Facklitteratur för vuxna – bibliotek

Tredje fördelningstillfället för år 2016

Titel: Ojämlikhet dödar
Författare: Therborn, Göran
Översättare: Henrik Gundenäs
Utgivare: Arkiv förlag
ISBN: 978-91-7924271-8
Presentation av boken: I både rika och fattiga samhällen dör miljontals människor varje år i förtid på grund av ojämlikhet. Utmaningarna är enorma för de krafter som kämpar för ökad jämlikhet men utvecklingen kan vändas. Ojämlikhet dödar (The killing fields of inequality) av Göran Therborn, en av världens ledande samhällsvetare, är ett klargörande och koncist verk, med en omfattande räckvidd och en solid empirisk grund, om ett ämne som påverkar oss alla.
 
Titel: De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna - En vetenskaplig antologi
Författare: Lindmark, Daniel; Sundström, Olle (redaktörer)
Utgivare: Artos bokförlag
ISBN: 978-91-7580795-9
Presentation av boken: Antologin redovisar resultat från ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt”. I boken medverkar drygt trettio forskare med artiklar inom sina specialområden. Boken belyser kyrkans mission och undervisning bland samerna från medeltiden till 1900-talet. Boken avser bilda underlag för en fortsatt försoningsprocess, men den kan även med fördel användas i akademisk undervisning och forskning.
 
Titel: Minnets kläder
Författare: Lewenhaupt, Tonie
Utgivare: Bokförlaget Arena
ISBN: 978-91-7843487-9
Presentation av boken: Oanvända kläder har inga minnen, de är hopplöst anonyma. Någon gång kan en liten etikett kanske leda vidare och ge oss ledtrådar om plaggets ursprung och historia men det är det använda plagget som har impregnerats med sin särskilda berättelse. Minnets kläder är en säregen samling av personliga texter utifrån klädesplaggets perspektiv av journalisten, författaren och illustratören Tonie Lewenhaupt, med mångårig erfarenhet av modebranschen. 
 
Titel: Islams dynamiska mellantid
Författare: Fazlhashemi, Mohammad
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353814-5
Presentation av boken: Den islamiska civilisationen upplevde en ny storhetstid under det osmanska riket, i det safavidiska riket i Persien och Mugalriket i Indien. Inom idéhistorien och filosofin brukar denna epok, den islamiska mellantiden, glömmas bort och hamna i skuggan av den islamiska guldåldern och den moderna tiden. Denna långa period kan räknas från 1200-talets mitt till, när det gäller det osmanska riket, 1920-talet, var mycket dynamisk och har haft stor betydelse för utvecklingen av islam under modern tid.
 
Titel: Biskop Brasks måltider
Författare: Gröntoft, Magnus (red)
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353828-2
Presentation av boken: Intresset för måltider från förr är stort, mycket tack vare Historieätarna. I denna bok får vi en levande och ny bild av den svenska matkulturen i början av 1500-talet. Utgångspunkt är Biskop Brasks hushållspraktika, som är en unik och rikhaltig källa från tiden att ösa ur. Vi får inte bara veta vad man åt och hur man tillagade maten utan får också läsa om hur man sörjde för sin personal och om tidens handel och tekniska innovationer.
 
Titel: Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal
Författare: Sandén, Annika
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353842-8
Presentation av boken: Förutom att verkställa dödsstraff var bödelns uppgifter sådana som ingen respektabel människa önskade befatta sig med: tömma dasstunnor, kastrera hästar, avliva hundar och dränka katter. Hur rekryterades någon till en tjänst som den? Historikerna Annika Sandén placerar bödeln som person i centrum och försöker förstå honom i ett kulturell och socialt sammanhang. Hon behandlar bödelns bakgrund, hur han har kommit i fråga för tjänsten, arbetsvillkor och umgängesformer. 
 
Titel: Agonistik
Författare: Mouffe, Chantal
Översättare: Gundenäs, Henrik
Utgivare: Bokförlaget Atlas
ISBN: 978-91-7389536-1
Presentation av boken: I Agonistik utvecklar Chantal Mouffe sin agonistiska demokratimodell genom att undersöka internationella relationer, politiska strategier, politisk konst och frågan om Europas framtid. Hon utgår från att politiska konflikter är oundvikliga, men att de inte måste bli ”antagonistiska”, en kamp mellan fiender, utan bör förbli ”agonistiska”, en kamp mellan meningsmotståndare.
 
