Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet


Beviljade ansökningar
AIR Litteratur Västra Götaland, Etablering av litterärt residensprogram, 300 000
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Samiska slöjd arkiv, Arctic Indigenous Design Archives ja Sámi duodji arkiiva, 500 000
Arkiv Västmanland, Innovativ arkivsamverkan, del 2, 200 000
Dalateatern, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Dalateatern goes Folk, 240 000
Emmaboda kommun, Boda AiR, 300 000
Form/Design Center, Form/Design Center - en aktiv part i den nationella politiken, 350 000
Föreningsarkivet i Jämtlands län, Demokrati, dialog och delaktighet - om vägar in i arkivet, 75 000
Företagsarkivet i Westerbotten, Kvinnor i norrländskt näringsliv, 150 000
Grafikens Hus, Framtidens grafik, 400 000
Heimbygda, Så blir vi yngre, 300 000
Hälsinglands Museum, Romskt liv - fotografier som minns, 150 000
ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art, Nya uppdragsgivare - en ny metod för breddat deltagande av samtidskonst, 150 000
Kalmar läns museum, I telefonen finns hela människan, 365 000
Kalmar läns museum, Tillämpat kulturarv, Universitet och länsmuseum för regional utveckling, 280 000
Kommunalförbundet Västmanlands Teater, Utveckling av publikarbete för och med barn och unga, 400 000
Konsthall Tornedalen, Konsthall Tornedalen, 350 000
Kultur i Väst, RePublik - ett svenskt center för publikutveckling, 500 000
Kultur Skellefteå, Utveckling av Danscenter i Skellefteå, 300 000
Kulturen, Flyktingdokumentation, 500 000
Kulturenheten, Landstinget i Uppsala län, Dans i rörelse, år 2, 350 000
Kulturförvaltningen, Malmö Stad, Migration Memory Encounters, 300 000
Kulturförvaltningen, Malmö Stad, Romska Samtal i anslutning till utställningen Vi är romer, 300 000
Landstinget Dalarna, Arkitektur, form, design; att göra verkstad och skapa struktur i Dalarna, 350 000
Landstinget Västmanland, Vem äger språket?, 400 000
Live at Heart Festival AB, Live at Heart, 250 000
Länsbibliotek Uppsala, Utökad litteratursatsning i Uppsala län, 350 000
Malmö Stadsteater AB - Unga Teatern, Prospero Workshop II, 150 000
Museum Vandalorum, Kunskapscentrum: konst, formgivning, innovation, 1 000 000
Norrbottens läns landsting, Norra noden för ny musik 3, 300 000
Norrbottens läns landsting, Resursscentrum för Litteratur, etapp 3: fortsatt etablering, 300 000
Nya Västanå Teater, Västanå Folk, 300 000
Region Blekinge, Att skapa sin historia, 300 000
Region Blekinge, Blekinge utvecklar samtidskonsten, 300 000
Region Blekinge, Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansområdet i södra Sverige, 200 000
Region Jönköpings län, DANSResearch, 140 000
Region Jönköpings län, SIDE SHOW - konst- och samarbetsprojekt (år 2), 400 000
Region Värmland, Var är hem?, 300 000
Region Västerbotten, Bild och Form i Västerbotten, 200 000
Region Västerbotten, HBTQ och normkritisk kompetens, 350 000
Region Örebro län, Alla barns rättighet till kultur, 300 000
Region Östergötland, Nycirkus Öst, 500 000
Regionteater Väst, Projekt Canteen!, 400 000
Romska Kulturcentret i Malmö, Romskt liv - fotografier som minns, 200 000
Scenkonst Västernorrland AB, Internationellt utbyte juli 2016 - Festivaler i Europa, 150 000
Scenkonstbolaget i Östergötland, Scenkonstbiennal 23 - 28 maj 2017, 1 500 000
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö, Bergmancenter på Fårö, 300 000
Stiftelsen Wanås utställningar, ”STEP UP” – Wanås Konst a permanent home for the performing arts, 225 000
Såhkie Umeå Sameförening, Kånsstatjierdeh (konstarter)- ett samiskt utvecklingsprojekt, 120 000
The non existent Center, The non existent Center/Ställbergs gruva - nytt internationellt konstcenter, 300 000
Tornedalsteatern, Malmens väg - Malmin tie - Málmma geaidnu, genomförandet 2016, 350 000
Vara Konserthus, Refugee Allstars, 200 000
Värmlands museum, Centrum för två nationella minoriteter, riktning kulturarv, 200 000
Västerbottens museum AB, Mångfald - Minoritet - Kulturhistoria, 500 000
Västerbottensteatern AB, Digitala plattformar för produktion/distribution och kommunikation/dokumentation, 200 000
Västmanlands läns museum, Mötesplats Karlsgatan 2, delprojektet "Konst och Kulturarv ska integrera", 200 000
Västra Götalandsregionen, Kulturnämnden, kommunalförbund, kommuner och festivaler, 400 000
Ystads kommun/Ystads konstmuseum, Bästa Biennalen! - metodutveckling för ett tillgängligt och jämnställt konstrum, 700 000

Samtliga ansökningar
AIR Litteratur Västra Götaland, Etablering av litterärt residensprogram
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Renen i världen - en vandringsutställning, Häfte med fördjupning i ämnet
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Samiska slöjd arkiv, Arctic Indigenous Design Archives ja Sámi duodji arkiiva
Arkiv Sörmland, ARKI-VERA-ARKI-VUNGA
Arkiv Västmanland, Innovativ arkivsamverkan, del 2
Bagahus AB, Guideprodukt för personer med funktionshinder
Bie biennal, Bie biennal
Dalateatern, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Dalateatern goes Folk
Dans i Nord, "Dans i Nod "
Dans i Nord, projektet "Action please !"
