Facklitteratur för vuxna

Femte fördelningstillfället för år 2016

Titel: De egyptiska hieroglyferna
Författare: Winand, Jean
Översättare: Åke Engsheden
Utgivare: Alhambra Förlag AB
ISBN: 978-91-8777126-2
Presentation av boken: Boken berättar om hur hieroglyfsystemet var konstruerat, om dess uppkomst och hur det utvecklades under sin tretusenåriga historia. Boken tar också upp synen på hieroglyferna under antiken och deras kulturhistoriska roll fram till dechiffreringen 1822. Avslutningsvis ges en aktuell bild av de egyptiska hieroglyfernas betydelse för alfabetets tillblivelse. Boken är översatt och bearbetad för svenska läsare av Åke Engsheden, docent i egyptologi vid Stockholms universitet.
 
Titel: Doften av rykande vekar - Reformationen ur folkets perspektiv
Författare: Heiding S.J., Fredrik (red.)
Utgivare: Artos bokförlag
ISBN: 978-91-7580806-2
Presentation av boken: Reformationen i Sverige var en kulturrevolution som genomfördes gradvis och mot folkflertalets önskan, en kulturrevolution i bemärkelsen att centrala aspekter i tidigare generationers liv förändrades i grunden. Men lågan slocknade inte för alltid. Mycket av det som då förbjöds ses i dag som något självklart över hela kristenheten, varför det är motiverat att tala om en »katolsk återkomst« i vår tid.
 
Titel: Hemming Gadh
Författare: Lindén, David
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353819-0
Presentation av boken: Berättelsen om Hemming Gadh är en berättelse om Sveriges mest skandalomsusade präst, som också var katolsk biskop, krigare och diplomat. Han kände sig lika hemma i Vatikanens korridorer som i Smålands skogar. Han doktorerade i kyrkorätt i Rom, var en effektiv propagandamakare, tillverkade eget krut och svor på italienska. Det är också en berättelse om det medeltida Sverige, när grunden för vår nationalstat lades, om dess krig och härskande elit.
 
Titel: Inte en berättelse
Författare: Oscarson, Stina
Utgivare: Bokförlaget Atlas
ISBN: 978-91-7389545-3
Presentation av boken: Hon tvingas lämna sitt arbete efter att hon offentligt har blottat svaghet. Ätstörning är inte lämpligt om du är chef för en institution i allmänhetens tjänst. Och dessutom kvinna. En vandring genom Stockholm utgör fonden för en essä som ställer frågor om politiskt motstånd i vår samtid. Går det att agera som fri röst i ett offentligt samtal där alla har blivit personliga varumärken? Hur är man sann mot sig själv? Går det att värna tvivlet istället för självsäkerheten? 
 
Titel: Mörkläggning
Författare: Perwe, Johan
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331753-5
Presentation av boken: Skildringar av Sverige under Andra världskriget, den inhemska nazismen och relationerna till den hotfulla grannen i söder har varit många. Men då utifrån ett nationellt perspektiv med makthavare på riksnivå och utvecklingen på systemnivå. De lokalhistoriska exemplen har inte prioriterats. Därför denna studie i vilken Johan Perwe skildrar hur världskriget och beredskapstiden speglades i en större svensk stad – Norrköping.
 
Titel: Trolleri – som konst och kultur
Författare: Eklund, Per
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331771-9
Presentation av boken: Om trollerikonstens historia och utveckling. Författaren berättar om de trollerikonstnärer som kom att använda det oförklarliga för att underhålla en hel värld. Boken skildrar hur historien formade dessa artister och trollerikonsterna som fick det omöjliga att verka möjligt. Trollerikonstens kul­turella påverkan genom historien har varit minst lika betydelsefull som övriga konstarters och kulturyttringars, trots att den verkat utifrån andra förutsättningar och ofta betraktats med oblida ögon.
 
Titel: Desertörerna
Författare: Erlandsson, Johan
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331772-6
Presentation av boken: ”Det är fullständigt klart. Ingen ansvarskännande människa kan vara med om galenskaperna i Vietnam.” Så säger en av de fyra första desertörerna från USA:s Vietnamkrig när han anlände till Arlanda i december 1967. Johan Erlandsson har spårat upp desertörer som blev kvar i Sverige när Vietnamkriget tog slut. Han har lyssnat till deras historier – om mod och djärvhet men också om utsatthet, isolation och ett annat, oskyldigare Sverige.
 
