Facklitteratur för vuxna

Andra fördelningstillfället för år 2017

Titel: Schlagerkungens krig
Författare: Gustafson, Klas
Utgivare: Alfabeta Bokförlag
ISBN: 978-91-5011838-4
Presentation av boken: Stikkan Andersons livshistoria speglar nittonhundratalets svenska populärmusik, från folkhemmets schlager till åttiotalets glammiga pop. Sjuttiotalets ickekommersiella musikrörelse utnämnde honom till sin huvudfiende, och själv utnyttjade han sin position för att bekämpa ideologiska meningsmotståndare. Abba blev ett vapen i Stikkan Andersons krig.
 
Titel: Arktis – Liv i en värld av is och snö
Författare: Felix Heintzenberg & Ole Jørgen Liodden
Utgivare: Bio & Fokus Förlag
ISBN: 978-91-9799333-3
Presentation av boken: Boken är en vacker skildring av de allra nordligaste delarna av vårt jordklot. Här finns en avlägsen värld av is och snö. När den svaga sommarsolen tinar upp isarna väcks den arktiska tundrans karga och vilda skönhet under ett par veckors tid åter till liv. Här lever några av norra halvklotets mest fascinerande livsformer, allt ifrån isbjörnar och fjällrävar till fjällugglor och lämlar som i samband med de pågående klimatförändringarna står inför stora utmaningar.
 
Titel: 68-kyrkan
Författare: Sundeen, Johan
Utgivare: Bladh by Bladh AB
ISBN: 978-91-8842920-9
Presentation av boken: Johan Sundeen dokumenterar utförligt den kristna vänsterns sympatier för Maos Kina, Castros Kuba, Ortegas Nicaragua samt Honeckers DDR. Regimer med svåra människorättsbrott på sitt samvete och med förföljelse av kristna på sitt program, men vars marxist-leninistiska samhällssystem sades vara delar av Guds plan för en värld präglad av godhet, jämlikhet och rättvisa.
 
Titel: Inferno – en dokumentär berättelse
Författare: Bok, Bengt
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331821-1
Presentation av boken: I mer än femton år blir hon våldtagen av sin morfar, sina första femton år. Han maler ner henne, krossar henne, bryter ner hennes kropp. Finns det för mörka his­torier för det dokumentära berättandet? frågar sig dokumentärmakaren Bengt Bok. Vad händer med berättelsen när den berättas? Inferno är en mörk historia om det dokumentära berättandet, om dramaturgiska strukturer och om tragedins fullbordan.
 
Titel: Den KRAV-märkta människan
Författare: Ideland, Malin
Utgivare: Celanders förlag
ISBN: 978-91-8739343-3
Presentation av boken: Boken handlar om att vara miljövänlig i vår tid och problematiserar hur talet om hållbar utveckling och miljömedvetenhet bidrar till att skapa och upprätthålla normer för ”den önskvärda människan”. Denna idealbild skapar samtidigt en bild av ”den icke-önskvärda människan”, vars agerande ses som problematiskt. Den tar också upp barnens roll som förändringsagenter och de krav som drabbar dem i undervisning om hållbar utveckling där lösningarna av framtida miljöproblem ofta läggs på de ungas axlar.
 
Titel: Professionernas framtid
Författare: Susskind, Richard; Susskind, Daniel
Översättare: Joel Nordqvist
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173503-4
Presentation av boken: Kommer den digitala utvecklingen att göra professionerna mindre viktiga eller t o m överflödiga? Många rutinuppgifter har ju flyttats över till den digitala sfären och fler lär följa. Bokens författare menar att teknologiska system kommer att ta över mycket av professionernas arbete och ställer den i sammanhanget relevanta frågan om hur dessa system kan och bör förvaltas. Ska den praktiska expertisen vara en gemensam resurs eller ska den ägas och kontrolleras av kommersiella intressen?
 
Titel: Den aristokratiske rebellen. Magnus Jacob Crusenstolpe i 1800-talets offentlighet
Författare: Hammarlund, Bo
Utgivare: Dialogos Förlag AB
ISBN: 978-91-7504311-1
Presentation av boken: Med hänsynslös uppriktighet och blodig satir stred Magnus Jacob Crusenstolpe under mer än fyrtio år för politiska reformer och bekämpade samhällets orättvisor och ofrihet. Mer engagerad och mer brinnande i anden än kanske någon annan i sin samtid. Han skrev ständigt och han väckte alltid debatt. Beundrad av många, avskydd och rentav hatad av kanske än flera. En bred översikt över Crusenstolpes värld.
 
