Utvecklingsbidrag för kulturtidskrifter

Fördelning av utvecklingsbidrag för kulturtidskrifter 2016

Beviljade bidrag, belopp i kronor

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Verksamheter 2016, 150 000
Nätverkstan Kultur AB (svb), Kulturchock, 1 300 000
Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsbutiken.se, 300 000
Tidskriftsverkstaden i Väst Ekonomisk Förening, Verksamhetsplan 2016,
250 000

Samtliga ansökande

Albansk kultur center Migjeni Borås, Kulturtidskrifter
Bo med Kulturtidskriften, Utveckla katalogen/registret tidskrift.nu
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Eftertankens journalistik – en förstudie
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Läsning på café
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Verksamheter 2016
Konstnärsförbundet Alliansen, tidskriften Artär
kulturtidskrifter.nu, Utveckling och marknadsföring av kulturtidskrifter.nu
Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsbutiken.se
Nätverkstan Kultur AB (svb), Kulturchock
Signum/Newmaninstitutet AB, Ny internetportal
Tidskriftsverkstaden i Väst Ekonomisk Förening, Verksamhetsplan 2016
Xclusive Production, Musik Studio

Header logo