Facklitteratur för vuxna

Fjärde fördelningstillfället 2015. Förlagen ansvarar för respektive presentationstext. 


Titel: Allt som är mitt: Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse
Författare: Svensson, Anna; Chamberland, Alexander Alvina
Utgivare: Bokförlaget ETC
ISBN: 978-91-8802907-2
Presentation av boken: I Allt som är mitt: Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse gör Anna Svensson och Alexander Alvina Chamberland en grundlig genomgång av samhällets och populärkulturens föreställningar om att sexuella övergrepp alltid förstör livet för den utsatta. De efterlyser ett samtal som i högre grad utgår från överlevarnas perspektiv, och kritiserar synen på våldtäkt som det värsta som kan hända en människa. 
 
Titel: Folkhemmets sociala ingenjörer – erfarenheter av att vara kommunpolitiker
Författare: Fredriksson, Jan
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331719-1
Presentation av boken: Varför väljer man att engagera sig i kommunpolitiken? Hur är det att vara kommunpolitiker? Och hur har det varit? Med hjälp av vittnesmål från drygt 600 kommunpolitiker kartlägger etnologen Jan Fredriksson en företeelse som kanske mer än något annat uppdrag sammanfattar den svenska demokratin. Då personer från många olika tider och delar av Sverige får komma till tals, blir boken på samma gång en skildring av kommunpolitikerns liv som en berättelse om den moderna demokratins framväxt i Sverige.
 
Titel: Knuffandets politik. Om libertariansk paternalism
Författare: Sunstein, Cass R.
Översättare: Joel Nordqvist
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173451-8
Presentation av boken: Människor tänker inte alltid efter och fattar ibland, som en konsekvens av detta, riktigt dåliga beslut. Juristen Cass R. Sunsteins Knuffandet politik diskuterar hur man med hjälp av psykologisk kunskap och en genomtänkt "valarkitektur" kan hjälpa människor att undvika vanliga misstag. Det handlar inte om att avskaffa valfriheten, bara om att göra valen mer kvalificerade. Med hjälp av lämpliga "knuffar" kan till exempel myndigheter ta ett mer aktivt ansvar för folkhälsan.
 
Titel: Makt utan mandat. de policyprofessionella i svensk politik
Författare: Garsten, Christina; Rothstein, Bo; Svallfors, Stefan
Utgivare: Dialogos Förlag AB
ISBN: 978-91-7504282-4
Presentation av boken: Titeln Makt utan mandat syftar på att det är mycket oklart på vilka grunder som denna grupp utövar politisk makt och inflytande. Analysen är den första i sitt slag som tar ett helhetsgrepp om denna nya sociala och politiska kategori. Boken bygger på ett omfattande och unikt intervjumaterial samt en kartläggning av denna växande och för de flesta människor osynliga grupp politiska aktörer.
 
Titel: Den långa medeltiden
Författare: Ljungqvist, Fredrik Charpentier 
Utgivare: Dialogos Förlag AB
ISBN: 978-91-7504279-4
Presentation av boken: Exposé över den politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i Norden under tusen år med utgångspunkt i de senaste rönen från arkeologisk och historisk forskning. Boken är en introduktion till Nordens historia från folkvandringstiden på 500-talet fram till reformationen på 1500-talet. Till skillnad från tidigare översiktsverk behandlas här hela Norden, och inte bara ett enskilt nordiskt land, och den traditionella uppdelningen mellan medeltid och forntid överges. 
 
Titel: Bertrand Russell
Författare: A.C. Grayling
Översättare: Thomas Andersson
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751382-4
Presentation av boken: Bertrand Russell är en av 1900-talets viktigaste och mest berömda filosofer. I detta porträtt av Russells liv och verk, presenterar A C Grayling både Russells tekniska bidrag till förnuft och filosofi och hans vidspännande åsikter om utbildning, politik, krig och sexualmoral. Russell anses vara en tongivande tänkare inom logik, kunskapsteori och religionskritik. Han spelade en viktig roll i den revolutionerande förändring i sociala värderingar som svepte över världen under 1900-talet. 
 
Titel: Turkiets historia
Författare: Karlsson, Ingmar
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-75451510
Presentation av boken: Högaktuell och modern skildring av Turkiets mångskiftande förflutna! Diplomaten och prisbelönte författaren Ingmar Karlsson skildrar detta lands spännande förflutna, från det mångkulturella Osmanska riket till dagens moderna Turkiet. 
 
Titel: Kapitalet i tjugoförsta århundradet
Författare: Piketty, Thomas
Översättare: Lars Ohlsson
Utgivare: Karneval förlag
ISBN: 978-91-8720735-8
Presentation av boken: Den franske nationalekonomen Thomas Pikettys ”Kapitalet i tjugoförsta århundradet” är en av de internationellt mest uppmärksammade och hyllade politisk-ekonomiska böcker som utkommit de senaste decennierna och har jämförts med Karl Marx och John Maynard Keynes mest kända verk.
 
