Facklitteratur för vuxna – bibliotek

Fördelning av medel, andra fördelningstillfället för år 2016. Förlagen ansvarar för respektive presentationstext.


Titel: Det största brottet
Författare: Michelet, Marte
Översättare: Jan Stolpe
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 978-91-0015365-6
Presentation av boken: Vem stod bakom försöket att utrota alla judar från Norge? Varför och hur kunde en sådan utrotning ske? Marte Michelets prisbelönta debut är en omskakande läsning om ett samhälle i antisemitismens tjänst; om poliserna och nazisterna som gjorde den norska judeutrotningen möjlig – och om motståndsmännen som försökte förhindra den.
 
Titel: Anne-Marie Thunberg - Samhälls- och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft
Författare: Sjöström, Lennart
Utgivare: Artos bokförlag
ISBN: 978-91-7580776-8
Presentation av boken: Här presenteras Anne-Marie Thunberg, som under en rad år som redaktör förestod utgivningen av kulturtidskriften Vår Lösen, och därmed i hög grad kom att påverka åsiktsbildning i både kyrka och i det omgivande samhället.Monografin speglar hennes levnad och hennes betydelse som etiker. Hennes starka politiska övertygelse och den rådande tidsandan får sin belysning, liksom hennes roll i en forskningsetisk debatt. 
 
Titel: H som i hök
Författare: Macdonald, Helen
Översättare: Meta Ottosson
Utgivare: Brombergs Bokförlag
ISBN: 978-91-7337738-6
Presentation av boken: Unik och fascinerande självbiografi om att sörja en bortgången far och att försonas med döden genom att tämja en av naturens mest okuvliga skapelser, duvhöken. Det är en djupt känslomässig berättelse om djur och människa, ensamhet och gemenskap, civilisation och vildmark, liv och död.
 
Titel: Traktat om toleransen
Författare: Voltaire, Francois
Översättare: Jan Stolpe
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173472-3
Presentation av boken: Voltaire utgår från rättsskandalen kring Jean Calas död men vidgar snart perspektivet geografiskt och historiskt och låter diskussionen omfatta alla slags förföljelser och övertramp i trosnitets och enögdhetens namn. Det är en text som har bevarat sin aktualitet i kraft av sitt tema och sitt rörliga och vitala språk – en mycket stark plädering för vidsynthet och samexistens.
 
Titel: Totalitarismens ursprung
Författare: Arendt, Hannah
Översättare: Jim Jakobsson
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173470-9
Presentation av boken: Arendts studie av nazismen och stalinismen som totalitära regimer publicerades 1951 och omarbetades sedan under 1960-talet. Den ger en historisk redogörelse för de element som kristalliserades i totalitaismen. I boekns första del studerar Arendt antisemitismens historia, i den andra 1800-talets imperialism och den tredje delen tar sig an den nya form av statsstyre som hon kallar totalitarism.
 
Titel: Somalia
Författare: Magnusson, Tomas 
Utgivare: Faun Förlag
ISBN: 978-91-8743539-3
Presentation av boken: Boken handlar om det Somalia som vi inte känner till. Media berättar om strider, terrordåd, pirater, svältkatastrofer, men mer än halva landet har trots detta haft en fredlig utveckling de senaste 20 åren. Där har ett fungerande styre växt fram underifrån. I dessa fredliga områden växer ett annorlunda land fram, fullt av framtidstro och optimism. Många reser tillbaka. Somalierna ger aldrig upp. Men kommer landet någonsin att lämnas i fred?
 
Titel: En svensk tiger
Författare: Kjöller, Hanne
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793533-6
Presentation av boken: Det är en illa dold hemlighet att svensk polis har problem. Förundersökningar som läggs ned trots att gärningsmannen levereras på silverfat och friserad statistik har länge uppmärksammats utan att någon egentlig förbättring skett. Varför är det så?
 
Titel: rädslan för kunskap
Författare: Boghossian, Paul
Översättare: Jim Jakobsson
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793500-8
Presentation av boken: I Rädslan för kunskap undersöker Paul Boghossian kunskapsrelativismen och belyser dess grundläggande brister. Denna korta och klarsynta bok visar att filosofi ger ett bergfast stöd för det sunda förnuftet mot relativismen. Vi behöver inte vara rädda för kunskap. Den verkliga faran är ett samhällsklimat där kritiskt tänkande och objektiv metod inte längre utgör den gemensamma utgångspunkten. Då har vi inte längre några redskap att hantera åsiktsskiljaktigheter och motsättningar. 
 
