Facklitteratur för vuxna

Fjärde fördelningstillfället för år 2016

Titel: Från Bysans till Putin - Historier om Ryssland
Författare: Bodin, Per-Arne
Utgivare: Artos bokförlag
 
Titel: Förhandla eller dö
Författare: Bjereld, Ulf; Eriksson, Karin; Hinnfors, Jonas
Utgivare: Bokförlaget Atlas
 
Titel: De dödas bok
Författare: Billing, Nils
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Att få tillbaka sin framtid
Författare: Sigvardsson, Kajsa
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Staden – vi har till låns
Författare: Wahlgren, Anders
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Martina Bergman Österberg - pionjär och entreprenör för Lings gymnastik
Författare: Wistrand, Birgitta
Utgivare: Ekerlids Förlag AB
 
Titel: Propagandans berättarteknik
Författare: Vulovic, Jimmy
Utgivare: Ellerströms Förlag
 
Titel: Pojken med de stora ögonen
Författare: Ovesen, Jörgen
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Den skapande människan
Författare: Rappaport, Leon
Översättare: Anders Lange
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Kryptogamguiden - En introduktion till mossor, svampar och lavar
Författare: Helmersson, Linnea
Utgivare: Fältbiologerna
Illustratör: Kleo Bartilsson, Lisa Behrenfeldt, Linnea Helmersson
 
Titel: Gösta Nystroem
Författare: Edling, Anders
Utgivare: Gidlunds förlag
 
Titel: Befriaren
Författare: Kershaw, Alex
Översättare: Per Lennart Månsson
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Roten till det onda
Författare: Karlsson, Ingmar
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Under den svarta fanan
Författare: Moubayed, Sami
Översättare: Stefan Lindgren
Utgivare: Karneval förlag
 
Titel: En extra plats i hjärtat - att ta hand om någon annans barn
Författare: Ardenfors, Thomas
Utgivare: Libris Media AB
 
Titel: Mannen från Harem 
Författare: Sidea, Emanuel 
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Missnöje och civilisationer : Rapporter från Lahore, New York och London 
Författare: Hamid, Mohsin
Översättare: MacQueen, Erik 
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Med Gud på vår sida : Religion och våld genom historien 
Författare: Armstrong, Karen 
Översättare: Handberg, Peter
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992
Författare: Nilsson, Roddy; Vallström, Maria
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Ingenting är sant och allting är möjligt
Författare: Pomerantsev, Peter
Översättare: Djordje Zarkovic och Helena Hansson
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Jordad: Enklare liv i kollapsens skugga
Författare: Jonstad, David
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Sjövägen till Sverige
Författare: Ekström, Simon; Müller, Leos; Nilson, Tomas (red)
Utgivare: Roos & Tegnér AB
 
Titel: Det glömda folkmordet: österns kristna, de sista araméerna
Författare: Courtois, Sebastien 
Översättare: Ingvar Rydberg
Utgivare: Syrisk ortodoxa kyrkans ungdomsförbund
 
Titel: Afghanistans enda gris. Och andra vykort från imperiernas kyrkogård
Författare: Andersen, Ivar
Utgivare: Verbal förlag
 
Titel: Folkdräkten: Sollerön, Mora, Venjan, Våmhus
Författare: Rittedal, Mejt
Utgivare: Votum Förlag

Header logo