Forskningsmedel för centrala museer


Beviljade bidrag, belopp i kronor

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska Museet, Unstraight research på museum, 725 000
Moderna Museet, Pontus Hultén och Moderna Museet - forskning och förmedling utifrån en konstsamling, ett arkiv och en boksamling, 450 000
Naturhistoriska riksmuseet, Verktyg för museipedagogers professionsutveckling, 400 000
Statens centrum för arkitektur och design, Arkitektturmuseet och historieskrivningen om svensk arkitektur under 1900-talet, 500 000
Statens historiska museer, Antiziganismen och samlingarna - kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet, 495 000
Tekniska museet, Datorspelens världar, Centrala museers forskning, 1 000 000

Samtliga ansökningar
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska Museet, Unstraight research på museum
Moderna Museet, Pontus Hultén och Moderna Museet - forskning och förmedling utifrån en konstsamling, ett arkiv och en boksamling.
Naturhistoriska riksmuseet, Verktyg för museipedagogers professionsutveckling
Nordiska museet, Sverigedräkten - konstruktionen av en nationalsymbol
Statens centrum för arkitektur och design, Arkitektturmuseet och historieskrivningen om svensk arkitektur under 1900-talet
Statens historiska museer, Antimångfaldsaktivism och kulturarvsinstitutioner
Statens historiska museer, Antiziganismen och samlingarna - kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet
Statens musikverk, Musik i brytningstid, Statens Musikverk
Tekniska museet, Datorspelens världar, Centrala museers forskning

Header logo