Centrala amatörkulturorganisationer

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Amatörteaterns Riksförbund, 2 530 000
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, 490 000
ax - Amatörkulturens samrådsgrupp, 655 000
Berättarnätet Sverige, 50 000
Equmeniakyrkans sångarförbund, 70 000
Föreningen för Tidig Musik, 90 000
Föreningen Liv i Sverige, 80 000
MoKS, 50 000
Riksförbundet för Folkmusik och Dans, 700 000
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige, 60 000
Riksförbundet Svensk Fotografi, 140 000
Riksförbundet Visan i Sverige, 105 000
Svenska Arbetarsångarförbundet, 45 000
Svenska Folkdansringen, 595 000
Sverigefinska Riksförbundet/amatörteaterförbundet, 600 000
Sveriges Arbetarteaterförbund, 500 000
Sveriges Hembygdsförbund, 450 000
Sveriges Kyrkosångsförbund, 330 000
Sveriges Körförbund, 2 000 000
Sveriges Orkesterförbund, 1 500 000
Sveriges Spelmäns Riksförbund, 485 000

Header logo