Facklitteratur för vuxna

Tredje fördelningstillfället för år 2017

Titel: Är vi framme snart?
Författare: Wirtén, Per
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 978-91-0017160-5
Presentation av boken: Det är höst, och Per Wirtén åker tåg genom Europa. Han ser en kontinent, hårt prövad av finans- och flyktingkriser, som rör sig bort från den politiska samarbetstanken. Av det en gång så stolta och ambitiösa fredsprojektet återstår nu en valutaunion i avsaknad av gemensam politisk moral och ideologi. Är vi framme snart? är en aktuell och utmanande historielektion av Sveriges mest spännande politiska författare. 
 
Titel: Arjeplogsväckelsen 1905 - I same- och nybyggarland med Svenska kyrkan och EFS i samverkan 1889-1916
Författare: Lundqvist, Karl Axel
Utgivare: Artos bokförlag
ISBN: 978-91-7580845-1
Presentation av boken: denna bok gör en tillbakablick över Arjeplogs sockens historia, där samerna och deras relation till både staten och kyrkan särskilt står i blickpunkten. Arjeplogsväckelsen placeras in i sitt historiska sammanhang både lokalt och nationellt. Väckelsen kom att lämna synbara minnesmärken efter sig i bygden.
 
Titel: Rapport från livet i Rejaeishahr och Evinfängelset 
Författare: Amouee, Bahman
Utgivare: Baran förlag
ISBN: 978-91-8546374-9
Presentation av boken: Bahman Amoee och hans fru Jila Baniyaghub, både journalist och stark förespråkare för mänskliga rättigheter, har gripits. Båda har vunnit några internationella pris. Under sin fängelsetid brevväxlade Bahman och Jila med varandra och Bahmans brev kommer nu i bokform.
 
Titel: Krigarna från Valsgärde. Glimtar från en guld- och granatskimrande forntid
Författare: Andersson, Kent
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353881-7
Presentation av boken: Följ med fjortonhundra år tillbaka i tiden, till en guld- och granatskimrande forntid då Upplands mest inflytelserika familjer började begrava sina döda på ett helt nytt sätt. En man ur varje generation begravdes i en båt. Med sig i båten fick han föremål som han skulle ha användning för i sin nya tillvaro i livet efter detta. Kent Andersson berättar om den dramatiska Vendeltiden utifrån fyra praktgravar som en gång fanns i uppländska Valsgärde.
 
Titel: Vad hände med barnen?
Författare: Dahlgren, Eva F
Utgivare: Bokförlaget Forum
ISBN: 978-91-3714601-0
Presentation av boken: När det moderna välfärdssamhället grundläggs pågår samtidigt en omfattande fosterbarnsindustri i Sverige. ”Oäkta” barn säljs till lägstbjudande, utnyttjas som arbetskraft eller vanvårdas till döds. I den avslutande delen i hennes tematiska trilogi om människors värde under 1900-talets första hälft, skildrar Eva F Dahlgren barnen i folkhemsbyggets och rasbiologins skugga.
 
Titel: Den vita vägen. En berättelse om porslinets historia och själ
Författare: de Waal, Edmund
Översättare: Peter Samuelsson
Utgivare: Brombergs Bokförlag
ISBN: 978-91-7337793-5
Presentation av boken: Författaren till den hyllade Haren med bärnstensögon har skrivit ännu en dramatisk berättelse som rör sig i gränslandet mellan sakprosa och memoarer. Denna gång ger sig keramikern Edmund de Waal ut på uppdraget att spåra porslinets brokiga och spännande historia. En näve lera från en kinesisk bergsluttning bär på ett löfte: med rätt behandling kan den förvandlas till skinande, vitt porslin. En magisk process som har fascinerat människor i alla tider.
 
Titel: Tempel och kulthus i det forna Skandinavien
Författare: Kaliff, Anders; Mattes, Julia
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331812-9
Presentation av boken: Var utövade människor sin religion i Skandinavien, under vikingatiden och längre tillbaka? Skedde det i det fria, vid källor, på berg eller heliga lundar, eller fanns också särskilda byggnader för den religiösa kulten? Dessa frågor och mycket mer diskuteras i den här boken, i ljuset av de arkeologiska fynden. Författarna är båda arkeologer och har arbetat med förkristna skandinaviska religioner och kultbyggnader. 
 
Titel: Syriza och den grekiska våren
Författare: Engelstad, Ellen
Översättare: Stewe Claeson
Utgivare: Celanders förlag
ISBN: 978-91-8739347-1
Presentation av boken: «I dag skrev det grekiska folket historia. Hoppet skrev historia.» Så sammanfattade Alexis Tsipras vänsterns valseger i januari 2015. I sitt reportage om Grekland och EU under den dramatiska våren 2015 skildrar Ellen Engelstad ingående vad som hände när Syriza utmanade den så kallade trojkan – Internationella valutafonden, EU-kommissionen och Europeiska centralbanken – och krävde ett stopp för den nedskärnings- och åtstramningspolitik som bara hade förvärrat krisen i Grekland. 
 
