Bildverk för vuxna samt tecknade serier

Bildverk för vuxna samt tecknade serier, fördelning av medel, andra fördelningstillfället för år 2017.

Från senaste mötet med arbetsgruppen för stöd till bildverk och serier, 31 maj.


Andra fördelningstillfället för år 2017.
Titel: Trädgårdsstadens Färger
Författare: Engelbrektson, Elvy; Hambræus, Helena
Utgivare: AB Vinghästen
ISBN: 978-91-9828732-5
Presentation av boken: I början av förra seklet anlades trädgårdsstäder intill många större orter i Sverige. Bromma är ett av de bästa exemplen, där 1910-talets nationalromantik, 1920-talets klassicism och 1930-talets funktionalism är rikt representerade och där byggnader, stadsplaner, trädgårdar och parker är väl bevarade. Boken är på en gång ett dokument och en praktisk handbok. Råden om färgsättning, vård, underhåll och renovering är generella. Författarna är arkitekter och utövande bildkonstnärer.
 
Titel: Tyler Cross - Black Rock
Författare: Nury, Fabien
Översättare: Carlsson, Stefan
Utgivare: Albumförlaget
Illustratör: Brüno
ISBN: 978-91-8678354-9
Presentation av boken: Skriven av samma författare som till Det var en gång i Frankrike - Fabien Nury. En av Frankrikes starkast lysande stjärnor nu. En gangsterthriller i Tarantino-stil. Utspelar sig på den amerikanska landsbygden.
 
Titel: Allborgarrätten: Försök till en urban allemansrätt
Författare: Rydén, Jan
Översättare: Rydén, Jan
Utgivare: Arvinius + Orfeus Publishing
Illustratör: Rydén, Jan
ISBN: 978-91-8754397-5
Presentation av boken: Allborgarrätten är den nya urbana motsvarigheten till allemansrätten. Ordet är skapat av den svenske konstnären Jan Rydén. I essäboken Allborgarrätten: Försök till en urban allemansrätt undersöker han idén ur ett svenskt perspektiv och knyter an till en aktuell internationell diskussion om rätten till staden. Parallellt med texten har Rydén skapat en serie piktogram som förljer en egen poetisk logik. Boken är på både svenska och engelska.
 
Titel: Hommage till ordbilden
Författare: Hall, Anders
Utgivare: Arvinius + Orfeus Publishing
Illustratör: Hall, Anders
ISBN: 978-91-8754394-4
Presentation av boken: Hommage till ordbilden är på många sätt den grafiska formgivaren Anders Halls yrkesmässiga testamente. Han har formgivit och textat varje sida i boken för hand. Här möts ordpar med och mot varandra tillsammans med citat och längre texter som på olika sätt berör Halls djupa intresse för språklig, typografisk och existentiell kommunikation. Boken innehåller även fem dikter av poeten Eva Runefelt.
 
Titel: Minnets platser Platsers minnen
Författare: Nilsson, Marie
Utgivare: Bokförlaget Care Of / Fotograf Marie Nilsson
ISBN: 978-91-6391967-1
Presentation av boken: Minnets platser Platsers minnen är en bok om landskap, emigration och migration i Kanada och i Sverige. Den börjar med en resa i Kanada som Marie Nilsson gör i fotspåren efter hennes pappa, 70 år efter honom, för att fotografera några av de platser där han vistats, med något från både hans och hennes tid, för att undersöka om det går att dela hans minnen. På samma sätt har Marie Nilsson sedan fotograferat bådas uppväxtlandskap i Norrbotten, samt senare betydelsefulla platser i Stockholm.
 