Titel: Oanpassbara medborgare
Författare: Pallas, Hynek
Utgivare: Bokförlaget Atlas
ISBN: 978-91-7389512-5
Presentation av boken: I Oanpassbara medborgare gör journalisten Hynek Pallas nedslag hos aktivister och familjer, besöker ghetton och fotbollslag, går på museer och studerar historiska källor. Han visar hur romer i Tjeckoslovakien, och senare Tjeckien, i närmare 100 år behandlats som avvikande från normen. Och vad det har lett till. 
 
Titel: Sovjets barnbarn
Författare: Kniivilä, Kalle
Utgivare: Bokförlaget Atlas
ISBN: 978-91-7389510-1
Presentation av boken: Kalle Kniivilä har rest genom Baltikum och träffat såväl ryska nationalister som reformister, äldre människor som minns Sovjettiden med värme och en ung generation som längtar till Europa. Sovjets barnbarn är ett reportage om hur storpolitiken präglar lokalsamhällena i en region där vi ännu inte kan veta hur Putins planer ser ut.
 
Titel: Kokotternas Paris – Det galanta Parislivet och dubbelmoralen
Författare: Limare, Anita
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331748-1
Presentation av boken: ”Kokotterna och i än högre grad kurtisanerna vad de mest eftertraktade varorna på kärleksmarknaden. Utan skrupler ruinerade de efter bästa förmåga sina kunder. Inom aristokratin och det rika borgerskapet var det status att ha och ruinera sig på en mätress”, skriver Anita Limare rakt på sak i denna annorlunda historia om Paris på 1800-talet. Limare skildrar levande och initierat cirka hundra år av detta Parisliv, som klingade bort under 1920-talet.
 
Titel: Sverige, Nato och säkerheten
Författare: Ingelstam, Lars
Utgivare: Celanders förlag
ISBN: 978-91-8739336-5
Presentation av boken: Våren 2016 ska Riksdagen rösta om värdlandsavtalet. Det är ett beslut med stora säkerhetspolitiska konsekvenser men betraktas av ansvariga politiker som en teknisk fråga. Natoutredningens betänkande ”Sverige, Nato och säkerheten” redovisar historiska fakta, säkerhetspolitiska analyser och dessutom alternativ till den utveckling som idag beskrivs som den enda. Den tar sin utgångspunkt i frågan som alla verkar ha glömt på vägen: Är Nato verkligen vägen till en långsiktigt hållbar fredsordning?
 
Titel: När gatan tog mediemakt. Pariskommunens bilder
Författare: Myrdal, Jan
Utgivare: Celanders förlag
ISBN: 978-91-8739332-7
Presentation av boken: Praktverk i fyrfärgstryck med unika bilder från ett kort men viktigt skede i Frankrikes och arbetarrörelsens hi­storia. Efter Frankrikes nederlag i fransk–tyska kriget 1870 föll censuren och bilder kunde spridas direkt till publik utanför officiella och officiösa medier. Ett rikt urval av dessa litografier som kommenterade den politiska utvecklingen, det korrupta hovet, belägringen av Paris och Pariskommunens korta existens samlas i denna vackra volym med fylliga inledningar och kommentarer.
 
Titel: Data och Goliat. Dold datainsamling & makten över världen
Författare: Schneier, Bruce
Översättare: Karin Ashing
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173460-0
Presentation av boken: Författaren förklarar hur övervakning och datalagring fungerar i praktiken, hur stater och företag använder sig av olika slags metadata och vilka motvikter som idag finns mot diskutabel dataanvändning. Han går också igenom vad som faktiskt står på spel när det gäller demokratiska rättigheter och kommersiella spelregler och vad vi kan göra kollektivt och enskilt för att skydda oss mot ovälkommen övervakning och hur den kan reformeras.
 
Titel: Israel. Sociologiska essäer
Författare: Illouz, Eva
Översättare: Svenja Hums
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173473-0
Presentation av boken: Eva Illouz, känd för sina böcker om känslornas och kärlekslivets sociologi, riktar i denna samling essäer skarp kritik mot det politiska tillståndet i Israel. Illouz vänder sig mot den israeliska statens etnisk-religiösa karaktär och mot den israeliska politikens tendens att ignorera folkrätten och de mänskliga rättigheterna, samtidigt som hon försvarar sionismens moraliska legitimitet. Hon anser att staten Israel måste omvandlas från en ”judisk” stat till en sekulär ”israelisk” stat.
 
