Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

 

Beviljade ansökningar
Arkiv Västmanland, Innovativ arkivsamverkan, del 2, bidrag avser år 2 av 3, 300 000
Baltic Art Center, future_island: Towards Slite International, bidrag avser år 2 av 2, 100 000
Circus Glass Royale - Cirkus i Glasriket, The Phoenix Project, bidrag avser år 3 av 3, 250 000
Emmaboda kommun, Boda AiR, bidrag avser år 1 av 2, 300 000
Författarcentrum Väst, Romska berättelser år 2 - antologin Romska och resandeberättelser i väst, bidrag avser år 2 av 2, 150 000
Gotlands Regnbågsgrupp, Activist-in-Residence Program 2015, bidrag avser år 2 av 2, 80 000
Hallands Konstmuseum, Baertling vs Olson, bidrag avser år 3 av 3, 300 000
Hälsinglands Museum, Romskt liv - fotografier som minns, bidrag avser år 1 av 3, 100 000
Härjedalens Fjällmuseum AB, Arkiv Q, bidrag avser år 1 av 1, 200 000
Kalmar Konstförening, Nationell arkiv- och forskningssamverkan inom design, konsthantverk & arkitektur, bidrag avser år 3 av 3, 500 000
Kalmar Konstförening, Plats, konst och museum -en ny dynamik för samhällen i förändring, bidrag avser år 2 av 2, 300 000
Kalmar läns museum, Tillämpat kulturarv, Universitet och länsmuseum för regional utveckling, bidrag avser år 2 av 3, 320 000
Kommunalförbundet Västmanlands Teater, Utveckling av publikarbete för och med barn och unga, bidrag avser år 2 av 3, 600 000
Landstinget Dalarna, Anoda Dans (tidigare Site-Kick), bidrag avser år 3 av 3, 500 000
Landstinget Dalarna, Anoda Ung Konst Dalarna, bidrag avser år 3 av 3, 350 000
Landstinget Dalarna, Musikteater för, med och av Barn och Unga, bidrag avser år 3 av 3, 500 000
Landstinget Dalarna/Länsbibliotek Dalarna, Dela läslust, bidrag avser år 2 av 2, 800 000
Landstinget i Jönköpings län, NEW SMÅLAND, bidrag avser år 1 av 1, 300 000
Landstinget i Uppsala län/ Länsbibliotek Uppsala, Utökad litteratursatsning i Uppsala län, bidrag avser år 2 av 3, 350 000
Landstinget Sörmland/ Sörmlands museum, Kulturarv och språk, bidrag avser år 3 av 3, 300 000
Landstinget Västmanland, Arrangörsutveckling, bidrag avser år 3 av 3, 100 000
Landstinget Västmanland, Läsfrämjande, bidrag avser år 2 av 3, 400 000
Live at Heart Festival AB, Live at Heart, bidrag avser år 2 av 3, 250 000
Malmö kommun/ Malmö museer, Interkulturell dialog på svenska museer, bidrag avser år 3 av 3, 100 000
Murberget, länsmuseet Västernorrland, Next level craft - Sloydify Society, bidrag avser år 2 av 2, 400 000
Norrbottens läns landsting, "Kulturella Rendezvous inom vård och omsorg", bidrag avser år 3 av 3, 300 000
Norrbottens läns landsting, Förprojekteringsarbete Dansverksamhet i Luleå, bidrag avser år 1 av 3, 200 000
Norrbottens läns landsting, Litteraturresurscentrum Norrbotten, etapp 2: etablering, bidrag avser år 2 av 3, 120 000
Norrbottens läns landsting, Norra noden för ny musik 2, bidrag avser år 2 av 3, 300 000
Norrbottens läns landsting/Norrbottens museum, Tomorrow:Next - ett delaktighets- och nätverksprojekt med norrbottnisk ungdom, bidrag avser år 2 av 3, 300 000
Norrbottensteatern, Ung Scen Norr, bidrag avser år 3 av 3, 1 000 000
Nya Västanå Teater, Västanå Folk - år 2, bidrag avser år 2 av 3, 300 000
