Facklitteratur för vuxna

Andra fördelningstillfället för år 2017 

Titel: Schlagerkungens krig
Författare: Gustafson, Klas
Utgivare: Alfabeta Bokförlag
 
Titel: Arktis – Liv i en värld av is och snö
Författare: Felix Heintzenberg & Ole Jørgen Liodden
Utgivare: Bio & Fokus Förlag
 
Titel: 68-kyrkan
Författare: Sundeen, Johan
Utgivare: Bladh by Bladh AB
 
Titel: Inferno – en dokumentär berättelse
Författare: Bok, Bengt
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Den KRAV-märkta människan
Författare: Ideland, Malin
Utgivare: Celanders förlag
 
Titel: Professionernas framtid
Författare: Susskind, Richard; Susskind, Daniel
Översättare: Joel Nordqvist
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Den aristokratiske rebellen. Magnus Jacob Crusenstolpe i 1800-talets offentlighet
Författare: Hammarlund, Bo
Utgivare: Dialogos Förlag AB
 
Titel: Alla behöver närhet - Så Blir Framtidens Städer
Författare: Ståhle, Alexander
Utgivare: Dokument Press 26 AB
Illustratör: Martin Ander
 
Titel: Det nordiska lejonet
Författare: Lappalainen, Mirkka
Översättare: Camilla Frostell
Utgivare: Fischer & Co
 
Titel: Kvantbiologi
Författare: al-Khalili, Jim; McFadden, Johnjoe
Översättare: Karin Andrae
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Vänsterdocenten
Författare: Tännsjö, Torbjörn
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Naturen inför rätta
Författare: Wijkander, Keith
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Kidnappningsindustrin
Författare: Napoeloni, Loretta
Översättare: Karin Andrae
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Republik!
Författare: Hall, Bengt
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Wienkretsen
Författare: Sigmund, Karl
Översättare: Jim Jakobsson
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Daniel Börtz
Författare: Norling, Sara
Utgivare: Gidlunds förlag
 
Titel: Lenins resa
Författare: Merridale, Catherine
Översättare: Claes Göran Green 
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: En fiende på tallriken
Författare: Rydén, Daniel 
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: När soldaterna kom
Författare: Gebhardt, Miriam
Översättare: Margareta Zetterström
Utgivare: Karneval förlag
 
Titel: Steg på vägen
Författare: Vallquist, Gunnel
Utgivare: Libris Media AB
 
Titel: Filosoferna: Den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 
Författare: Nordin, Svante
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Rousseau domare över Jean-Jacques: Dialoger 
Författare: Rousseau, Jean-Jacques 
Översättare: Sprengel, David, Stolpe, Jan
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Monster: En världshistoria om det skrämmande
Författare: Eriksson, Bo
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid
Författare: Hallenberg, Mats; Holm, Johan
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Sjukt hus : Globala miljardsvindlerier - från Lesotho till Nya Karolinska
Författare: Ennart, Henrik; Mellgren, Fredrik
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Gå bara : min flykt från Somalia till Sverige
Författare: Bursell, Linn Elmi, Abdi
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Den stora ätstörningen : maten, makten, miljön
Författare: Rundgren, Gunnar
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Nordsamiska - ord och satser. Introduktion till samisk lingvistik.
Författare: Svonni, Mikael
Utgivare: Ravda Förlaget AB
 
Titel: Hitlers lojala musiker: Hur musiken blev ett vapen i Tredje rikets propaganda
Författare: Carlberg, Anders
Utgivare: Santérus förlag
 
Titel: Hitlers judiska soldater: soldater och generaler med judisk bakgrund i den nazistiska krigsmakten 19
Författare: Rigg, Bryan Mark
Översättare: Rikard Ehnsiö
Utgivare: Vaktel Förlag
 
Titel: Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar: en unik svensk utvandringshistoria
Författare: Nordström, Lars
Utgivare: Votum Förlag
 

Header logo