Facklitteratur för vuxna

Första fördelningstillfället för år 2016.

 

Titel: Passagearbetet, band I
Författare: Benjamin, Walter
Översättare: Ulf Peter Hallberg
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Passagearbetet, band II
Författare: Benjamin, Walter
Översättare: Ulf Peter Hallberg
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Big World Small Planet - välfärd inom planetens gränser
Författare: Rockström, Johan; Klum, Mattias
Utgivare: Bokförlaget Max Ström
 
Titel: Podemos – Vänsterpolitik i kristid
Författare: Elstad. Lotta
Översättare: Gun-Britt Sundström
Utgivare: Celanders förlag
 
Titel: Vad är antikens filosofi?
Författare: Hadot, Pierre
Översättare: Jim Jakobsson
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Om fysiska förhållanden hos jorden och månen
Författare: Kant, Immanuel
Översättare: Gunnar Welin
Utgivare: Gidlunds förlag
 
Titel: Keith Johnstone - en biografi
Författare: Dudeck, Theresa Robbins
Översättare: Maria Bodinger & Caroline Hagafors
Utgivare: Improvisationsstudion Förlag
 
Titel: En trösterik sanning
Författare: Wilkinson, Richard; Pickett, Kate
Översättare: Anders Schaerstrom
Utgivare: Karneval förlag
 
Titel: How Islam came into existence
Författare: El Heriri, Ebu Musa
Översättare: Dr Hosein Khalighi
Utgivare: Kurdiska Institutet i Stockholm
 
Titel: På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990
Författare: Tolvhed, Helena
Utgivare: Makadam förlag
 
Titel: Äntligen diktatur: Reportage om det riktiga Thailand 
Författare: Sköld, Mattias
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Monster i garderoben 
Författare: Hilton, Johan
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Arvet och arvtagarna: Fem tusen år av mesopotamisk lärdomshistoria 
Författare: Kantola, Taina; Warring, Lennart 
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Morgonrodnad
Författare: Arvidsson, Stefan
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Det här förändrar allt
Författare: Klein, Naomi
Översättare: Hans O Sjöström, Tomas Andersson och Joachim Retzlaff
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Min historia
Författare: Shakur, Assata
Översättare: Per Björklund
Utgivare: Verbal förlag
 
Titel: Kampen mot Putin. Den ryska proteströrelsens uppgång och fall
Författare: Leander, Per
Utgivare: Verbal förlag

Header logo