Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Verksamhetsbidrag

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Dansnät Sverige, 3 100 000
Eric Ericssons Kammarkör, 1 250 000
Föreningen Dalhallas Vänner, 700 000
Kungliga Musikaliska Akademien, 4 600 000
Orionteatern AB, 3 150 000
Stiftelsen Eric Sahlström Institutet, 1 100 000
Stiftelsen Internationella Vadstena Akademien, 3 150 000
Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater, 1 000 000
Strindbergs Intima teater, 1 400 000
Unga Klara AB, 6 000 000

Header logo