Facklitteratur för vuxna bibliotek

Fjärde fördelningstillfället för år 2016

Titel: Från Bysans till Putin - Historier om Ryssland
Författare: Bodin, Per-Arne
Utgivare: Artos bokförlag
ISBN: 978-91-7217103-9
Presentation av boken: Det har gått ett kvarts sekel sedan Sovjetunionen gick under men Ryssland framstår oberäkneligare än någonsin. I den här boken berättar Per-Arne Bodin den ryska idéhistoriens långa linjer från den bysantinska traditionen, vidare genom tsarväldet, sovjettiden och fram till det postsovjetiska Ryssland. Genom att analysera kulturhistoriska teman och särskilt den ryska ortodoxa traditionen förmedlar boken insikter som är viktiga för förståelsen av dagens Ryssland. 
 
Titel: Förhandla eller dö
Författare: Bjereld, Ulf; Eriksson, Karin; Hinnfors, Jonas
Utgivare: Bokförlaget Atlas
ISBN: 978-91-7389511-8
Presentation av boken: Förhandla eller DÖ analyserar spelet och processerna som ledde fram till uppgörelsen och utvärderar avtalet ur olika demokratiska perspektiv. Urholkade December överenskommelsen demokratin? Varför föll den? Vad säger det som hände om förutsättningarna för den svenska parlamentarismen?
 
Titel: Staden – vi har till låns
Författare: Wahlgren, Anders
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331781-8
Presentation av boken: Anders Wahlgren har under fyrtio år forskat på staden ur olika synvinklar och samlat sina personliga tankar i en bok med titeln, Staden – vi har till låns. Boken utgår från den förändring som skett med framförallt den äldre bebyggelsen i Stockholm. Detta upptar större delen av boken. I några kapitel har han sedan gjort en jämförelse med några andra städer som Göteborg, Halmstad, Malmö och Norrköping.
 
Titel: De dödas bok
Författare: Billing, Nils
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331739-9
Presentation av boken: I den egyptiska dödsboken fanns beskrivningar av vad en människa ansågs behöva känna till inför sin resa till de dödas rike. Än idag gör Lepsius till synes kompromisslösa titel textsamlingen till det mest kända verket ur Egyptens rika gravlitteratur. Detta är den första svenska översättningen från de fornegyptiska originaltexterna, därtill med innehållsliga kommentarer. 
 
Titel: Att få tillbaka sin framtid
Författare: Sigvardsson, Kajsa
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331755-9
Presentation av boken: Ett nyfött barn, ett nytt hus och en spännande yrkeskarriär. Mitt i livet får journalisten Kajsa Sigvardsson diagnosen MS, och framtiden ser plötsligt mycket oviss ut. Men hon får möjlighet att pröva en ny och riskfylld behandling för sin sjukdom, stamcellstransplantation. Att få tillbaka sin framtid handlar om att bli allvarligt sjuk när man är mitt i livet och sedan få chansen att bli frisk. Om detta berättar Kajsa Sigvardsson uppriktigt och klokt, på ett sätt som berör varje läsare.
 
Titel: Martina Bergman Österberg - pionjär och entreprenör för Lings gymnastik
Författare: Wistrand, Birgitta
Utgivare: Ekerlids Förlag AB
ISBN: 978-91-8819326-1
Presentation av boken: Martina Bergman Österberg blev en auktoritet inom hälsa och kvinnosaksfrågan, hennes skapelse Dartford i England är i dag ett centrum för utbildning i gymnastik. Elever kommer från hela världen och reser hem för att starta egna skolor. Trots att detta hände för över hundra år sedan skrivs fortfarande böcker om henne och hennes insatser, men i Sverige har hon förblivit okänd. Nu kommer den första boken på svenska om henne.
 
Titel: Propagandans berättarteknik
Författare: Vulovic, Jimmy
Utgivare: Ellerströms Förlag
ISBN: 978-91-7247459-8
Presentation av boken: Propagandister har i alla tider påverkat människors världsuppfattningar. I Propagandans berättarteknik synliggör Jimmy Vulovic flera berättargrepp som syftar till att styra hur budskap ska tolkas. Vulovic studerar såväl fiktiva som journalistiska berättelser samt sociala medier och tar avstamp i det som på ett berättartekniskt plan förenar kommunistisk och nationalsocialistisk propaganda.
 
Titel: Den skapande människan
Författare: Rappaport, Leon
Översättare: Anders Lange
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751399-2
Presentation av boken: Leon Rappaports essäer präglas av viljan att förstå de djupaste drivkrafterna bakom mänskligt handlande och hans fas­cination för naturvetenskap, matematik och kun­skaps­teori. Hans teori om ”determinantan” – människans intellektuella ”skaparin­stinkt” – leder till hypotesen att de ofta destruktiva handlingsmönster som utspelas i indivi­duella och kollektiva relationer mellan människor styrs av denna kreativa drift när den inte får utlopp i intellektuellt skapande.
 
