Utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet


Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Cirkör AB, Samarbetsprojekt för utveckling, modellskapande och spridning av samtida cirkus, 500 000
DIS/Dans i Stockholms stad och län, KOKO/Kommunkoreograf, 400 000
Oktoberteatern, Embryo. Ett teater-, mångfalds- och tillgänglighetsprojekt för barn och unga, 200 000
Stadsmuseet, Children on the Move Etapp 2 (På Väg), 200 000
Stockholms Stadsteater AB, Konsertserie (fristad), 350 000

Samtliga ansökningar
Cirkör AB, Samarbetsprojekt för utveckling, modellskapande och spridning av samtida cirkus
DIS/Dans i Stockholms stad och län, KOKO/Kommunkoreograf
Folkoperan AB, Akademien
Oktoberteatern, Embryo. Ett teater-, mångfalds- och tillgänglighetsprojekt för barn och unga
Slöjd Stockholm, Stiftelsen Stockholms läns museum, Open Sloyd Initiative
Stadsmuseet, Children on the Move Etapp 2 (På Väg)
Stockholms läns museum, Att samla det digitala - en analys av två insamlingsprojekt
Stockholms Stadsteater AB, Konsertserie (fristad)

Header logo