Internationella nätverk

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige, 50 000
EIDD Sverige, Design for all Sverige, 70 000
IBBY Sverige, International board on books for young people, 100 000
KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares, 55 000
SMBF, Svenska Musikbiblioteksföreningen, 30 000
Subtopia/Upplev Botkyrka AB, 50 000
Svenska IAA, International Association of Art/KRO, 130 000
Svenska ICOM, International Council of Museums, 125 000
Svenska kommittén av ICTM, International Council for traditional music, 45 000
Svenska Konstkritikersamfundet, 60 000
Svenska PEN, 330 000
Svenska sektionen ISCM. International society of contemporary music, 56 000
Sveriges Författarförbund, 20 000

Samtliga ansökningar
CIOFF, International Council of Organizations of Folklore Festivals
Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige
EIDD Sverige, Design for all Sverige
Fredens Hus
IBBY Sverige, International Board on books for young people
ilDance
KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
Manegen
MoKS, Musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation
Musik i Blekinge
SMBF, Svenska Musikbiblioteksföreningen
Subtopia/Upplev Botkyrka AB
Svenska IAA, International Association of Art/KRO
Svenska ICOM, International Council of Museums
Svenska kommittén av ICTM, International Council for traditional music
Svenska Konstkritikersamfundet
Svenska PEN
Svenska sektionen ISCM, International Society of contemporary Music
Svenska Tecknare
Sveriges Författarförbund

Header logo