Internationella och interkulturella kulturorganisationer


Beviljade bidrag, belopp i kronor
Baltic Art Center, 600 000
Bridging Ages, 300 000
Export Music Sweden, 1 100 000
Intercult Productions, 750 000
Kurdiska Biblioteket, 400 000
Mångkulturellt centrum, 1 100 000
Svenska ASSITEJ, 600 000
Teaterunionen/Swedish ITI, 650 000
Trans Europe Halles, 300 000
Visby Int. Tonsättarcentrum, 550 000
Östersjöns författar- och översättarcentrum, 1 600 000

Header logo