Facklitteratur för vuxna

Fördelning av medel, sjätte fördelningstillfället för år 2016.

Möte 6 december 2016.

Titel: Sin egen värsta fiende
Författare: Shachar, Nathan
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 978-91-0015681-7
Presentation av boken: Spanska inbördeskriget var ett modernt krig - de som bevakade det kunde kommunicera på nya sätt. Det var modernt också på ett annat sätt, med de första terrorbombningarna. Men det var samtidigt medeltida och fanatiskt – en varning för hur det kan gå när man förstör verktygen som kan lösa konflikter utan blod. Här möter vi människan när hon är som värst – men också när hon vågar livet för att slippa kröka rygg för omständigheter och överhet.
 
Titel: De intellektuellas förräderi? Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket
Författare: Björkman, Maria; Lundell, Patrik; Widmalm, Sven (red.)
Utgivare: Arkiv förlag
ISBN: 978-91-7924275-6
Presentation av boken: De intellektuellas förräderi? handlar om sympatier för den tyska nationalsocialismen bland svenska intellektuella. Trots omfattande forskning om perioden är de intellektuella "tyskvännerna" fortfarande ett försummat kapitel i svensk historia. De frågor boken behandlar utgör också en ideologiskt minerad terräng. Problematiken med gränsdragningen mellan vetenskap och politik, och om anspråk på objektivitet i det offentliga samtalet, har inte försvunnit utan är ständigt aktuell.
 
Titel: Slaggsten och slagghus — unika kulturskatter
Författare: Gunnarsson, AnnMarie
Utgivare: Balkong Förlag 
ISBN: 978-91-8558190-0
Presentation av boken: Slaggstenen är vår första artificiella byggnadssten, använd i malmtrakter som alternativ till byggnadstimmer. Skogen behövdes för produktion av träkol, bränslet vid smältning av malm och utvinning av koppar och järn. Slagg var en biprodukt vid metallframställningen. Metallerna har sålts ut i världen, arbetsplatserna är nedlagda och borta – men slaggen finns kvar och berättar – om malmer och teknikutveckling, om tungt kroppsarbete och skickligt hantverk. Ingen slaggsten är den andra lik. 
 
Titel: Moderna kyrkor i Sverige
Författare: Lind, Helena
Utgivare: Bokförlaget Arena
ISBN: 978-91-7843493-0
Presentation av boken: I Moderna kyrkor i Sverige presenteras ett trettiotal kyrkor byggda under perioden 1940-2014.I fokus står arkitekturen, från mer kända byggnader som Sigurd Lewerentz Sankt Petri kyrka i Klippan, till samtida kyrkor som Turebergskyrkan i Sollentuna. Presentationerna är djupgående och detaljerade, med ett rikligt bildmaterial och information om bland annat byggnadskonstruktioner och inredning samt fakta om arkitekterna och faktorer de haft att förhålla sig till.
 
Titel: Bara lite blod
Författare: Dahlqvist, Anna
Utgivare: Bokförlaget Atlas
ISBN: 978-91-7389524-8
Presentation av boken: Bara lite blod är ett reportage om menstruation ur ett internationellt perspektiv. Anna Dahlqvist har besökt Indien, Uganda, Bangladesh, Kenya och USA där hon träffat menstruerare, mensaktivister och mensforskare. Det som en gång var onämnbart blir politik i en växande mensrörelse.
 
Titel: Alltid på väg
Författare: Sacks, Oliver
Översättare: Ingemar Karlsson
Utgivare: Brombergs Bokförlag
ISBN: 978-91-7337721-8
Presentation av boken: Mästerlig självbiografi av den nyligen bortgångne neurologen som förändrade vårt sätt att se på den mänskliga hjärnan. Oliver Sacks (1933–2015) var en brittisk-amerikansk författare och neurolog. Han har skrivit många populärvetenskapliga böcker, däribland bästsäljande Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt.
 
Titel: Dröm och verklighet. Stellan Arvidson – kärleken, dikten, politiken
Författare: Almgren, Birgitta
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331787-0
Presentation av boken: Han var en röst, intellektuellt och politiskt, under en stor del av 1900-talet. Stellan Arvidson var redan under studietiden politiskt aktiv i Lund och en av grundarna till Clarté. Han blev socialdemokratisk riksdagsledamot, skrev 9 diktsamlingar och blev professor i svensk litteratur i DDR. Den här boken handlar inte bara om hans politiska verksamhet utan också om vardagens dramatik, om familjen och det nära samarbetet med hans livskamrat Britta Stenholm.
 
