Verksamhetsbidrag till internationella och interkulturella organisationer


Beviljade bidrag, belopp i kronor
Baltic Art Center, 600 000
Export Music Sweden, 1 000 000
Intercult Productions, 800 000
Kurdiska Biblioteket, 400 000
Mångkulturellt Centrum, 1 050 000
Svensk Teaterunion - Svenska ITI, 630 000
Svenska ASSITEJ, 575 000
Trans Europe Halles, 200 000
Visby Internationella Tonsättarcentrum, 550 000
Östersjöns författar- och översättarcentrum, 1 600 000

Samtliga sökande
Baltic Art Center
Born/Evolve/Progress HB
Criasons
Export Music Sweden
Hjärta Smärta AB
Intercult Productions
Kivik Art Centre
Kurdiska Biblioteket
Mask och Commedia Centrum
Mångkulturellt Centrum
Re:Orient
Rythm Travels
Svensk Teaterunion - Svenska ITI
Svenska ASSITEJ
Sydasien kulturell och politisk tidskrift
Trans Europe Halles
Visby Internationella Tonsättarcentrum
Vision Forum
Östersjöns författar- och översättarcentrum

Header logo