Internationella och interkulturella organisationer

Verksamhetsbidrag

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Baltic Art Center, 600 000
Bridging Ages, 300 000
Export Music Sweden, 1 000 000
Intercult Productions, 750 000
Kurdiska Biblioteket, 400 000
Mångkulturellt Centrum, 1 050 000
Svensk Teaterunion - Svenska ITI, 630 000
Svenska ASSITEJ, 575 000
Trans Europe Halles, 250 000
Visby Internationella Tonsättarcentrum, 550 000
Östersjöns författar- och översättarcentrum, 1 600 000

Samtliga ansökningar
Baltic Art Center 
Bridging Ages 
Export Music Sweden 
Horn afrikas förening i Malmö 
Ingen människa är illegal Göteborg 
Intercult Productions 
Kivik Art Centre 
Kultivera 
Kurdiska Biblioteket 
ManLuckerz Makandire Muzani Music/The Zim-Traditional Unity Music  
Mångkulturellt Centrum 
Stiftelsen El Sistema 
Style in Time 
Svensk Teaterunion - Svenska ITI 
Svenska ASSITEJ 
Trans Europe Halles 
VeniVidiVincent 
Visby Internationella Tonsättarcentrum 
Vision Forum 
Östersjöns författar- och översättarcentrum 

Header logo