Titel: We Have a Dream
Författare: Edlund, Oscar; Rydén, Daniel
Utgivare: Bokförlaget Max Ström
Illustratör: Wiking, Albert
ISBN: 978-91-7126366-7
Presentation av boken: Det här är en berättelse om människor trotsat sin rädsla och gått ut för att skapa förändring. Nelson Mandela, Pussy Riot, Dalai lama, Patti Smith, Muhammad Yunus, Marina Abramovic, Richard Branson, Alek Wek, Annie Lennox och Ruby Rose är några av de mer än hundra aktivister, artister, fredspristagare och engagerade ungdomar som medverkar i boken. Deras berättelser är både gripande och tänkvärda, och deras röster inspirerar och belyser livets både mörka och ljusa sidor.
 
Titel: I knutens hjärta – en bok om konstnären Berit Pettersson
Författare: Mezei, Kristina Maria
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331831-0
Presentation av boken: Berit Pettersson föddes i Surahammar 1950 och arbetade som konstnär i Västerås fram till sin bortgång 2014. Det doftande sinnliga måleri som präglade hennes första period övergavs senare för ett stramt genomarbetat bildspråk, förankrat i vetenskaplig forskning på skilda områden. En olycka 1992 bromsade in hennes konstnärliga arbete men hon kom att skapa ett konstnärligt språk som väver samman avancerad teoretisk kunskap med visuell poesi.
 
Titel: Litografin: en snilleblixt
Författare: Burén, Jan af
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331823-5
Presentation av boken: I två avdelningar strukturerar författaren litografins historia med först uppfinningen och etablerandet, sedan om bakgrunden och förutsättningarna i ett samhälle i stark omvandling. Här skrivs naturligtvis konsthistoria men samtidigt teknikhistoria. Utifrån Nationalmusei samlingar ger af Burén svenska exempel på litografiska verk i den rikt illustrerade boken. Litografin: en snilleblixt kan fungera som ett kunnigt standardverk.
 
Titel: United States of Banana
Författare: Braschi, Giannina
Översättare: Eriksson, Helena 
Utgivare: Cobolt Förlag
Illustratör: Lindengren, Joakim
ISBN: 978-91-8786148-2
Presentation av boken: I denna serieroman baserad på Giannina Braschis bok från 2011, har Joakim Lindengrens påhittighet som bildskapare och serietecknare fått fritt spelrum. Allegorins blandning av realism och fantasi, skämt och allvar ger Lindengren många tillfällen att briljera. Teckningarna är fyllda med referenser till film, litteratur, konsthistoria och populärkultur. I olika roller möter vi också en rad bekanta ansikten och figurer, som Donald Trump, Pablo Picasso, Thor Modéen, David Bowie och bröderna Marx. 
 
Titel: Athena - pappas flicka
Författare: Österberg, Li
Utgivare: Epix Bokförlag
ISBN: 978-91-7089567-8
Presentation av boken: Athena är större och starkare än de flesta karlar. Intelligentare också, frågvis. Men egentligen är hon bara en liten flicka, som råkade bli född med en vuxen kvinnas kropp ur sin pappas skalle när den klövs med en yxa. "Athena – pappas flicka" skildrar den grekiska gudavärlden som en jordnära, bullrig storfamilj, och är samtidigt fast förankrad i de antika myternas mylla. Detta är den tredje boken där Li Österberg gör mycket personliga serieberättelser utifrån de grekiska myterna.
 
Titel: Lammen från Le Mans
Författare: Rossholm, Elisa
Utgivare: Epix Bokförlag
ISBN: 978-91-7089568-5
Presentation av boken: År 1932 mördade två oansenliga hembiträden sin matmor och hennes dotter i den franska staden Le Mans. Ett banalt mord, men det har kommit att eka genom decennier. Men när började egentligen den brottsliga handlingen i de två systrarnas liv? Var det långt tidigare, i flickornas barndom? Det är den fråga som Elisa Rossholm söker svar på i sin känsliga och finstämda serieroman om systerskap och maktlöshet – om sårbarheten och tryggheten i att bara kunna förlita sig på en enda annan person.
 