Piteå kommun/ Dans i Nord, "Nästa steg " - En professionell dansplattform i Norrbotten (NS), bidrag avser år 3 av 3, 500 000
Region Gotland - Film på Gotland, Gotland Film Lab, bidrag avser år 2 av 3, 400 000
Region Jämtland Härjedalen, Next level craft - Sloydify society, bidrag avser år 2 av 2, 400 000
Region Västerbotten, HBT(Q) och normkritisk kompetens (arbetsnamn), bidrag avser år 1 av 3, 300 000
Region Västerbotten/ Länsbiblioteket i Västerbotten, Det litterära Västerbotten - projektet, bidrag avser år 3 av 3, 350 000
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Lungo Drom, bidrag avser år 3 av 3, 240 000
Regionteater Väst, Projekt Canteen!, bidrag avser år 1 av 2, 400 000
Romska Kulturcentret i Malmö, Romskt liv - fotografier som minns, bidrag avser år 1 av 3, 200 000
Scenkonst Västernorrland AB, Musiksamverkan i norr - Kulturhuvudstad 2014, bidrag avser år 3 av 3, 1 200 000
Skellefteå kommun/ Kultur Skellefteå, Utveckling av Danscenter i Skellefteå, bidrag avser år 2 av 3, 300 000
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, Dalateatern goes Folk, bidrag avser år 1 av 3, 240 000
Stiftelsen Östergötlands Länsteater, Teater - Film - Immersivitet. år 2 VANDRINGEN, bidrag avser år 2 av 3, 500 000
Sverigefinländarnas arkiv, Konsten att synliggöra sverigefinländarnas historia, bidrag avser år 3 av 3, 200 000
Såhkie Umeå Sameförening, Kånsstatjierdeh (konstarter) - ett samiskt utvecklingsprojekt, bidrag avser år 1 av 3, 200 000
Tornedalsteatern, Malmens väg, bidrag avser år 2 av 2, 350 000
Uppsala stadsteater AB, Dramatik av barn och unga, bidrag avser år 3 av 3, 400 000
Värmlands museum, Centrum för två nationella minoriteter. Del II, bidrag avser år 2 av 2, 200 000
Västerbottens läns hemslöjdsförening, Next Level Craft - Sloydify Society, bidrag avser år 2 av 2, 300 000
Västerbottens museum AB, Projektet Mångfald - Minoritet - Kulturhistoria, bidrag avser år 1 av 3, 500 000
Västerbottensteatern AB, Digitala plattformar för produktion/distribution & kommunikation/dokumentation, bidrag avser år 1 av 3, 200 000
Västra Götalandsregionen, Kulturnämnd, kommunalförbund, kommuner och festivaler, bidrag avser år 2 av 3, 100 000
Västra Götalandsregionen, Vårt kulturarvs undanträngda röster, bidrag avser år 2 av 2, 500 000
Västra Götalandsregionen/ Kultur i Väst, FilmCloud Nod - ett regionalt filmprojekt, bidrag avser år 3 av 3, 350 000
Västra Götalandsregionen/ Kultur i Väst, RNM (Resurs Ny Musik), bidrag avser år 3 av 3, 600 000
Östergötlands museum, Street Art Academi LKPG, bidrag avser år 3 av 3, 250 000

Samtliga ansökningar
Advertising Space AB, Lighten Your Day
Arkiv Västmanland, Innovativ arkivsamverkan, del 2
Art Lab Gnesta, Den kollektiva hjärnan
Baltic Art Center, future_island: Towards Slite International
Baltic Art Center, The Moon Committee for Earth Research
Borås Kulturförvaltning, A Place Called Home
BoråsBorås TME AB, No Limit Street Art Borås
Byggnadsföreningen Kosta Folkets Hus UPA, Kostamodellen – Utveckla lokal historia, nya samarbeten och konstnärliga process
Byteatern Kalmar Länsteater, Medborgarscen
