Bidrag till läsfrämjande insatser under skollov inom ramen för kultursamverkansmodellen

Andra fördelningen 2017


Beviljade bidrag
Hagfors kommun, Läsfrämjande insatser under skollov, 31 000
Kunskapsteatern, Biblioteksteater, 100 000
Landstinget Västernorrland, Regional utveckling, Länsbiblioteket, Livsviktig! läsning för livet och på lovet, 120 000
Oktoberteatern, Pudlar & Pommes - Läsbefrämjande åtgärder under skolloven, 150 000
Region Värmland, Läsfrämjande insatser under skollov på Värmlands folkbibliotek, 200 000
Region Örebro län, Vidareutveckling av Läslov vecka 44, 350 000

Header logo