Titel: Pojken med de stora ögonen
Författare: Ovesen, Jörgen
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793538-1
Presentation av boken: Pojken med de stora ögonen djupdyker ner i Kubricks säregna filmiska uttryck, och ger läsaren nya perspektiv på de kultförklarade filmerna. Läsaren guidas runt bland allt från det filosofiska tankegodset och filmtekniska detaljer till udda konspiratoriska tolkningar och hemliga budskap. Boken är den första på svenska om Kubrick och hans verk, skriven som en kritisk hyllning till en av vår tids mest egensinniga och banbrytande regissörer.
 
Titel: Kryptogamguiden - En introduktion till mossor, svampar och lavar
Författare: Helmersson, Linnea
Utgivare: Fältbiologerna
Illustratör: Kleo Bartilsson, Lisa Behrenfeldt, Linnea Helmersson
ISBN: 978-91-6371087-2
Presentation av boken: Detta är boken för dig som är nyfiken på kryptogamer- det vill säga mossor, svampar och lavar. Här kan du läsa om var de finns, hur de är släkt och vad som skiljer dem åt. Kryptogamer är en viktig del av ekosystemet och det är en fascinerande värld att ge sig in i - full av spännande arter och häpnadsväckande levnadssätt. Boken ger dig en lättläst och bred introduktion till kryptogamernas spännande liv, baserat på aktuell forskning. Boken är rikt illustrerad med fotografier och akvareller.
 
Titel: Gösta Nystroem
Författare: Edling, Anders
Utgivare: Gidlunds förlag
ISBN: 978-91-7844952-1
Presentation av boken: Boken om Gösta Nystroem ingår i den serie porträtt av svenska tonsättare som ges ut av Kungliga Musikaliska Akademien och Gidlunds förlag.
 
Titel: Befriaren
Författare: Kershaw, Alex
Översättare: Per Lennart Månsson
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545363-7
Presentation av boken: Den amerikanske officeren Felix Sparks livsöde är exceptionellt. Under 500 dagar stred han sig genom Europa. Han kämpade mot tyskarna på Sicilien, deltog i de blodiga striderna i Italien samt i invasionen av Frankrike och vid Ardenneroffensiven. Sparks blev också en av de första som upptäckte den mänskliga tragedin bakom koncentrationslägret Dachaus grindar.
 
Titel: Roten till det onda
Författare: Karlsson, Ingmar
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545338-5
Presentation av boken: År 1916 drogs ett streck på kartan över det osmanska rikets arabiska delar; områdena i norr blev franska intresseområden och de i söder brittiska. Vilka långtgående konsekvenser fick detta enkla pennstreck? Och hur påverkar det människor idag, 100 år senare? Författaren och diplomaten Ingmar Karlsson skildrar och förklarar historien bakom dagens politiska och humanitära katastrofer i Mellanöstern.
 
Titel: Under den svarta fanan
Författare: Moubayed, Sami
Översättare: Stefan Lindgren
Utgivare: Karneval förlag
ISBN: 978-91-8720765-5
Presentation av boken: "Sami Moubayeds nya bok är den hittills bästa introduktionen till Islamiska staten. Med utsökt skicklighet ger oss Moubayed den väsentliga bakgrunden och historien till Syriens ­sönderfall och IS uppkomst." Joshua Landis "Under den svarta fanan heter den hittills förmodligen mest välinformerade bok som skrivits om de senaste årens snabbväxande jihadism i Syrien och Irak." Lars Linder i DN
 
Titel: En extra plats i hjärtat - att ta hand om någon annans barn
Författare: Ardenfors, Thomas
Utgivare: Libris Media AB
ISBN: 978-91-7387443-4
Presentation av boken: Familjen Ardenfors har varit familjehem, jourhem och kontaktfamilj för ett stort antal barn under mer än 20 års tid. I boken delar Thomas Ardenfors rakt och öppet med sig av sina erfarenheter av hur det är att vara familjehemspappa.
 
Titel: Med Gud på vår sida : Religion och våld genom historien 
Författare: Armstrong, Karen 
Översättare: Handberg, Peter
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714456-9
Presentation av boken: Karen Armstrong, en av vår tids största auktoriteter inom religionshistoria, sveper över hela den mänskliga historien i sökandet efter svaret på en brännande fråga: är religion orsaken till vår bloddränkta värld? Hennes svar blir ett övertygande nej: från sumerernas markstvister, via de kristna korstågen och 1600-talets europeiska slagfält, till våra dagars al-Qaida och IS ser hon i stället politiska härdar överallt, som ständigt använt religionen som bränsle.
 
Titel: Mannen från Harem 
Författare: Sidea, Emanuel 
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714364-7
Presentation av boken: Saif är en arbetslös före detta filosofistudent när kriget bryter ut i Syrien. Av en händelse blir han indragen i smugglingsverksamhet längs den syriska gränsen. Snart tjänar han stora pengar på att frakta jihadister från Turkiet och in i isis-territorium, ett uppdrag som blir både större och mer riskabelt för varje år som går.
 