Titel: Stad till salu. Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde
Författare: Franzén, Mats; Hertting, Nils; Thörn, Catharina
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173465-5
Presentation av boken: Vad händer med det offentliga rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turistströmma? När högtidstalens vackra formuleringar om demokrati och mångfald kolliderar med urbanpolitiska vardagsprioriteringar och resursstarka aktörers önskemål? Denna bok handlar om "entreprenörsurbanismen" och dess förutsättningar, strategier och konsekvenser.
 
Titel: Mammutens återkomst
Författare: Kornfeldt, Torill
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793530-5
Presentation av boken: Skulle du vilja se mammutar i Sibiriens vildmark, eller stöta på en uroxe under löprundan? Runt om i världen försöker forskare just nu återskapa utdöda djur, alltifrån arter som försvann helt nyligen till sådana som varit utdöda i årtusenden. Verktygen i jakten är både fynd från fossil och banbrytande genetisk teknologi. En del vetenskapsmän drivs av nyfikenhet, medan andra ser de utdöda arterna som ett sätt att bekämpa klimatförändringarna. 
 
Titel: Ursprung
Författare: Ellervik, Ulf
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793553-4
Presentation av boken: Mänskligheten har alltid undrat hur livet har uppstått och vi kommer allt närmare svaret. På sitt oefterhärmliga sätt lotsar Ulf Ellervik läsaren genom historiens vindlande gångar fram till den absoluta forskningsfronten. Vi får de kemiska svaren på vad livet består av och hur det kan ha uppstått i jordens tidigaste barndom.
 
Titel: Antikens Persien
Författare: Dahlén, Ashk (red)
Utgivare: h:ström - Text & Kultur
ISBN: 978-91-7327220-9
Presentation av boken: En avsikt med denna bok är att lyfta fram de mångsidiga och ofta fruktbara förbindelserna mellan antikens perser och greker inom olika områden som litteratur, arkitektur, konst och filosofi. Den akemenidiska kulturen var utpräglat kosmopolitisk och i riket­s västra delar förmedlades orientalisk kultur och lärdom vidare till Grekland och Italien. 
 
Titel: Gustaf Mannerheim
Författare: Ahlander, Dag Sebastian
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545325-5
Presentation av boken: I sitt porträtt av Mannerheim skildrar diplomaten och författaren Dag Sebastian Ahlander denne nationalhjältes närmast osannolika liv. Vad var det som drev honom framåt? Genom Mannerheims levnadsöde får vi även en klar bild av Finlands moderna historia. Den är dramatisk och ödesmättad, så annorlunda den svenska. Ändå är länderna nära hoptvinnade av 600 års gemensam historia. 
 
Titel: Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse
Författare: Gøtzsche, Peter C.
Översättare: Ulrika Junker Miranda 
Utgivare: Karneval förlag
ISBN: 978-91-8720763-1
Presentation av boken: I Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse avslöjar den danske professorn och läkaren Peter C. Gøtzsche de många myter som ledande psykiatriker har skapat och underhållit i flera decennier för att dölja att den biologiska psykiatrin - som ordinerar medici­nering mot snart sagt varje psykiskt besvär - generellt sett är ett stort misslyckande.
 
Titel: Djurens förintelse
Författare: Strindlund, Pelle; Wig, Henrik
Utgivare: Karneval förlag
ISBN: 978-91-8720771-6
Presentation av boken: Isaac ­Bashevis Singer, den judiske författaren och Nobel­pristagaren i litteratur, skrev att i förhållande till djuren "är alla människor nazister; för djuren är det ett evigt Treblinka". Kan nazisternas våld mot judar jämföras med vårt våld mot djur? Det är den fråga som Pelle Strindlund och Henrik Wig undersöker i denna bok.
 
Titel: Modeslavar
Författare: Moa, Kärnstrand; Andersson Åkerblom, Tobias 
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343641-0
Presentation av boken: Modeslavar är ett reportage om en industri med mycket att dölja. Här blottläggs verkligheten bakom de stora klädföretagens hållbara fasad och konsekvenserna av en affärsmodell som går ut på att jaga världens lägsta priser. Men det ges också exempel på modeföretag som faktiskt försöker att förändra och har idéer om hur framtidens hållbara klädindustri kan se ut.
 