Emmaboda kommun, Boda AiR
Form/Design Center, Form/Design Center - en aktiv part i den nationella politiken
Föreningen Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Dig it, Studio 55: Digitalisering av Uppsalas musikliv under 1980- och 90-talen
Föreningsarkivet i Jämtlands län, Demokrati, dialog och delaktighet - om vägar in i arkivet
Företagens historia, Isbergsprojektet
Företagsarkivet i Westerbotten, Kvinnor i norrländskt näringsliv
Giron Sámi Teáhter, Från Samisk Teater till Samisk Nationalscen
Grafikens Hus, Framtidens grafik
Göteborgs stadsmuseum, Utställningen Vi är romer
Halmstads Hemslöjdsförening, Slöjd för alla!
Heimbygda, Så blir vi yngre
Hälsinglands Museum, Romskt liv - fotografier som minns
ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art, Nya uppdragsgivare - en ny metod för breddat deltagande av samtidskonst
Ideell Kulturallians Västernorrland, Breddkulturcenter (BKC) Västernorrland
Kalmar läns museum, I telefonen finns hela människan
Kalmar läns museum, Tillämpat kulturarv, Universitet och länsmuseum för regional utveckling
Kommunalförbundet Västmanlands Teater, Utveckling av publikarbete för och med barn och unga
Konsthall Tornedalen, Konsthall Tornedalen
Konstitutet, Utveckling av regional verksamhet
Kultur & Utbildning/Scenkonst Sörmland, Förstudie för dansbildningsprojekt
Kultur i Väst, RePublik - ett svenskt center för publikutveckling
Kultur i väst, Techformance
Kultur Skellefteå, Utveckling av Danscenter i Skellefteå
Kulturen en del av Region Jämtland Härjedalen, Ett år – fyra årstider, ett hälsa- och integrationsfrämjande kulturprojekt
Kulturen, Flyktingdokumentation
Kulturenheten, Landstinget i Uppsala län, Dans i rörelse, år 2
Kulturförvaltningen, Malmö Stad, Migration Memory Encounters
Kulturförvaltningen, Malmö Stad, Romska Samtal i anslutning till utställningen Vi är romer
Körcentrum Syd, Gästdirigentprojet
Körcentrum Syd, Kompositionsprojekt
Körcentrum Syd, Skånes Ungdomskör
Lagerbolaget C 173 AB (namnändring pågår, presumtivt AB Svensk Kulturindustri), Visit Kopparberg
Landskrona fritids- och kulturförvaltning, Landskrona Foto
Landstinget Dalarna, Arkitektur, form, design; att göra verkstad och skapa struktur i Dalarna
Landstinget Västmanland, Vem äger språket?
Live at Heart Festival AB, Live at Heart
Luleå kommun, Stärka gästspelsscnen för dans i Luleå - arrangörsskap och publikarbete
Länsbibliotek Uppsala, Utökad litteratursatsning i Uppsala län
Länsmuseet Västernorrland, "Varför skall just konst - av allt i världen - vara begriplig?"