Titel: Alla behöver närhet - Så Blir Framtidens Städer
Författare: Ståhle, Alexander
Utgivare: Dokument Press 26 AB
Illustratör: Martin Ander
ISBN: 978-91-8563977-9
Presentation av boken: Alexander Ståhles bok Alla behöver närhet berättar om de politiska, ekonomiska och subkulturella krafter som driver på en förändring av stadsmiljön och stadstrafiken, om hur staden omvandlas för att skapa maximal närhet mellan människor och inte minst om varför en tät stad är mer rättvis och framgångsrik.
 
Titel: Det nordiska lejonet
Författare: Lappalainen, Mirkka
Översättare: Camilla Frostell
Utgivare: Fischer & Co
ISBN: 978-91-8824316-4
Presentation av boken: Det nordiska lejonet Gustav II Adolf och Finland 16111632 berättar om hur den unge och karismatiske Gustav II Adolf tog kontrollen över det svenska rikets östra del och knöt den närmare Sverige än någonsin tidigare. I fokus står de ofta bortglömda konflikterna med Ryssland och Polen. Ur finskt perspektiv spelade dessa strider en större roll än trettioåriga kriget. När Sveriges utrikespolitik vändes mot Baltikum och Ryssland utgjorde Finland en viktig bas
 
Titel: Kvantbiologi
Författare: al-Khalili, Jim; McFadden, Johnjoe
Översättare: Karin Andrae
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751396-1
Presentation av boken: Al-Khalili och McFadden förmedlar spänningen i det explosiva forskningsfältet kvantbiologi, och guidar läsaren genom de nya upptäckter som avlöst varandra de senaste åren. De visar på de potentiellt revolutionerande användningsområdena, samtidigt som författarna ger inblickar i det största mysteriet av alla: vad är liv? Och visar att livet finns till i kvantbiologin.
 
Titel: Vänsterdocenten
Författare: Tännsjö, Torbjörn
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793565-7
Presentation av boken: I denna första del av Torbjörn Tännsjös intellektuella memoar beskriver han sin uppväxt och filosofiska utveckling som ung vänsterradikal student. Han lägger särskild tonvikt vid den politiska filosofin och den normativa etiken, områden där han har ett omfattande författarskap. Han beskriver både hur olika uppfattningar han blivit känd för växt fram och hur han tror att de bäst kan försvaras. 
 
Titel: Naturen inför rätta
Författare: Wijkander, Keith
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793560-2
Presentation av boken: Olof Selling var chef för paleobotaniska avdelningen vid Naturhistoriska riksmuseet under 1950-talet. För att manövrera bort Selling från chefsposten försökte Kungliga Vetenskapsakademien få honom förklarad sinnessjuk. Detta kom senare att beskrivas som en av 1950-talets stora rättsskandaler och det hela slutade med att justitieministern Herman Zetterberg tvingades avgå 1957.
 
Titel: Kidnappningsindustrin
Författare: Napoeloni, Loretta
Översättare: Karin Andrae
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793552-7
Presentation av boken: I dag omsätter kidnappningsindustrin mer än droghandeln, med inkomster på hundratals miljarder dollar årligen. Loretta Napoleoni har exklusivt fått tala med personer som förhandlar om lösensummor och genomför räddningsuppdrag, antiterror-experter, medlemmar säkerhetsorganisationer och före detta gisslan, bland många andra. Läsaren upptäcker att principerna för hur man förebygger kidnappning, och om man ingriper, skiftar beroende på vilket typ av kidnappning det handlar om, och vilka som utsätts.
 
Titel: Republik!
Författare: Hall, Bengt
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793578-7
Presentation av boken: I Republik! har Bengt Hall samlat och aktualiserat fakta och bilder av monarkin och argument för ett modernt och demokratiskt statsskick. Resultatet är en bok som är lättfattlig och användbar för de som vill veta mer om Sveriges statsskick, demokratins framväxt, statschefens ställning och uppgifter, såväl som mass­medias roll.
 
Titel: Wienkretsen
Författare: Sigmund, Karl
Översättare: Jim Jakobsson
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793548-0
Presentation av boken: I början av 1900-talet hade Wien en central roll inom filosofin. En grupp filosofer som gick under namnet Wienkretsen träffades regelbundet för att diskutera frågor om sanning, kunskap och verklighetens natur. detta är den första boken som skildrar hela den dramatiska historien med alla dess förvecklingar inklusive kretsens upplösande i och med mordet på Moritz Schlick. 
 