Titel: Korstågen. Européer i heligt krig under 500 år
Författare: Jensen, Kurt Villads
Översättare: Birgitta Johansson
Utgivare: Dialogos Förlag AB
ISBN: 978-91-7504313-5
Presentation av boken: Korstågen är den största militära aktionen i Västeuropas historia. De inleddes för nära tusen år sedan med den blodiga erövringen av Jerusalem, varade i över femhundra år och samlade européerna kring idén om det nödvändiga och rättfärdiga kriget, en föreställning som lever kvar än idag. Det religiöst sanktionerade fälttågen gav upphov till den oförsonliga bilden av islam som kättersk och våldsam, men också till de första vetenskapliga studierna i Europa av islam som religion.
 
Titel: Överlevare
Författare: Sachs, Lisbeth
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793566-4
Presentation av boken: De medicinska myteristerna är överlevare mot alla odds. De är individer som vägrar ge upp, som också lever vidare utan att till synes ta in allvaret i diagnosen. Här skapar Lisbeth Sachs en fascinerande väv av medicinhistoriska berättelser och banbrytande forskning, och får vi ta del av extraordinära livsöden. I denna bok beskriver hon de intrikata och komplexa system som utgör våra väsen, och de häpnadsväckande fall som ännu är vetenskapligt svårförklarliga.
 
Titel: Daniel Börtz
Författare: Norling, Sara
Utgivare: Gidlunds förlag
ISBN: 978-91-7844965-1
Presentation av boken: Boken om Daniel Börtz ingår i den serie porträtt av svenska tonsättare som ges ut av Kungliga Musikaliska Akademien och Gidlunds förlag.
 
Titel: Ordens rötter - våra rötter
Författare: Azemoun, Youssef
Utgivare: GUN Förlag
ISBN: 978-91-9824493-9
Presentation av boken: En selektiv undersökning av historien om turkmenska ord och uttryck och deras relation med andra världsspråk. Det är en populär-vetenskaplig bok som även undersöker användningen av persiska och arabiska låneord i moderna turkmenskan och tvärtom. Språket i samband med mattvävningen och uppfödandet av hästrasen Akhal-teke – som båda intar en central plats i turkmenska kulturen – studeras på djupet från språkliga perspektivet för första gången.
 
Titel: Framtidsstaden
Författare: Åberg, Lars
Utgivare: Karneval förlag
ISBN: 978-91-8720777-8
Presentation av boken: Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då? Reportern Lars Åberg gav sig ut på en resa i den stad där han bott i nästan hela sitt liv för att söka svaret.
 
Titel: Kvinnors brända identitet
Författare: Ansari, Nayereh 
Utgivare: Kitab-i Arzan
ISBN: 978-91-8800529-8
Presentation av boken: Boken handlar om kvinnor i Iran. 
 
Titel: Mörkrummet
Författare: Faludi, Susan
Översättare: Emeli Andre
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343709-7
Presentation av boken: Djupgående och berörande undersökning av familj, kärlek och identitet. När Susan Faludi får reda på att hennes 76-årige pappa – som hon inte haft kontakt med på en kvarts sekel – har genomgått en könskorrigering och flyttat tillbaka till sitt hemland Ungern bestämmer hon sig för att söka upp henne. Kunde det verkligen stämma att den explosive machoman som hon växte upp med numera lever som ”en fullständig kvinna” i det land fadern en gång flydde ifrån?
 
Titel: Gustaf Mannerheim: Aristokrat i vadmal 
Författare: Meinander, Henrik
Utgivare: Lind & Co
ISBN: 978-91-7461882-2
Presentation av boken: Mannerheims långa och mångskiftande liv gestaltas här mot den tid och de sammanhang han levde i. Hans privilegierade bakgrund och officerskarriär i Ryssland formade honom och hans europeiska och globala perspektiv på Finland. Detta synsätt präglade hans agerande i den centrala roll han hade i finsk säkerhetspolitik under ödesåren 1917-1919 och 1931-1946.Som offentlig person väckte Mannerheim både beundran och antipatier. Hans privatliv kantades av större och mindre motgångar.
 
Titel: När allt gick under: Brev från den romerska republikens sista år 
Författare: Cicero, Marcus Tullius 
Översättare: Cullhed, Eric
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714701-0
Presentation av boken: Detta urval av Ciceros stora brevställning koncentrerar sig på tiden för republikens fall och de brev som ger de intimaste glimtarna av Ciceros personlighet. 
 