Titel: Rönnbäcknäset/Dahksnjuana
Författare: Gudrunsson, Erik Mikael; Persson Njajta, Marie
Utgivare: Erik Mikael Gudrunsson
Illustratör: Gudrunsson, Erik Mikael
ISBN: 978-91-6372181-6
Presentation av boken: Fotografier från Rönnbäcknäset/Dahksnjuana (Björkvattsdalen, Västerbottens län) inom det område som prospekteringsbolag har beviljats bearbetningskoncessioner för gruvprojektet Rönnbäcken. Nickelbrytning är här planerad i tre öppna dagbrott med planerad avfallsdeponi i Gardikens vattenmagasin - del av Umeälvens vattenavrinningsområde. Området utgör traditionellt samiska åretruntmarker där gruvbrytning skulle innebära en oåterkallelig inverkan på landskapet, mark, människor och vatten.
 
Titel: Flodskörden: illustrerade sägner ur Slingans landskap 1995-1999
Författare: Stålenhag, Simon
Utgivare: Fria Ligan AB
Illustratör: Stålenhag, Simon
ISBN: 978-91-8722228-3
Presentation av boken: Simon Stålenhag är tillbaka. I den nya konstboken Flodskörden fortsätter Stålenhag berättelserna från Ur varselklotet. Minnen från en barndom, fylld av underliga maskiner och märkliga varelser från andra dimensioner. Det här är berättelser om ungdomsårens prövningar, om mobbning, första kyssar och om att hitta sig själv - och robotar.
 
Titel: The Chosen Ones
Författare: Zeitler, Hendrik
Utgivare: Journal
ISBN: 978-91-8793919-8
Presentation av boken: Hendriks Zeitlers 19 storformatsporträtt av kor i färg och svartvitt ackompanjeras av följande citat: "Det finns ingenting så uttrycksfullt som ögonen hos djur ... som objektivt tycks sörja över att de inte är människor." / Theodor W. Adorno
 
Titel: Bright Hours
Författare: Edlund, Karl Henrik
Utgivare: Journal
ISBN: 978-91-8793920-4
Presentation av boken: Bright Hours (Ljusa timmar) antyder något förgånget - en plats som inte existerar, något skört och obestämt. Arbetet, som påbörjades 2008, tar utgångspunkt i resor till Nordkalotten, Kolahalvön och Nentsien i nordvästra Ryssland. Boken innehåller också bilder från andra ställen, som Sankt Petersburg och Åland.
 
Titel: Revoir
Författare: Engström, JH
Utgivare: Journal
ISBN: 978-91-8793916-7
Presentation av boken: ”2004 gjorde jag boken Trying to Dance. Bilderna som låg till grund för den är som ett eget bilduniversum. När jag många år senare började bläddra i negativpärmarna, som jag inte tittat i sedan boken kom ut, blev jag ivrig och fylld med lust - så mycket bilder och så många nya kombinationer som slog emot mig. Revoir är en helt ny bok, ett återbesök till den där perioden mellan mitten av 90-talet och milleniumskiftet. Cirka två tredjedelar av bilderna är tidigare opublicerade." JH Engström
 
Titel: Sopigt
Författare: Backderf, Derf
Översättare: Andreasson, Johan
Utgivare: Kartago Förlag
Illustratör: Backderf, Derf
ISBN: 978-91-7515207-3
Presentation av boken: Varje vecka fyller vi våra soptunnor med avfall, som lika plötsligt töms och körs bort, utan att vi egentligen ägnar det så mycket tanke. “Sopigt” tar oss med på den dråpliga och märkliga färden med en amerikansk sopbil. Vi får följa med Derf Backderf och hans två kompisar som just slutat skolan och bestämt sig för att bli sopgubbar på en både absurd, humoristisk och spännande färd, samtidigt som de funderar på vad de ska göra av sina liv.
 