Circus Glass Royale - Cirkus i Glasriket, The Phoenix Project
Clandestino Institut, Clandestino Botnik 2016
Emmaboda kommun, Boda AiR
Fallsbjörkens Ateljéprogram, Fallsbjörkens Ateljéprogram
Falu kommun, Övre Dikarbacken
Folkets Hus i Säter, Kulturjouren år 2
Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Nyskapande metod för arkivsamverkan i Västerbotten
föreningen cultura, Projekt för NPF med fokus på kultur-historia & personlig utveckling
Författarcentrum Väst, Romska berättelser år 2 - antologin Romska och resandeberättelser i väst
Gotland Art Week, Genomförande av en konst och kulturvecka på Gotland
Gotlands Musikstiftelse, Arts School Day Gotland [ASDG-15]
Gotlands Musikstiftelse, Carmina Burana v.2.0: interregional samverkan
Gotlands Regnbågsgrupp, Activist-in-Residence Program 2015
Gutesbo AB, Kulturkollo för kinesiska adoptivbarn
Göteborgs konstmuseum, Det gränsöverskridande 1700-talet
Göteborgs stadsmuseum, Musikstaden Göteborg: upplevelsebaserad dans- och musikinteraktion
Göteborgs Symfoniker AB, Kina-turné april 2015 Göteborgs Symfoniker med Kent Nagano och solist Ray Chen
Hallands Konstmuseum, Baertling vs Olson
Hälsinglands Museum, Romskt liv - fotografier som minns
Härjedalens Fjällmuseum AB, Arkiv Q
Härnösands folkhögskola, Syntolkning - mer än för syns skull
Ideell kulturallians, Regionala IKA i hela landet
Jämtland Teknikland AB, Utland -Teknikland - Inland
Jönköpings läns museum, Brahes boktryckeri?
Kalmar Konstförening, Mecenat-pilotprojekt/Designarkivet
Kalmar Konstförening, Nationell arkiv- och forskningssamverkan inom design, konsthantverk & arkitektur
Kalmar Konstförening, Plats, konst och museum -en ny dynamik för samhällen i förändring
Kalmar läns museum, Tillämpat kulturarv, Universitet och länsmuseum för regional utveckling
Kommunalförbundet Västmanlands Teater, Utveckling av publikarbete för och med barn och unga
Kultur i Tolg, Tryckning och utgivning av bok om namn på platser i Tolg
Kultur i Väst, Danskoppling Sverige - Piloten
Kultur i Väst, Techformance
Kulturenheten, Landstinget i Uppsala län, Dans i rörelse - utveckling av dansområdet i Uppsala län
Kumla kommun, Konstupplevelser och skapande verksamhet för barn utifrån Konst på HÖg
Landstinget Dalarna, Anoda Dans
Landstinget Dalarna, Anoda Ung Konst Dalarna
Landstinget Dalarna, Musikteater för, med och av Barn och Unga
Landstinget Dalarna/ Länsbibliotek Dalarna, Dela läslust
Landstinget i Jönköpings län, NEW SMÅLAND
Landstinget i Uppsala län/ Länsbibliotek Uppsala, Utökad litteratursatsning i Uppsala län
Landstinget Sörmland/ Sörmlands museum, Förstudie - Barnkulturfestival
Landstinget Sörmland/ Sörmlands museum, Kulturarv och språk
Landstinget Västmanland, Arrangörsutveckling
Landstinget Västmanland, Läsfrämjande
Live at Heart Festival AB, Live at Heart
Ljudkonstgalleriet, Origin I-II
Ludvika Minicircus, Nyskapande scenkonst cirkus -dans - UV teater
Länsmuseet Västernorrland, Hur låter ett riksintresse?
Malmö Arab Film Festival - MAFF, MAFF Theatre Workshop
Malmö kommun/ Malmö museer, Interkulturell dialog på svenska museer
Malmö Stadsteater AB, Vad är lek och varför är det viktigt?