Titel: Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid
Författare: Hallenberg, Mats; Holm, Johan
Utgivare: Nordic Academic Press
ISBN: 978-91-8816870-2
Presentation av boken: Historikerna Mats Hallenberg och Johan Holm studerar de konflikter som skattekraven och rekryteringen av bondesol­dater gav upphov till. Myterier, upplopp och förhandlingar skärskådas– vilka grupper stod bakom motståndet, varför protesterade de och vilket infly­tande fick deras handlande på centralmaktens utveckling?
 
Titel: Farväl till arbetet: Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension
Författare: Bengtsson, Mattias; Flisbäck, Marita; Lund, Anna
Utgivare: Nordic Academic Press
ISBN: 978-91-8816859-7
Presentation av boken: I "Farväl till arbetet" får läsaren lyssna till människors egna röster om meningen med att gå i pension. Här finns de som inget annat önskar än att lämna yrkeslivets vedermödor, till exempel undersköterskan med kronisk smärta som längtar efter att ”ta det vackert”. Men även motvilliga pensionärer kommer till tals. För renhållningsarbetaren, skådespelaren och prästen har jobbet varit ett kall som de gärna vill fortsätta ägna sig åt.
 
Titel: Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum
Författare: Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
Utgivare: Nordic Academic Press
ISBN: 978-91-8816883-2
Presentation av boken: I sin intresseväckande bok redogör författarna Anna Larsson, Björn Norlin och Maria Rönnlund för den svenska skolgårdens historia utifrån historiskt källmaterial och människors minnesberättelser. De beskriver hur skolgården har tagit form och förändrats som koncept, hur den fysiskt har formgetts och utvecklats, och hur den har använts för social samvaro.
 
Titel: Jakten på den försvunna skatten
Författare: Sandberg, Erik
Utgivare: Ordfront förlag AB
ISBN: 978-91-7037952-9
Presentation av boken: I Jakten på den försvunna skatten berättar journalisten Erik Sandberg historien om hur det svenska skattesystemet byggdes om. Sandberg ger läsaren en populärvetenskaplig översikt av aktuell ekonomisk forskning och en introduktion till debatten i andra länder. Med engagemang och kunnighet lyckas Sandberg skriva något så ovanligt som en överraskande äventyrsbok om svensk skattepolitik.
 
Titel: Barbro Hörberg: Med ögon känsliga för grönt
Författare: Sundqvist, Alexandra
Utgivare: Ordfront förlag AB
ISBN: 978-91-7037937-6
Presentation av boken: Barbro Hörberg — med ögon känsliga för grönt är en tonsäker biografi om en av våra största textförfattare och artister. Men det är också en berättelse om skapande och dödsrädsla, och att aldrig sluta sträva efter att göra världen till en bättre plats.
 
Titel: Ett samhälle av jämlikar
Författare: Rosenvallon, Pierre
Översättare: Oskar Söderlind och Karin Löfgren
Utgivare: Tankekraft förlag
ISBN: 978-91-8820327-4
Presentation av boken: I Ett samhälle av jämlikar åtar sig Pierre Rosanvallon att spåra jämlikhetstanken genom historien i syfte att ge ny stadga åt en politik för ett rättvisare samhälle. Det finns ingen återvändo till 1900-talets välfärdsstat. Idag måste ett samhälle av jämlikar istället byggas på nya principer som tar hänsyn till demokratins förändrade kontext och skapar förutsättningar för en aktiv och levande solidaritet.
 
Titel: Den nya odyssén
Författare: Kingsley, Patrick
Översättare: Miranda Junker, Ulrika
Utgivare: Volante
ISBN: 978-91-
Presentation av boken: Bakom varje statistisk uppgift, varje läckande fartyg, varje tidningsnotis, finns människor. Männi­skor som riskerar allt i sökandet efter en fredlig plats. Människor som Hashem al­-Souki, som flyr från Syrien till Sverige så att hans familj ska kunna få ett bättre liv. Den här boken handlar om honom - och de miljontals andra som befinner sig i en liknande situation. Och inte minst handlar den om politiker som väljer att titta åt ett annat håll. Vid en tidpunkt då Europa visar sin me
 
Titel: Beslut och beteenden
Författare: Thaler, Richard
Översättare: Lindgren, Stefan
Utgivare: Volante
ISBN: 978-91-8812367-1
Presentation av boken: Professor Richard Thaler har ägnat sin enastående forskargärning åt att studera det faktum att vi inte är rationella varelser, vilket i princip alla ekonomiska teorier har utgått ifrån. Oavsett om det gäller att köpa en bostad eller avgörande politiska beslut är motiven bakom vårt handlande sällan logiska. Med denna vetskap kan vi förändra vårt sätt att se på oss själva, vår ekonomi och vårt samhälle.
 

Header logo