Titel: Vetenskapens bortglömde hjälte
Författare: Wulf, Andrea 
Översättare: Emeli Abdré
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343656-4
Presentation av boken: I Vetenskapens bortglömde hjälte uppmärksammar Andrea Wulf Humboldts vågade expeditioner runt jorden och hans upptäckt av likheten mellan klimat- och växtzoner på olika kontinenter. Hon diskuterar också hans förutsägelse om mänsklig klimatpåverkan och hur Humboldt inspirerade andra naturforskare och författare som Darwin, Wordsworth, och Goethe, men själv tragiskt nog glömdes bort. Vetenskapens bortglömde hjälte visar varför miljöhistoriens bortglömda nyckelspelare förtjänar ett förnyat intresse.
 
Titel: Det som ger hoppet liv
Författare: Björklund, Lars
Utgivare: Libris Media AB
ISBN: 978-91-7387441-0
Presentation av boken: Vilka är hoppets förutsättningar? Vilken jordmån behövs för att det ska kunna gro och växa? Med berättelser, egna dikter och exempel från sin långa erfarenhet som själavårdare visar Lars Björklund vad som får oss att hoppas när livet är som svårast. Att känna andras omsorg är en av de viktiga förutsättningarna, men också att våga se verkligheten som den är. 
 
Titel: Nattens historia
Författare: Broberg, Gunnar
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714414-9
Presentation av boken: Sällan har nattens timmar fått något utrymme i historieskrivningen - trots att de utgör hälften av vår tillvaro och är nog så innehållsrika som dagens timmar. Gunnar Broberg har med detta pionjärverk skapat en väldig kör av röster ur och om den svenska natten. 
 
Titel: Vi romantiska resenärer
Författare: Burman, Carina
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714822-2
Presentation av boken: KVINNAN är Ellen Rydelius (1885-1957). Journalist, översättare, guideboksförfattare, Uppsalastudent, ensamstående mor. STADEN är Rom - den eviga och evigt föränderliga. BOKEN är Ellen Rydelius klassiska guidebok Rom på 8 dagar (1927), ett pionjärverk i sin genre som under trettio års tid utkom i tio upplago
 
Titel: Gemensam nytta
Författare: Mattei, Ugo
Översättare: Lars Hermansson
Utgivare: Stiftelsen Balders Förlag
ISBN: 978-91-9833220-9
Presentation av boken: Ugo Mattei född 1961 i Turin är en internationell auktoritet inom jämförande rättsvetenskap. Hans manifest för Gemensam nytta - Beni Communi - har väckt livlig debatt i Italien och runt om i Europa, genom sitt passionerade och sakkunniga försvar för allmänningen och våra gemensamma tillgångar.
 
Titel: Är du en illusion?
Författare: Midgley, Mary
Översättare: Göran Torrkulla
Utgivare: Stiftelsen Balders Förlag
ISBN: 978-91-9833221-6
Presentation av boken: Mary Midgley är en av Englands mest respekterade filosofer. I den här boken - hennes fjortonde - visar Midgley att förmågan att skapa helhet och mening är grundläggande för vår mänsklighet, och att den moderna naturvetenskapen behöver nyanseras och kompletteras med andra perspektiv. 
 
Titel: Robotrevolutionen
Författare: Fölster, Stefan
Utgivare: Volante
ISBN: 978-91-8812306-0
Presentation av boken: Robotrevolutionen är här, och den förändrar allt. Robotar, artificiell intelligens och uppkopplade maskiner förenklar våra liv och arbeten, ger oss filmtips, behandlar oss när vi är sjuka och förvaltar våra pensionspengar.
 
Titel: Matmyten
Författare: Spector, Tim
Översättare: Stefan Lindgren
Utgivare: Volante
ISBN: 978-91-8741993-5
Presentation av boken: Vad bör vi äta för att må bra och leva länge? Och hur kommer det sig att en person som äter något går upp i vikt, medan en annan person kan äta precis samma sak och gå ner i vikt? Gener ger oss en del av svaret, men vi har också förbisett någonting väldigt viktigt: De otaliga bakterier som finns i vår mage och tarm - våra mikrober.
 
Titel: Spela fotboll bondjävlar! Del 2 : En studie av svensk klubbkultur och lokal identitet ...
Författare: Andersson, Torbjörn
Utgivare: Östlings Bokförlag Symposion AB
ISBN: 978-91-8748317-2
Presentation av boken: Hur står det till med den svenska klubbfotbollen i en globaliserad värld? Väcker den starkare lokalpatriotiska känslor till liv 2015 än den gjorde 1950? Betyder klubbarna mer idag för sina städer och hemorter? Har rivaliteterna mellan lagen ökat eller minskat? ”Spela fotboll bondjävlar!” tar ett helhetsgrepp på frågan om fotbollens historiska betydelse för den lokala identiteten.

Header logo