Malmfältens folkhögskola, Animation och dokumentärt berättande
Malmö Museer, Förstudie: Ökat tillgängliggörande av Malmöhus slott med hjälp av digital teknik
Malmö Stadsteater AB - Unga Teatern, Prospero Workshop II
Museum Vandalorum, Kunskapscentrum: konst, formgivning, innovation
NBV Dalarna, Nationell konferens om kultur som grund för hållbar utveckling
Nordiska Akvarellmuseet, Makerspace & konst- digitala tekniker i verkstadsmetodik
Nordmalings kommun, Sångsvenska & Läslust
Norrbottens läns landsting, Norra noden för ny musik 3
Norrbottens läns landsting, Resursscentrum för Litteratur, etapp 3: fortsatt etablering
Nya Västanå Teater, Västanå Folk
Reaktor Sydost, Integrationsfrämjande och identitetstärkande verksamhet.
Region Blekinge, Att skapa sin historia
Region Blekinge, Blekinge utvecklar samtidskonsten
Region Blekinge, Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansområdet i södra Sverige
Region Gävleborg/Kulturutveckling, METOD-utveckling samt interregionalt och internationellt samverkansprojekt
Region Halland, Filmhus Halland - samlingsplats för filmbildning.
Region Jönköpings län, DANSResearch
Region Jönköpings län, SIDE SHOW - konst- och samarbetsprojekt (år 2)
Region Värmland Kulturcentrum, Levande glesbygd genom danskultur
Region Värmland, Var är hem?
Region Västerbotten, Bild och Form i Västerbotten
Region Västerbotten, HBTQ och normkritisk kompetens
Region Västerbotten, Kultur som drivkraft för integration
Region Västerbotten, Västerbotten läser
Region Örebro län, Alla barns rättighet till kultur
Region Örebro län, Kulturskolesamverkan
Region Östergötland, Nycirkus Öst
Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne, Heterogena kulturarv - att ändra framtiden
Regionteater Väst, Projekt Canteen!
Romska Kulturcentret i Malmö, Romskt liv - fotografier som minns
Röhsska museet, That´s up Gbg! - Ta tempen på Göteborg
Scenkonst Västernorrland AB, Det rörliga biblioteket
Scenkonst Västernorrland AB, Internationellt utbyte juli 2016 - Festivaler i Europa
Scenkonstbolaget i Östergötland, Scenkonstbiennal 23 - 28 maj 2017
Skogsmuseet i Lycksele AB, Vuorkká - förstudie om en mötesplats och skattkammare i södra Lappland
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö, Bergmancenter på Fårö
Stiftelsen Dalarnas museum, De regionala identiteterna, -museet som aktör i skapandet av kulturregionen
Stiftelsen Jamtli, Insamling och digitalisering/långtidslagring av lokala kulturprodukter.
Stiftelsen kulturcentrum Ljusnarsberg, Sol-Lisa - Nykomponerad opera
Stiftelsen Musik i Uppland, Jazzopera Dido & Aeneas
Stiftelsen Människan och Havet, Kunskapsöverföring av träskeppsbyggande
Stiftelsen Wanås utställningar, ”STEP UP” – Wanås Konst a permanent home for the performing arts
Såhkie Umeå Sameförening, Kånsstatjierdeh (konstarter)- ett samiskt utvecklingsprojekt
Säffle kommun, Multikulturprojekt
Södra Communityteatern, Identity Drama Lab
The non existent Center, The non existent Center/Ställbergs gruva - nytt internationellt konstcenter. 
Tornedalsteatern, Malmens väg - Malmin tie - Málmma geaidnu, genomförandet 2016
Vara Konserthus, Förbjudna Orkestern
Vara Konserthus, Refugee Allstars
Vision Forum, Sudda ut gränsen - Interdisciplinär bildkonst i skolan
Värmlands museum, Centrum för två nationella minoriteter, riktning kulturarv
Västarvet, Folk och Form [affär]
Västarvet, Världsarvets berättelser
Västerbottens museum AB, Mångfald - Minoritet - Kulturhistoria
Västerbottensteatern AB, Digitala plattformar för produktion/distribution och kommunikation/dokumentation
Västmanlands läns museum, Mötesplats Karlsgatan 2, delprojektet "Konst och Kulturarv ska integrera"
Västmanlandsmusiken, Residensverksamhet för dans och musik
Västra Götalandsregionen, Kulturnämnden, kommunalförbund, kommuner och festivaler
Ystads kommun/Ystads konstmuseum, Bästa Biennalen! - metodutveckling för ett tillgängligt och jämnställt konstrum
Åmåls kommun, Digital plattform för att göra kulturevenemang i hela Sverige lättare att hitta
Östergötlands museum, Fler kan mer! Metoder för inkluderande publikarbete
Österlens museum, BronzeTech

Header logo