Titel: Köpa och sälja sex. Mellan njutning, arbete och utnyttjande
Författare: Garofalo Geymonat, Giulia
Översättare: Ida Andersen
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173469-3
Presentation av boken: Den italienska genusvetaren Giulia Garofalo Geymonat belyser i "Köpa och sälja sex" prostitution – eller sex­arbete, som många prostituerade föredrar att säga – ur en rad olika aspekter. Förutom att placera in prostitutionen i ett relevant historiskt sammanhang, visar hon vad olika länders lagstiftning och policies på området i praktiken kan leda till och anlägger dessutom jämförande sociologiska perspektiv på verksamheten. 
 
Titel: Det mörka nätet. Nedslag i den digitala underjorden
Författare: Bartlett, Jamie
Översättare: Joel Nordqvist
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173482-2
Presentation av boken: Bortom det när som de flesta av oss är bekanta med finns en hel värld av sajter, nätverk och gemenskaper där man kan testa gränser av alla slag och vara vem som helst och göra vad som helst. Här härkar den djupa anonymiteten, med barnpornografi och droghandel, näthat och politisk aktivism. Författaren tar oss med till denna digitala underjord och gör oss förtroliga med ett väldigt annorlunda nät.
 
Titel: Fånge, spion, partisan
Författare: Porvali, Mikko
Översättare: Heidi Granqvist
Utgivare: Fischer & Co
ISBN: 978-91-8824303-4
Presentation av boken: En historia om överlevnad under svåra förhållanden i Sovjet. Om att byta sida och spionera bakom fiendens linjer. Om att utpekas som desertör och fly. Matti Putkinen läser till lärare i Sovjet men utpekas som "folkfiende" och hamnar i Sibirien för straffarbete. Senare sänds han som spion till Finland. Där låter han sig tillfångatas och återvänder till Sovjet - som finsk partisan i fjärrpatruller.
 
Titel: Alan Turing: Datageni, kodknäckare, gayikon
Författare: Hodges, Andrew
Översättare: Jim Jakobsson
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751385-5
Presentation av boken: Den brittiska matematikern Alan Turing räddade de allierade från nazisterna, uppfann datorn, grundade forskningsfältet artificiell intelligens och förekom gayrörelsen med flera decennier – och allt detta innan fyrtioett års ålder då han tog sitt eget liv.
 
Titel: Thailands historia
Författare: Lintner, Bertil
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545262-3
Presentation av boken: Den första boken på svenska som täcker hela den thailändska historien! Thailand är ett av svenskarnas absoluta favoritresmål. Ett varmt klimat, billigt boende, god mat och exotiska upplevelser lockar oss till kungadömet i Sydostasien. Men landet har även en intressant historia. Journalisten och författaren Bertil Lintner har bott i Thailand sedan 1979. 
 
Titel: Regalskeppet Kronan
Författare: Einarsson, Lars
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545355-2
Presentation av boken: Historikern och marinarkeologen Lars Einarsson har varit projektledare för undersökningarna av Regalskeppet Kronan sedan 1983. I detta praktverk väver han samman berättelser om händelser, personer och föremål i stormaktstidens Sverige och Europa. Boken ger en unik och spännande inblick i livet ombord på ett av världens största örlogsfartyg för drygt 300 år sedan.
 
Titel: Kobane - kurdernas revolution och kamp mot IS
Författare: Medin, Joakim 
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343625-0
Presentation av boken: Kurderna i Mellanöstern, världens största statslösa folk, har i många decennier utsatts för rasism, tvångsassimilering och massakrer av traktens regimer. Uppror och gerillakrig har avlöst varandra. I Kobane ges en unik skildring inifrån deras nya samhälle att uppstå i norra Syrien, om samhällsförändringarna och maktspelen från omvärlden.
 
Titel: Feminism som byråkrati
Författare: Alnebratt, Kerstin; Rönnblom, Malin 
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343646-5
Presentation av boken: Feminism som byråkrati beskriver utvecklingen av svensk jämställdhetspolitik. Främst behandlas idén om jämställdhetsintegrering. En historieskrivning, men också en analys.
 
Titel: Feminism som partipolitik
Författare: Eduards, Maud
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343644-1
Presentation av boken: I Feminism som partipolitik följer Maud Eduards Fi i Simrishamn mandatperioden 2010-2014. Platsen lokal men problemen generella. Det handlar om politikens villkor i Sverige, specifikt hur feminismen har betydelse för det politiska. Det handlar om ett rum där olika viljor och intressen möts och förhandlas. Hur har Fi politiserat kön? 
 