Titel: Daniel Börtz
Författare: Norling, Sara
Utgivare: Gidlunds förlag
ISBN: 978-91-7844965-1
Presentation av boken: Boken om Daniel Börtz ingår i den serie porträtt av svenska tonsättare som ges ut av Kungliga Musikaliska Akademien och Gidlunds förlag.
  
Titel: Lenins resa
Författare: Merridale, Catherine
Översättare: Claes Göran Green 
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545242-5
Presentation av boken: I Lenins resa skildrar Catherine Merridale upptakten till ryska revolutionen genom att berätta om Lenins resa genom Europa till Ryssland mitt under brinnande världskrig; en resa som bla tog honom via Malmö, Stockholm och Boden. Genom att själv återskapa och personligen göra om Lenins resa, dag för dag, har Merridale lyckats skapa en oförglömlig och ingående skildring av de många händelser som ledde fram till kommunisternas maktövertagande för ett sekel sedan.
 
Titel: En fiende på tallriken
Författare: Rydén, Daniel 
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545431-3
Presentation av boken: Daniel Rydén berättar medryckande om varför vi undviker att äta vissa saker, trots att de inte är skadliga för oss. Han berättar om bibelns religiösa förbud och 1700-talets ätstörningar, om 1900-talets fettskräck och 2000-talets rörelser mot gluten, kolhydrater och laktos. Intresset för vad vi stoppar i oss tycks vara oberoende av tid och rum. 
   
Titel: När soldaterna kom
Författare: Gebhardt, Miriam
Översättare: Margareta Zetterström
Utgivare: Karneval förlag
ISBN: 978-91-8720770-9
Presentation av boken: Ryssarna våldtog dem. Amerikanerna bjöd på en Lucky Strike och fick allt de kunde begära! Så blev tyska kvinnor behandlade av sina befriare i slutet av andra världs­kriget, enligt en vida spridd föreställning. Men mötet med de främmande soldaterna var betydligt mer komplicerat än så, visar den tyska historikern Miriam Gebhardt i När soldaterna kom.
 
Titel: Steg på vägen
Författare: Vallquist, Gunnel
Utgivare: Libris Media AB
ISBN: 978-91-7387491-5
Presentation av boken: Hon skrev med en behärskning och språklig precision som inte lämnade plats för intellektuellt lättsinne, än mindre för sentimentalitet. Hon förvaltade arvet från Bibelns vishetslitteratur, ökenfädernas tänkespråk och de medeltida mystikerna. Steg på vägen är en klassiker för att den berör det som är djupt mänskligt och därför djupt kristet. Jonas Jonsson, ur förordet
 
Titel: Filosoferna: Den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 
Författare: Nordin, Svante
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714699-0
Presentation av boken: Svante Nordins nya bok ansluter sig till hans tidigare Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan år 1900, vilken belönades med Stora fackbokspriset 2011.
 
Titel: Rousseau domare över Jean-Jacques: Dialoger 
Författare: Rousseau, Jean-Jacques 
Översättare: Sprengel, David, Stolpe, Jan
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714985-4
Presentation av boken: När Rousseau läste upp sina berömda Bekännelser på 1770-talet möttes han av en rungande tystnad, vilket sårade honom djupt. Därför skrev han dessa fiktiva dialoger mellan en intresserad utlänning vid namn Rousseau och en fientligt inställd fransman, ett slags försvar som är filosofens märkligaste verk. 
 
Titel: Monster: En världshistoria om det skrämmande
Författare: Eriksson, Bo
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2713562-8
Presentation av boken: Det morras, krafsas, bits, huggs, styckas, lemlästas och skriks som aldrig förr på film och i dataspel, i litteratur och konst. Det tycks råda monsterfeber i populärkulturen. Men skräck och monster är inget nytt samhälleligt fenomen - rädsla är ett evolutionärt arv och monster har funnits länge i mänsklighetens historia.
 
Titel: Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid
Författare: Hallenberg, Mats; Holm, Johan
Utgivare: Nordic Academic Press
ISBN: 978-91-8816870-2
Presentation av boken: Historikerna Mats Hallenberg och Johan Holm studerar de konflikter som skattekraven och rekryteringen av bondesol­dater gav upphov till. Myterier, upplopp och förhandlingar skärskådas– vilka grupper stod bakom motståndet, varför protesterade de och vilket infly­tande fick deras handlande på centralmaktens utveckling?
 