Titel: Vei bok 1
Författare: Bergmark Elfgren, Sara Johnsson, Karl
Utgivare: Kartago Förlag
Illustratör: Johnsson, Karl
ISBN: 978-91-7515205-9
Presentation av boken: En kvinna flyter medvetslös i havet. Hon hittas av vikingar på jakt efter Jotunheim, jättarnas rike. Kvinnan heter Vei och hon blir snart indragen i ett blodigt spel mellan jättar, asagudar och människor. En episk fantasyberättelse inspirerad av nordisk mytologi.
 
Titel: Livet är inte alltid Hawaii
Författare: Anderson, Harry
Utgivare: Kartago Förlag
ISBN: 978-91-7515218-9
Presentation av boken: Harry är en ung man på 22 år som bor på söder i Stockholm och bär på en dröm att komma in på en konstskola. Harry är övertygad om att om att hans liv kommer få en mening om han bara blir antagen. Han tar alkoholen till hjälp för att övervinna den alltmer växande oron och ångesten. Till en början fungerar det, men vännerna blir efterhand alltmer bekymrade över hans tilltagande drickande. Boken är självbiografisk.
 
Titel: Synd
Författare: Lucassi, Elin
Utgivare: Kartago Förlag
Illustratör: Lucassi, Elin
ISBN: 978-91-7515208-0
Presentation av boken: Ordet Synd betyder brott, förseelser, ogärning och skuld. Inom vissa religioner används ordet om handlingar eller sinnelag som står i strid med Guds vilja. Men gäller dessa handlingar som synd även idag? Eller har begreppen ändrats? Elin Lucassi benar i denna bok ut ordet synd och illustrerar de sju dödssynderna; Högmod, Girighet, Lust, Avund, Frosseri, Vrede och Lättja. 
 
Titel: Enhistoria
Författare: Gipi
Översättare: Hyllienmark, Olov
Utgivare: Nubeculis
Illustratör: Gipi
ISBN: 978-91-6378737-9
Presentation av boken: Gipis enhistoria är det första serieverk någonsin som nominerats till Italiens äldsta och mest prestigefulla litteraturpris Strega för årets bästa roman.
 
Titel: Kaj Franklin
Författare: Hästö, Johanna; Edvall, Karin
Utgivare: Orosdi-Back
Illustratör: Franklin, Kaj
ISBN: 978-91-8659385-8
Presentation av boken: Kaj Franklin (1955-1997) var en svensk konstnär som med stor omsorg för detaljer tecknade ner sin tankar och idéer från de mentalsjukhus han varit intagen på. Hans bilder presenteras här för första gången för en bredare publik, där man kan fördjupa sig i varje bild och även få en liten introduktion till vem Kaj kan ha varit – vilket kan ge viktiga nycklar till hur vi kan närma oss och förstå hans bilder.
 
Titel: Helene Billgren
Författare: Öhrner, Annika Teleman, Sara
Utgivare: Orosdi-Back
Illustratör: Billgren, Helene
ISBN: 978-91-8659394-0
Presentation av boken: Helene Billgren slog igenom 1989 med tre separatutställningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här fick konstpubliken stifta bekantskap med sjuksköterskor, hemmafruar och hästflickor. Med kol och blyerts ritade Helene fram drastiska flickkvinnor som alltid hade något på gång – självmord, trädhuggning eller kanske en resa till Paris. 2009 fick Billgren ytterligare ett genombrott, den här gången som målare, med utställningen Free Kitten på Angelika Knäpper Gallery i Stockholm. I den här boken li
 
Titel: Stackars pappa
Författare: Gustafsson, Sissel
Utgivare: Raben & Sjögren
Illustratör: Gustafsson, Sissel
ISBN: 978-91-2970268-2
Presentation av boken: Det är så mysigt och roligt hos pappa. Ibland glömmer han saker men man får vara uppe hur länge man vill. Pappa är där men ändå inte. En stark debutskildring av att växa upp med en alkoholiserad förälder.
 
