Facklitteratur för vuxna

Femte fördelningstillfället för år 2016

Titel: De egyptiska hieroglyferna
Författare: Winand, Jean
Översättare: Åke Engsheden
Utgivare: Alhambra Förlag AB
 
Titel: Doften av rykande vekar - Reformationen ur folkets perspektiv
Författare: Heiding S.J., Fredrik (red.)
Utgivare: Artos bokförlag
 
Titel: Hemming Gadh
Författare: Lindén, David
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Inte en berättelse
Författare: Oscarson, Stina
Utgivare: Bokförlaget Atlas

Titel: Mörkläggning
Författare: Perwe, Johan
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Desertörerna
Författare: Erlandsson, Johan
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Trolleri – som konst och kultur
Författare: Eklund, Per
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Stad till salu. Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde
Författare: Franzén, Mats; Hertting, Nils; Thörn, Catharina
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Mammutens återkomst
Författare: Kornfeldt, Torill
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Ursprung
Författare: Ellervik, Ulf
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Antikens Persien
Författare: Dahlén, Ashk (red)
Utgivare: h:ström - Text & Kultur
 
Titel: Gustaf Mannerheim
Författare: Ahlander, Dag Sebastian
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Djurens förintelse
Författare: Strindlund, Pelle; Wig, Henrik
Utgivare: Karneval förlag
 
Titel: Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse
Författare: Gøtzsche, Peter C.
Översättare: Ulrika Junker Miranda 
Utgivare: Karneval förlag
 
Titel: Modeslavar
Författare: Moa, Kärnstrand; Andersson Åkerblom, Tobias 
Utgivare: Leopard Förlag
 
Titel: Vetenskapens bortglömde hjälte
Författare: Wulf, Andrea 
Översättare: Emeli Abdré
Utgivare: Leopard Förlag
 
Titel: Det som ger hoppet liv
Författare: Björklund, Lars
Utgivare: Libris Media AB
 
Titel: Nattens historia
Författare: Broberg, Gunnar
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Vi romantiska resenärer
Författare: Burman, Carina
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Gemensam nytta
Författare: Mattei, Ugo
Översättare: Lars Hermansson
Utgivare: Stiftelsen Balders Förlag
 
Titel: Är du en illusion?
Författare: Midgley, Mary
Översättare: Göran Torrkulla
Utgivare: Stiftelsen Balders Förlag
 
Titel: Matmyten
Författare: Spector, Tim
Översättare: Stefan Lindgren
Utgivare: Volante
 
Titel: Robotrevolutionen
Författare: Fölster, Stefan
Utgivare: Volante
 
Titel: Spela fotboll bondjävlar! Del 2 : En studie av svensk klubbkultur och lokal identitet ...
Författare: Andersson, Torbjörn
Utgivare: Östlings Bokförlag Symposion AB
 

Header logo