Titel: Boris Jeltsin – reformatorn som inte nådde ända fram
Författare: Fredrikson, Stig
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331776-4
Presentation av boken: I den här boken, den första biografin över Boris Jeltsin på svenska, skildrar Stig Fredrikson vad det var som drev Jeltsin att göra slut på kommunistpartiets allmakt i Sovjetunionen och därefter ge det ryska folket ett bättre liv. Boken skildrar Jeltsins liv, alltifrån hans barn- och ungdom, och ger en nyckel till hans obändiga kraft och mod.
 
Titel: Öar och öighet
Författare: Ronström, Owe
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331790-0
Presentation av boken: Vad är öar, hur gestaltas de, hur återfinns öar i västerländsk kultur och vilken typ av frågor ägnar sig öforskare åt. Bokens författare är själv öbo och forskare. Han upptäckte att han saknade en övergripande bakgrund och ville göra sina iakttagelser om att bo och leva på en ö begripliga. Öar och öighet är en stimulerande och tankeväckande bok om öarnas värld, fylld med exempel och resonemang om vad som är speciellt med just ölivet runt om i världen.
 
Titel: Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategorier
Författare: Holgersson, Helena; Sager, Maja; Öberg, Klara (red)
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173491-4
Presentation av boken: I boken analyserar 19 svenska forskare hur tillståndet irregularitet skapas, återskapas och upplevs. Irregularitet förstås som präglat av föränderlighet, pluralism och temporalitet och inte som en fast identitet eller egenskap. De olika texterna uppmärksammar hur detta tillstånd synliggör en rad dramatiska paradoxer. Texterna diskuterar främst förhållandet mellan medborgerliga och mänskliga rättigheter och verklighetsglappet mellan föreställningen om Sverige som bäst på humanitet, jämställ
 
Titel: 13 myter om bostadsfrågan
Författare: Crush
Utgivare: Dokument Press 26 AB
Illustratör: Sara Granér
ISBN: 978-91-8563996-0
Presentation av boken: I 13 myter om bostadsfrågan dissekerar den internationella forskargruppen CRUSH, The Critical Urban Sustainability Hub särintressenas myter om den pågående bostadskrisen. Boken etablerar en forskningsstödd diskurs som belyser bostadskrisen ur ett medborgarperspektiv. Essäerna bidrar med intellektuell eld och argument i diskussioner och debatter. Boken kan också läsas som ett rent nöje, eftersom den bygger ett nytt samtal om vårt boende.
 
Titel: Maktlös medicin
Författare: Blaser, Martin
Översättare: Bitte Wallin
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793516-9
Presentation av boken: Maktlös medicin avslöjar hur den stora antibiotikaanvändningen skadar vår hälsa och bidrar till ökningen av fetma, astma, diabetes och vissa former av cancer. Men författaren berättar också vad vi kan göra för att undvika ännu mer katastrofala effekter i framtiden.
 
Titel: Det nya Kina
Författare: Olsson, Jojje
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545360-6
Presentation av boken: Trots att Kina är ett av världens mäktigaste länder så brister rapporteringen och kunskaperna är ofta dåliga. I Det nya Kina ger journalisten och författaren Jojje Olsson en unik och heltäckande bild av vad som pågår bakom kulisserna. Han skildrar dagsaktuella händelser, övergripande förändringar i samhället och ger samtidigt en historisk bakgrund till dagens utveckling.
 
Titel: Kvinnor i strid
Författare: Larsdotter, Anna
Utgivare: Historiska Media
Presentation av boken: Anna Larsdotter berättar om kvinnor som på olika sätt deltagit i krig, från 1600-tal till 1900-tal. Boken "Kvinnor i strid" utmanar våra invanda föreställningar och ger en ny och spännande ingång till militärhistorien. Boken visar att kvinnor alltid har varit en naturlig del av kriget, inte minst vid fronten.
 
Titel: Ut ur mörkret
Författare: Garnert, Jan 
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545404-7
Presentation av boken: Författaren Jan Garnert är etnolog och kulturhistoriker. Han är också Sveriges främsta expert på ljusets och belysningens kulturhistoria. I den vackra och bildrika boken Ut ur mörkret berättar han om vad ljuset och mörkret betytt för vårt sätt att leva, tänka och vara.
 
Titel: Sanningen om mat och hälsa: vad säger forskningen?
Författare: Rosen, Måns
Utgivare: Idus Förlag AB
ISBN: 978-91-7577419-0
Presentation av boken: Undrar du vad som är sant och inte sant om alla kostråd? Finns det forskning bakom 5:2 metoden, LCHF, Atkinsdieten och lågfettkost? Kan vi lita på Dr Mosley och Livsmedelsverket? Får jag dricka ett glas vin? Här får du en faktabaserad vägledning i bruset av alla dieter. Och hur gör forskarna när de ska få svar? En introduktion i forskning om mat och hälsa. Boken sammanfattar vad vi vet och inte vet om mat och hälsa. 
 