Titel: Vår Pippi - Vår Vang. Tecknarna hyllar Ingrid Vang Nyman och det moderna genombrottet inom svensk...
Författare: Rhedin, Ulla; Grähs, Gunna (red.)
Utgivare: Salikon Förlag AB
Illustratör: Ingrid Vang Nyman m.fl.
ISBN: 978-91-8765907-2
Presentation av boken: I augusti 2016 skulle den danska konstnären och illustratören Ingrid Vang Nyman ha fyllt 100 år. Trots att hennes bilder är vida spridda och älskade, främst via originalillustrationerna till Astrid Lindgrens "Pippi Långstrump", så är hon märkligt okänd. Detta är en färgstark antologi där våra mest kända illustratörer skriver och tecknar om Ingrid Vang Nymans betydelse för den moderna bilden. 
 
Titel: Martilo och helgonet
Författare: Göranson, Fabian
Utgivare: Sanatorium Förlag
Illustratör: Göranson, Fabian
ISBN: 978-91-8724315-8
Presentation av boken: Martilo och helgonet är den första serieboken av tre om den unge riddaren Martilo och hans vedermödor. Böckerna är en modern tolkning av de klassiska fransk-belgiska äventyrsserierna. En allåldersserie om en pojke vars stora hjärta och patos inte alltid leder honom rätt bland medeltidens många faror och fallgropar.
 
Titel: Kaninhålet
Författare: Viklund, Berit
Utgivare: Syster förlag
ISBN: 978-91-9818156-2
Presentation av boken: Att vara så där riktigt kär för första gången. Och att bli så fartblind av känslor och berusad av bekräftelse att man inte märker när förälskelsen vänder sig emot en. Plötsligt krymper rummet, och de kärleksfulla orden har bytts till tjat, krav och skuldbeläggande. Kaninhålet är en berättelse om ett förhållande som är långt ifrån unikt. En historia om skuld och skam, kontroll och övergrepp. Om hur fort det går att halka ner i ett djupt hål, och hur mödosamt det är att klättra upp igen.
 
Titel: Ta mig härifrån
Författare: Ahlqvist, Emma
Utgivare: Syster förlag
ISBN: 978-91-9818159-3
Presentation av boken: I "Ta mig härifrån" möter vi människor med olika bakgrunder, verkligheter och drömmar, med det gemensamma att de lever långt från storstan. Emma Ahlqvist skildrar småstadsmänniskor med ömhet och humor. Här krockar frihetslängtan med tryggheten i det bekanta. Det är en samtidsskildring av ett Sverige de flesta svenskar har en relation till, men som få pratar om. 
 
Titel: Berättelser om Yunnan
Författare: Burell, Emei
Utgivare: Tusen Serier
Illustratör: Burell, Emei
ISBN: 978-91-9830296-7
Presentation av boken: I mitten av 1960-talet svepte kulturrevolutionen genom Kina och förändrade tillvaron för ett otal liv. En hel generation stadsfödda ungdomar skickades till landsbygden för att ideologiskt omskolas genom fysiskt arbete under sina mest formativa år. Emei Burell har skapat denna seriebok om sin mammas historia i kulturrevolutionens Kina. En berättelse om hur en tonårsflicka från Beijing blev en av de få kvinnor som fick ansvaret att köra lastbil högt uppe i bergen i södra Kinas gummiplantage.
 
Titel: The Walk
Författare: Eriksson, August
Utgivare: Walleij Publishing / Studio August Eriksson
Illustratör: Eriksson, August
ISBN: 978-91-9835440-9
Presentation av boken: The Walk gestaltar en vandring längs den Buddhistiska pilgrimsleden Kumano Kodo. Att ensam vandra sju timmar om dagen är en långsam, monoton syssla. Alla bilder har samma utsnitt, riktning och motiv. Riktningen och serialiteten betonar rörelsen - framåt! Motivet - stigen - är resultatet av vandringen. Det handlar om vandringen som ett slags meditation i rörelse och hur upprepningen av en aktivitet eller ett motiv kan fördjupa ens uppmärksamhet och koncentration. 

Header logo