Titel: Varifrån kommer musiken?
Författare: Valkare, Gunnar
Utgivare: Gidlunds förlag
ISBN: 978-91-7844944-6
Presentation av boken: Varifrån kommer musiken? Hur kommer det sig att vi är de enda djurena på hela jordklotet som gör musik? Och varför gör vi det? Gunnar Valkare har grunnat länge på de här frågorna och i den här boken sammanfattar han vad han kommit fram till.
 
Titel: Kvinnors röster
Författare: Ulvros, Eva Helen 
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545324-8
Presentation av boken: Fascinerande livsöden från det moderna Sveriges framväxt! Boken ger en levande inblick i den stora samhällsomvandling som Sverige genomgick från sent 1700-tal till tidigt 2000-tal, med fokus på kvinnors möjligheter. Hur har deras sociala, politiska och kulturella liv sett ut och förändrats över tid?
 
Titel: Entreprenörsstaten
Författare: Mazzucato, Mariana
Översättare: Lars Ohlsson
Utgivare: Karneval förlag
ISBN: 978-91-8720754-9
Presentation av boken: Staten – inte det privata näringslivet – har varit den drivande kraften bakom en rad epokgörande innovationer det senaste halv­seklet. Det hävdar den italiensk-amerikanska ekonomen Mari­ana Mazzucato i sin uppmärksammade och prisbelönta bok ­Entreprenörs­staten. 
 
Titel: Den koloniala simskolan
Författare: Andersson, Axel
Utgivare: Kulturföreningen Glänta
ISBN: 978-91-8613376-4
Presentation av boken: Den koloniala simskolan tecknar simningens globala historia. Axel Andersson rör sig mellan simkulturer, likt de som existerat hos nordamerikanska urbefolkningar, västafrikaner i frihet och slaveri och de vattennära polynesierna. Parallellt undersöker han hur förmedlingen av kroppstekniker medialiserades under främst 1900-talet och hur en traditionell simkultur likt den japanska anpassade sig till en för den ny simteknik i globaliseringens tidevarv.
 
Titel: Hårda tider
Författare: Eliassen, Ingeborg
Översättare: Emeli Andre
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343623-6
Presentation av boken: I kölvattnet av finanskrisen har det skett en brutalisering av arbetslivet i Europa, menar Ingeborg Eliassen. Under flera år har hon rest runt och rapporterat om eurokrisen. Hon har mött människor i Tyskland, Grekland, Frankrike och Sverige som kämpar för att klara sig under de rådande villkoren. Boken skildrar också villkoren för unga svenskar som söker sig till Norge för att arbeta. Hur svenska multinationella företag som Ikea, driver en linje i hemlandet och en helt annan i övriga världen.
 
Titel: Att tysta skriket
Författare: Hari, Johann
Översättare: Årestedt, Sara
Utgivare: Massolit Förlagsgrupp AB
ISBN: 978-91-7661026-8
Presentation av boken: Det globala kriget mot narkotika har skördat långt fler offer än drogerna i sig, hävdar den brittiska journalisten Johann Hari. Efter att ha studerat de insatser som gjorts för att stoppa narkotikan och mött de människor som påverkats av dem fann han ett förbluffande gap mellan det vi har fått höra och det som verkligen pågår. Detta är hans omskakande och ögonöppnande vittnesmål. 
 
Titel: Det som en gång var
Författare: Granström, Helena; Elmerstad, Marcus
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714577-1
Presentation av boken: "Det som en gång var" kretsar i text och bild kring frågan: Hur kan vi människor, med den kunskap vi i dag besitter, acceptera att vi rör oss mot en oåterkallelig förstörelse av vår egen livsmiljö?
 
Titel: Zigenerska
Författare: Taikon, Katarina 
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714730-0
Presentation av boken: Nu kommer Katarina Taikons debutbok, Zigenerska. Boken, som utkom hösten 1963, fick ett explosivt genomslag i den offentliga debatten och kallades "en hårt ringande väckarklocka". Den blev en katalysator för den antirasistiska kampen för romernas rätt till bostäder, skola och arbete och äger mer än 50 år efter sin tillkomst en märkvärdig relevans för vår tid. 
 
Titel: Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria
Författare: Yosef, Nivin / Hastor, Lejla
Utgivare: Wahlström & Widstrand
ISBN: 978-91-4622935-3
Presentation av boken: Vi är första generationens invandrarkvinnor; högutbildade, flerspråkiga, ofta med dubbla examina. Men vi är alla olika, födda i olika länder, med skilda bakgrunder och religiösa åskådningar. Vi delar dock samma känsla – att inte naturligt höra till. Här berättar vi om längtan efter att passa in, om smärtan i att alltid sticka ut, om tacksamhet, viljan att förändra och ilskan över att inte räcka till.

Header logo