Titel: Sjukt hus : Globala miljardsvindlerier - från Lesotho till Nya Karolinska
Författare: Ennart, Henrik; Mellgren, Fredrik
Utgivare: Ordfront förlag AB
ISBN: 978-91-7037922-2
Presentation av boken: JOURNALISTERNA Henrik Ennart och Fredrik Mellgren har länge följt bygget av Nya Karolinska som är både Sveriges och byggföretaget Skanskas största byggprojekt hittills. Jättesjukhuset som ska bli modernast i världen och fostra framtida Nobelpristagare. När författarna undersöker affären närmare upptäcker de inte bara att de styrande i hemlighet struntat i demokratiskt fattade beslut och ständiga försök till mörkläggning. De upptäcker också en okänd miljardrullning av skrämmande proportioner.
 
Titel: Gå bara : min flykt från Somalia till Sverige
Författare: Bursell, Linn Elmi, Abdi
Utgivare: Ordfront förlag AB
ISBN: 978-91-7037920-8
Presentation av boken: Gå bara min flykt från Somalia till Sverige är tonåringen Abdi Elmis egen berättelse om kriget i Somalia, den farliga resan genom Sahara och över Medelhavet och till slut kampen för att få ett rimligt liv i Europa. Tillsammans med författaren Linn Bursell vittnar Abdi Elmi om de övergrepp och den förnedring som flyktingar utsätts för på vägen till det slutna Europa där de sedan bollas runt mellan länder till följd av en cynisk och kollapsad migrationspolitik.
 
Titel: Den stora ätstörningen : maten, makten, miljön
Författare: Rundgren, Gunnar
Utgivare: Ordfront förlag AB
ISBN: 978-91-7037885-0
Presentation av boken: VI HAR INVAGGATS i föreställningen att det är vi konsumenter som styr vilken mat vi äter och att vi genom våra val kan påverka hur jordbruket bedrivs. Men i själva verket är det tvärtom våra matvanor och val formas av ett allt mer industriellt jordbruk, av livsmedelsindustrin, handelskedjorna och staten. När vi väljer bland tjugo tusen färggranna matförpackningar på hyllorna har de flesta val redan gjorts.
 
Titel: Nordsamiska - ord och satser. Introduktion till samisk lingvistik.
Författare: Svonni, Mikael
Utgivare: Ravda Förlaget AB
ISBN: 978-91-9827960-3
Presentation av boken: Den nordsamiska grammatikboken Davvisámegiella – sánit ja cealkagat: Láidehus sámi lingvistihkkii är ett efterlängtat bidrag till samisk språkvetenskap. Boken ger på ett föredömligt sätt en allmänt hållen och tydlig beskrivning av det nordsamiska språksystemet. De väsentliga delarna inom nordsamisk fonologi, morfologi och syntax beskrivs systematiskt med en adekvat språkvetenskaplig terminologi. 
 
Titel: Hitlers lojala musiker: Hur musiken blev ett vapen i Tredje rikets propaganda
Författare: Carlberg, Anders
Utgivare: Santérus förlag
ISBN: 978-91-7359105-8
Presentation av boken: Nazisterna i Tredje riket ägnade sig åt organiserad kulturförstöring. Musiken och utövarna utgjorde inget undantag. En del musiker valde att rätta in sig i ledet och utnyttja regimen till att göra karriär, medan andra tvingades att fly för att inte riskera att mördas i koncentrationslägren. I denna bok lyfts många livsöden fram ur historien om andra världskriget. 
 
Titel: Hitlers judiska soldater: soldater och generaler med judisk bakgrund i den nazistiska krigsmakten 19
Författare: Rigg, Bryan Mark
Översättare: Rikard Ehnsiö
Utgivare: Vaktel Förlag
Presentation av boken: Den banbrytande boken om Hitlers judiska soldater. Mitt i det rasistiska Nazityskland lyckades uppemot 150 000 män med judisk bakgrund ta sig in i den tyska krigsmakten. Den engelska boken har tilldelats Colby Award.
 
Titel: Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar: en unik svensk utvandringshistoria
Författare: Nordström, Lars
Utgivare: Votum Förlag
ISBN: 978-91-8728383-3
Presentation av boken: Med järnvägens ankomst till Portland tog invandringen fart och många skandinaver letade sig fram till Oregon och Washington där de kom att bli den största invandrargruppen. I boken finns unika bilder som visar hur skogarna i början på 1900-talet myllrade av skogshuggarläger, ny teknik, ångdrivna vinschar, stålkablar, järnvägar, vägar och lastbilar. Den amerikanska västkustens stora städer höll på att byggas och det tycktes inte finnas några gränser för sågverkens hunger efter stockar.
 

Header logo