekiska våren
Författare: Engelstad, Ellen
Översättare: Stewe Claeson
Utgivare: Celanders förlag
 
Titel: Korstågen. Européer i heligt krig under 500 år
Författare: Jensen, Kurt Villads
Översättare: Birgitta Johansson
Utgivare: Dialogos Förlag AB
 
Titel: Överlevare
Författare: Sachs, Lisbeth
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Daniel Börtz
Författare: Norling, Sara
Utgivare: Gidlunds förlag
 
Titel: Ordens rötter - våra rötter
Författare: Azemoun, Youssef
Utgivare: GUN Förlag
 
Titel: Framtidsstaden
Författare: Åberg, Lars
Utgivare: Karneval förlag
 
Titel: Kvinnors brända identitet
Författare: Ansari, Nayereh 
Utgivare: Kitab-i Arzan
 
Titel: Mörkrummet
Författare: Faludi, Susan
Översättare: Emeli Andre
Utgivare: Leopard Förlag
 
Titel: Gustaf Mannerheim: Aristokrat i vadmal 
Författare: Meinander, Henrik
Utgivare: Lind & Co
 
Titel: När allt gick under: Brev från den romerska republikens sista år 
Författare: Cicero, Marcus Tullius 
Översättare: Cullhed, Eric
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid
Författare: Hallenberg, Mats; Holm, Johan
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Farväl till arbetet: Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension
Författare: Bengtsson, Mattias; Flisbäck, Marita; Lund, Anna
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum
Författare: Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Jakten på den försvunna skatten
Författare: Sandberg, Erik
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Barbro Hörberg: Med ögon känsliga för grönt
Författare: Sundqvist, Alexandra
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Ett samhälle av jämlikar
Författare: Rosenvallon, Pierre
Översättare: Oskar Söderlind och Karin Löfgren
Utgivare: Tankekraft förlag
 
Titel: Den nya odyssén
Författare: Kingsley, Patrick
Översättare: Miranda Junker, Ulrika
Utgivare: Volante
 
Titel: Beslut och beteenden
Författare: Thaler, Richard
Översättare: Lindgren, Stefan
Utgivare: Volante
 

Header logo