Titel: Flash Boys: Uppror på Wall Street 
Författare: Lewis, Michael
Översättare: Setterborg, Gabriel
Utgivare: Modernista Group AB
ISBN: 978-91-7645851-8
Presentation av boken: I Flash Boys, lika mycket dokumentär som thriller, skildrar amerikanske ekonomijournalisten Michael Lewis hur en liten grupp upprorsmakare på Wall Street börjar inse att den amerikanska aktiemarknaden har riggats för att gynna folk på insidan. De slår sig samman – några av dem lämnar jobb med astronomiska löner bakom sig – för att utforska, avslöja och reformera det bedrägliga sätt som Wall Street genererar pengar på genom högfrekvenshandel.
 
Titel: Sju korta lektioner i fysik
Författare: Rovelli, Carlo
Översättare: Gustav Sjöberg
Utgivare: Norstedts Förlag AB
ISBN: 978-91-1307072-8
Presentation av boken: I sju korta lektioner i fysik guidar den italienska teoretiska fysikern Rovelli med beundransvärd klarhet läsaren genom de mest epokgörande genombrotten i fysiken under nitton- och tjugohundratalen. Denna lekfulla, underhållande och svindlande introduktion i modern fysik förklarar den allmänna relativitetsteorin, kvantmekaniken, elementarpartiklarna, gravitationen, de svarta hålen och människans roll i universum. Den tar med läsaren till gränserna för våra kunskaper. 
 
Titel: Om Lacan
Författare: Zizek, Slavoj
Översättare: Oskar Söderlind
Utgivare: Tankekraft förlag
ISBN: 978-91-8820312-0
Presentation av boken: Är psykoanalysen död? Det kan förefalla så – nya vetenskapliga modeller, förändrade kliniska behandlingsmetoder och nya samhällsnormer tycks alla bekräfta bilden av den psykoanalytiska teorin som ett överspelat paradigm. Slavoj Žižek vill ompröva denna förhärskande uppfattning. Genom att ta avstamp i den franske psykoanalytikern Jacques Lacans uppmaning att ”återvända till Freud” söker Žižek visa att det är först idag som psykoanalysens grundläggande insikter framträder i sitt rätta ljus.
 
Titel: Anti-oidipus
Författare: Deleuzes, Gilles; Guattaris, Félix 
Översättare: Gunnar Holmbäck
Utgivare: Tankekraft förlag
ISBN: 978-91-8820310-6
Presentation av boken: Anti-Oidipus är den första delen av filosofen Gilles Deleuzes och psykoanalytikern Félix Guattaris monumentala tvåbandsverk Kapitalism och Schizofreni. Utgångspunkten är det möte mellan Freud och Marx som utmärkte 1970-talets vänsterradikala diskurs i Frankrike. Men snarare än att fördjupa och utveckla de rådande paradigmen söker Deleuze och Guattari efter en helt ny begreppsapparat, där begäret är det centrala temat.
 
Titel: Vad Fanon sa
Författare: Gordon, Lewis 
Översättare: Oskar Söderlind
Utgivare: Tankekraft förlag
ISBN: 978-91-8820313-7
Presentation av boken: I Vad Fanon sa inbjuder oss Lewis Gordon till en närläsning av Fanons skrifter för att visa på bredden och rikedomen i Fanons tänkande samt klargöra dess relevans för vår tids samhällskritik. Genom att återvända till Fanons faktiska ord tar sig Gordon an hela vidden av Fanons produktion – som spänner över områden som etik och existentialism, via psykiatri och psykoanalys till politisk teori – och återupptäcker en tänkare och aktivist som alltjämt har mycket att säga om dagens rasistiska struktur
 
Titel: Flyktingfängelser. En antologi om Migrationsverkets förvar
Författare: Red. Andersson Ulrika; Hermansson Elinor; Myritz, Lina; Stenqvist, Tove
Utgivare: Verbal förlag
ISBN: 978-91-8777717-2
Presentation av boken: Tusentals flyktingar sitter i förvar i väntan på avvisning, utan att ha begått brott. Ändå berövas de en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna: friheten. Boken Flyktingfängelser är ett avslöjande dokument om en okänd sida av Sverige.

Header logo