Titel: Den blåbruna röran
Författare: Wingbord, Mats
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343690-8
Presentation av boken: Journalisten Mats Wingborg har under flera år följt SD. Läst partiprogram, deltagit vid flera av SD:s arrangemang och intervjuat partiets företrädare, lokalt och nationellt. Sedan några år har partiet bytt politik, renast ut tokstollar och brutit med sitt ungdomsförbund. Allt med ett tydligt mål: Sträcka ut handen mot Alliansen och bli ett högerparti bland de andra.
 
Titel: Korruption i Sverige
Författare: Kornhall, Per
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343660-1
Presentation av boken: Korruption i Sverige? Nej, sådant sker inte här, det finns bara i andra länder. I svensk lagstiftning förekommer inte ens begreppet korruption, bara ”tagande av muta”. Korruption är ett gift som fräter sönder samhällsandan. Per Kornhall skisserar därför en motstrategi för att återge medborgarna förtroendet för politiken och demokratin.
 
Titel: Jag är Gina 
Författare: Oldberg, Erika
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343681-6
Presentation av boken: Runt 5000 utsatta EU-medborgare, de flesta romer från Rumänien och Bulgarien, bedöms finnas i Sverige. Överallt diskuteras deras närvaro. Varför kommer de hit? Ska man ge dem pengar? Verkar de i kriminella ligor? Bakom spekulationer, förstasidor och politiska utspel finns dessa människor som sällan, om någonsin, får göra sina röster hörda.
 
Titel: Revolutionsdagbok 1919
Författare: Klemperer, Victor
Översättare: Per Lennart Månsson
Utgivare: Lind & Co
ISBN: 978-91-8824311-9
Presentation av boken: Victor Klemperers postumt utgivna dagböcker från 1933 till 1945 räknas som en de av viktigaste vittnesskildringarna i tysk historia. Att han även skrev en krönika över revolutionsåret 1919 har länge varit okänt och publiceringen 2015 togs emot som en litterär och historisk sensation i Tyskland. I denna dagbok skildrar Klemperer kaoset efter första världskriget, Novemberrevolutionen och den misslyckade Bayerska rådsrepubliken. 
 
Titel: Hjältinnor
Författare: Zambreno, Kate
Översättare: Fagertun, Helena
Utgivare: Modernista Group AB
ISBN: 978-91-7645859-4
Presentation av boken: Hjältinnor är New York-författaren och feministen Kate Zambrenos hyllade »kritiska memoar«. En bok i vilken hon virtuost rör sig mellan genrer som självbiografi, dagbok, roman och essä. I grunden ligger hennes bländande feministiska forskning om modernismens myter, om till exempel Zelda Fitzgerald, Jean Rhys och Anaïs Nin. I Hjältinnor omformulerar Zambreno feminismen för sig själv och sin generation, samt ger läsaren verktyg för en ny sorts kritisk diskussion om litteratur och historia. 
 
Titel: Islams filosofihistoria. Från Fitaghuras och Aflatun till Nasr och Ramadan
Författare: Grinell, Klas
Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag
ISBN: 978-91-8751522-4
Presentation av boken: Islams filosofihistoria är den första boken på svenska som tecknar filosofihistorien från muslimsk horisont. Här presenteras den islamiska förståelsen av filosofer som Pythagoras, Platon, Aristoteles och Plotinos. Filosofin följs vidare via medeltida storheter som Ibn Sina, al-Ghazali och Ibn Rushd, till moderna filosofer som Muhammad Iqbal, Seyyed Hossein Nasr och Tariq Ramadan.
 
Titel: Riket på världens tak
Författare: Temoche Cortez, Patricia 
Översättare: Broman, Ellinor
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714388-3
Presentation av boken: De flesta av oss vet att inkariket brutalt och hastigt gick under när de spanska conquistadorerna lade beslag på de amerikanska områdena. Men hur uppstod det, hur fungerade det?
 
Titel: Jag var precis som du
Författare: Efendic, Negra 
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714130-8
Presentation av boken: Jag var precis som du är en personlig berättelse om ett barns väg från tryggheten i byn till ett liv långt borta. Det är en resa förbi vägspärrar och beväpnade män, där en svettig barnhand håller hårt i 50 skrynkliga tyska D-mark. Det är ett liv av väntan, oro och matpaket från Röda korset. Och till sist en lång bussresa till ett land i norr, där alla äter knäckebröd och där man ändå inte ska stanna. Eller?
 