Titel: Missnöje och civilisationer : Rapporter från Lahore, New York och London 
Författare: Hamid, Mohsin
Översättare: MacQueen, Erik 
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714732-4
Presentation av boken: Romanförfattaren och essäisten Mohsin Hamid har liknat sig själv vid en utrikeskorrespondent; på plats, men alltid med en outsiderblick. I den här boken samlar han artiklar, ledartexter, betraktelser och essäer från åren 2000-2014. 
 
Titel: Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992
Författare: Nilsson, Roddy; Vallström, Maria
Utgivare: Nordic Academic Press
ISBN: 978-91-8816840-5
Presentation av boken: I Inspärrad får vi följa personer som varit intagna på sinnessjukhus, sanatorier, fängelser, uppfostrings- och alkoholistanstalter i Sverige någon gång mellan 1850 och 1992.
 
Titel: Ingenting är sant och allting är möjligt
Författare: Pomerantsev, Peter
Översättare: Djordje Zarkovic och Helena Hansson
Utgivare: Ordfront förlag AB
ISBN: 978-91-7037898-0
Presentation av boken: Ingenting är sant och allting är möjligt är en blandning av reportage och memoar där vi får följa Peter Pomerantsev i hans försök att navigera i den dokusåpa som är Ryssland. Ett land som enligt Peter Pomerantsev är en form av postmodern diktatur, som använder ett demokratiskt språkbruk och demokratiska institutioner för att tillskansa sig mer makt och resa sig mot väst.
 
Titel: Jordad: Enklare liv i kollapsens skugga
Författare: Jonstad, David
Utgivare: Ordfront förlag AB
ISBN: 978-91-7037865-2
Presentation av boken: Jordad ställs frågan hur vi ska försörja oss när kriserna fördjupas och det globala maskineriet börjar falla isär. David Jonstad söker sig bakåt i historien och finner svaret under våra fötter. Han ser en framtid där marken, snarare än marknaden, är vad som tryggar vår försörjning. Där tillgången till ett stycke jord och förmågan att bruka den blir mer värdefullt än tillgången på pengar. Det vill säga, så som det har varit för de allra flesta som levt utanför världshistoriens fossila parentes.
 
Titel: Sjövägen till Sverige
Författare: Ekström, Simon; Müller, Leos; Nilson, Tomas (red)
Utgivare: Roos & Tegnér AB
ISBN: 978-91-8743927-8
Presentation av boken: Boken lyfter fram havets centrala roll i Sveriges samtid och historia. Det handlar om historiska linjer från Gustav Vasas tid till idag. Första delen ger en introduktion till svenska sjökrig, flottans historia, utrikeshandel och sjöfart, varvens historia, fiske och passagerarsjöfart. Den andra utblickar med ämnen som tatueringar, hummerfiske, fritidsbåtar mm. I boken visas hur viktigt havet är och har varit.
 
Titel: Det glömda folkmordet: österns kristna, de sista araméerna
Författare: Courtois, Sebastien 
Översättare: Ingvar Rydberg
Utgivare: Syrisk ortodoxa kyrkans ungdomsförbund
ISBN: 978-91-9824704-6
Presentation av boken: 1915 begicks ett folkmord i det Osmanska riket. Mest känt som armeniska folkmordet. Men även syrianer blev systematiskt massakrerade. Den syrianska folkgruppen blev hårt åtgången av muslimsk omvändelsenit. Denna bok lyfter syrianernas öde. Sebastien de Courtois stödjer fakta på nedskrivna rapporter från ögonvittnen, intervjuer med överlevare och franska utrikesdepartementets och dominikanorden i Mosuls arkiv, vilka varit icke-kända fram tills nyligen.
 
Titel: Afghanistans enda gris. Och andra vykort från imperiernas kyrkogård
Författare: Andersen, Ivar
Utgivare: Verbal förlag
ISBN: 978-91-8777705-9
Presentation av boken: Afghanistans enda gris är ett kalejdoskop av ögonblicksbilder. En fartfylld och uppriktig berättelse om livet som krigskorrespondent och om att lära känna ett land som inte liknar något annat. Av Ivar Andersen, med bilder av prisbelönte fotografen Christoffer Hjalmarsson.
 
Titel: Folkdräkten: Sollerön, Mora, Venjan, Våmhus
Författare: Rittedal, Mejt
Utgivare: Votum Förlag
ISBN: 978-91-8728365-9
Presentation av boken: Folkdräkter, hemslöjd och återbruk har något av en renässans just nu. Att sy en egen folkdräkt behöver inte vara svårt eller dyrt. I alla fall inte med tillgång till informativa fotografier och pedagogiska instruktioner. Dräkten som idag brukas på Sollerön och i Mora, Venjan och Våmhus är en av de äldsta folkdräkterna i Sverige med anor från 1600-talet. Den är kanske mest känd från Anders Zorns målningar av kullor men också för att kranskullan och kransmasen i Vasaloppet bär den.
 

Header logo