Murberget Länsmuseet Västernorrland, Onda händelser. Gestaltning, bearbetning, inkludering
Murberget, länsmuseet Västernorrland, Next level craft - Sloydify Society
Musica Vitae/Musik i Syd, Reuiem - A journey beyond and within
Musik i Syd, Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet
Nordiska Akvarellmuseet, SAKS - Studier av Konstnärligt Seende /delprojekt
Norrbottens läns landsting, "Kulturella Rendezvous inom vård och omsorg"
Norrbottens läns landsting, Förprojekteringsarbete Dansverksamhet i Luleå
Norrbottens läns landsting, Litteraturresurscentrum Norrbotten, etapp 2: etablering
Norrbottens läns landsting, Norra noden för ny musik 2
Norrbottens läns landsting/ Norrbottens museum, Kan Själv - Kulturarv för spädbarn
Norrbottens läns landsting/ Norrbottens museum, Tomorrow:Next - ett delaktighets- och nätverksprojekt med norrbottnisk ungdom
Norrbottensteatern, Ung Scen Norr
Nya Västanå Teater, Västanå Folk  - år 2
OpenART, Örebro Kommun, OpenART 2015
Piteå kommun/ Dans i Nord, "Nästa steg " - En professionell dansplattform i Norrbotten (NS)
Region Blekinge, Utvecklare av litteratur och läsfrämjande i tre län
Region Gotland - Film på Gotland, Gotland Film Lab
Region Jämtland Härjedalen, Internationellt kulturutbytesprogram
Region Jämtland Härjedalen, Next level craft - Sloydify society
Region Västerbotten, HBT(Q) och normkritisk kompetens (arbetsnamn)
Region Västerbotten/Länsbiblioteket i Västerbotten, Det litterära Västerbotten - projektet
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, KUL - Kulturpedagogik, Utveckling och Lärande
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Lungo Drom
Regionteater Väst, Projekt Canteen!
RFSL Malmö, Pride-festival
Riksteatern Värmland, Utvecklingsledare och koordinator för fri scenkonst i Värmland
Riksteatern Västernorrland, En nationell spridning av stödmodellen Arrangörslyftet
Romska Kulturcentret i Malmö, Romskt liv - fotografier som minns
RUM Skaraborg, Brassläger
Scenkonst Västernorrland AB, Musiksamverkan i norr - Kulturhuvudstad 2014
Scenkonst Västernorrland AB, Norrdans Juniorkompani
Skellefteå kommun/ Kultur Skellefteå, Utveckling av Danscenter i Skellefteå
Skogsmuseet i Lycksele AB, VUARKKÁ – en skattkammare i södra Lappland?
Smålands Musik & Teater, Dans publikutveckling i Jönköpings län
Sofias Galleri, Två Fikar
Stiftelsen Fryshuset, Ungas delaktighet och medskapande i kulturen
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, Dalateatern goes Folk
Stiftelsen Östergötlands Länsteater, Teater - Film - Immersivitet. år 2 VANDRINGEN
Stiftelsen Östgötamusiken, Svensk Blåsmusikfestival
Studieförbundet Bilda Nord, Nätverk för regional folkmusik och dans
Sverigefinländarnas arkiv, Konsten att synliggöra sverigefinländarnas historia
Sverok, Fantastiska världar - lokalt engagemang och nationell samling
Såhkie Umeå Sameförening, Kånsstatjierdeh (konstarter) - ett samiskt utvecklingsprojekt
Sörmlands museum, Koll på kläder
Tornedalsteatern, Malmens väg
Upplandsmuseet, Nordiskt museiforskarnätverk
Uppsala stadsteater AB, Dramatik av barn och unga
Vision Forum, Morgondagens konstpublik- webbaserat verktyg för pedager inom samtidskonst
Värmlands museum, Centrum för två nationella minoriteter. Del II
Västerbottens läns hemslöjdsförening, Next Level Craft - Sloydify Society
Västerbottens läns landsting/Norrlandsoperan AB, Utveckling av arrangörsnätverk i Västerbotten
Västerbottens museum AB, Projektet Mångfald - Minoritet - Kulturhistoria
Västerbottensteatern AB, Digitala plattformar för produktion/distribution & kommunikation/dokumentation
Västerås Stad, Regional kulturskola i Västmanland
Västmanlands läns museum, Att bevara barnens landskap - dialog och delaktighet
Västra Götalandsregionen, Kulturnämnd, kommunalförbund, kommuner och festivaler
Västra Götalandsregionen, Vårt kulturarvs undanträngda röster
Västra Götalandsregionen/Kultur i Väst, FilmCloud Nod - ett regionalt filmprojekt
Västra Götalandsregionen/Kultur i Väst, RNM (Resurs Ny Musik)
Örebro länsteater, nummer.se
Östergötlands museum, Street Art Academi LKPG
Östergötlands museum, Vem är jag, vem vill jag vara?”

Header logo