Titel: Mordet på Caesar
Författare: Strauss, Barry 
Översättare: Klynne, Allan
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714848-2
Presentation av boken: Den 15 mars år 44 f.Kr. genomfördes världshistoriens mest kända mordkonspiration. Julius Caesar, den segerrike fältherren som utropats till diktator på livstid och nu förväntades anta kejsartitel hade till slut blivit alltför mäktig för de republikanskt sinnade politikerna, vilka beslöt att mörda honom. Eftervärlden har tvistat om vilken part som var den mest rättfärdiga: var Caesar folkets efterlängtade röst, eller var det konspiratören Brutus som, i Shakespeares ord, var "an honourable man"?
 
Titel: Migrationens Kontraster
Författare: Svanberg, Johan
Utgivare: Nordic Academic Press
ISBN: 978-91-8816855-9
Presentation av boken: I boken berättar historikern Johan Svanberg om tyska kvinnor som rekryterades till den svenska industrin under 1950-talet för att arbeta som sömmerskor. Många av dem hörde till de miljontals tyskar som tidigare flytt eller fördrivits från sina hem i Central- och Östeuropa kring krigsslutet.
 
Titel: Mellan världen och mig
Författare: Coates, Ta-Nehisi
Översättare: Eva Åsefeldt
Utgivare: Norstedts Förlag AB
ISBN: 978-91-1307262-3
Presentation av boken: Ta-Nehisi Coates bok är utformad som ett brev till sin son, i vilket han behandlar USA:s historiska och samtida syn på rasskillnader. Det är en konflikt som löpt genom århundradena, en konflikt som gått hand i hand med ett imperiums uppbyggnad. Hur kan en falsk världsbild tillåtas skada svarta kvinnor och män, trots ett enhälligt fördömande av slaveri och segregering? Men varför fortsätter då svarta kvinnor och män att hotas, fängslas och mördas? 
 
Titel: Att döda en människa
Författare: Hagberg, Björn; Widman, Martin
Utgivare: Norstedts Förlag AB
ISBN: 978-91-1306497-0
Presentation av boken: Reportageboken Att döda en människa är en resa rakt in i mörkrets hjärta, en jakt på det allra första kriget. Och det är en resa fylld av frågor, svar, tvivel och funderingar kring vårt innersta väsen. Är människan en natural born killer eller är det som en del forskare påstår krig är en uppfinning.
 
Titel: Nils Mattsson Kiöpings resa
Författare: Kiöping, Nils Mattsson 
Utgivare: Ruin
ISBN: 978-91-8824103-0
Presentation av boken: Nils Mattsson Kiöping reste 1647-1656 i Afrika, Mellanöstern och Asien. Hans reseskildring var den första i sitt slag på svenska och utgör idag en oerhört fantasieggande och överraskande text, språkligt och historiskt.
 
Titel: Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar
Författare: Halldenius, Lena
Översättare: Jakobsson, Jim
Utgivare: Stiftelsen Bokförlaget Thales
ISBN: 978-91-7235105-9
Presentation av boken: I Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar tar Lena Halldenius sig an Wollstonecrafts hela verk, med fokus på hennes idéer om frihet, jämlikhet, rättigheter, demokrati och ägande. Halldenius visar hur Wollstonecraft utmanade det republikanska tänkandet inifrån, genom att avslöja det hyckleri som hävdar rättigheter för alla samtidigt som kvinnor förnekas medborgarskap och självständighet. Boken ger en djup inblick i ett unikt författarskap och dess intellektuella samtid.
 
Titel: Pappas blod
Författare: Hatzfeld, Jean
Översättare: Karin Lidén
Utgivare: Svante Weyler Bokförlag
Illustratör: Miroslav Sokcic
ISBN: 978-91-7681020-0
Presentation av boken: Jean Hatzfeld är en fransk journalist som skrivit flera prisbelönta böcker om folkmordet i Rwanda. Nu är han tillbaka i Rwanda tjugo år senare och skriver om dem som var barn eller ännu inte födda vid den här tiden. Barn till mördare eller överlevare som nu lever längs samma gator. Boken handlar om tystnaden. Vad pratar man om hemma eller vad pratar man inte om hemma? Vad säger man i skolan? De flesta intervjuer är gjorda med ungdomarna men också med deras föräldrar.
 
Titel: Turistisk vithet och begäret till den andra
Författare: Mattson, Katarina 
Utgivare: Tankekraft förlag
ISBN: 978-91-8820314-4
Presentation av boken: Boken tar avstamp i en grupp svenska resenärers besök hos svarta familjer i en by på den sydafrikanska landsbygden. Under vistelsen uppstår en rad situationer och möten som på olika sätt synliggör hur konstruktioner av skillnad, annanhet och vithet präglar resenärernas känsloyttringar, upplevelser och handlingsmönster.
 

Header logo