Titel: Bron över Blood River. Afrikanderna i det nya Sydafrika
Författare: Norman, Kajsa
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343616-8
Presentation av boken: Nelson Mandela är död och i Sydafrika bleknar hans dröm om en regnbågsnation. Tjugo år efter apartheids fall präglas landet av segregation, rädsla och våld. Varvat med historiska återblickar tar Kajsa Norman oss med för att träffa några av de människor som motarbetar Mandelas dröm. Hur långt är de beredda att gå? 
 
Titel: Det riktiga landslaget
Författare: Svan, Moa
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343612-0
Presentation av boken: Det riktiga landslaget är en supporters skildring av sitt lag och sina favoritspelare: Nilla Fischer, Therese Sjögran, Caroline Seger och Lotta Schelin. Det är också en beskrivning av hur illa det står till i svensk fotboll där kvinnor ständigt får sämre villkor än män. Men mest av allt är det en bok om världens bästa idrott.
 
Titel: Dödens dal
Författare: Westerman, Frank
Översättare: Joakim Sundström
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343563-5
Presentation av boken: I en dalgång i Kamerun dör i augusti 1986 tusentals människor och djur över en natt. Orsaken är fortfarande okänd. Men vad hände egentligen? I Dödens dal undersöker Frank Westerman denna mystiska massdöd och leder läsaren genom en djungel av historier som uppstått efter katastrofen. Vilka ord och bilder har blandats med fakta och utvecklats till nya myter? Hur skapas egentligen berättelser?
 
Titel: Överlevarna
Författare: Holden, Wendy
Översättare: Waltman, Kjell
Utgivare: Massolit Förlagsgrupp AB
ISBN: 978-91-8778542-9
Presentation av boken: När de tre kvinnorna kom till Auschwitz var de alla gravida. Ingen av dem kände varandra. Alla tre hemlighöll de sin graviditet in i det sista. Fortfarande omedvetna om varandras existens, förflyttades de i krigets slutskede till förintelselägret Mauthausen–en resa som tog 17 dagar. En av kvinnorna födde sitt barn strax före resan, den andra födde under resan och den tredje födde precis när hon nått Mauthausen. Trots extrem undernäring klarade sig kvinnorna. Och mirakulöst nog även deras barn. 
 
Titel: Det går an. Jämställdhetsombudsmannen i Sverige 1980-2008
Författare: Blomberg, Eva
Utgivare: Roos & Tegnér AB
ISBN: 978-91-8743910-0
Presentation av boken: Som en av de första ombudsmännen i världen grundades Jämställdhetsombudsmannen (JämO) 1980, för att 2009 slås samman med andra diskrimineringsombudsmän. Boken visar att JämO knappast kan betraktas som en institution som kunde lösa problem med diskriminering på arbetsmarknaden, eftersom så få fick upprättelse och erkännande. Däremot kom arbetet med jämställdhet att väcka allmänhetens förtroende.
 
Titel: Kyrkan och idrotten under 2000 år
Författare: Nykvist, Martin; Maurits, Alexander (red.)
Utgivare: Roos & Tegnér AB
ISBN: 978-91-8743909-4
Presentation av boken: I den här antologin diskuteras förhållandet mellan kyrka och idrott. I motsats till vad många tror har idrott historiskt sett varit ett ämne som diskuterats flitigt av representanter för kyrkan. Här ryms allt från idrottslig retorik i Nya testamentet till moderna diskussioner om kyrkans förhållande till idrottsrörelsen. Tonvikt ligger på den svenska utvecklingen från sekelskiftet 1900 och framåt.
 
Titel: Marshmallowtestet: att bemästra självkontroll
Författare: Mischel, Walter
Översättare: Stefan Lindgren
Utgivare: Volante
ISBN: 978-91-8741943-0
 
Titel: Kroppslighetens mystik
Författare: Bornemark, Jonna
Utgivare: Volante
ISBN: 978-91-8741983-6
Presentation av boken: Filosofen Jonna Bornemark, som själv inte är kristen, söker genom den filosofiska dialogen förstå 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes tid. Resultatet är ett personligt och omvälvande samtal om kroppslighet, erotik och kvinnlig auktoritet.
 
Titel: Att vara dödlig
Författare: Gawande, Atul
Översättare: Ulrika Junker Miranda
Utgivare: Volante
ISBN: 978-91-8741963-8
Presentation av boken: I den internationellt hyllade Att vara dödlig konfronterar Atul Gawande, författare och kirurg, det faktum att vi alla en dag ska dö. Medicinvetenskapen har skänkt oss fantastiska framsteg, och många sjukdomar som för bara något århundrade sedan var direkt dödliga är nu ofarliga. Men i takt med framstegen har vi, menar Gawande, blandat ihop vad medicin kan göra med vad den borde göra.
 
Titel: Galen i humlor
Författare: Goulson, Dave
Översättare: Gösta och Helena Svenn
Utgivare: Volante
ISBN: 978-91-8741958-4
Presentation av boken:
 
Titel: Hedvig Eleonora: den svenska barockens drottning
Författare: Laine, Merit (red)
Utgivare: Votum Förlag
Illustratör: Daflos, Alexis (huvudfotograf)
ISBN: 978-91-8728360-4
Presentation av boken: År 2015 infaller 300-årsminnet av Hedvig Eleonoras död. Som drottning och änkedrottning intog Hedvig Eleonora i drygt 60 år en mycket framträdande plats i stormaktstidens Sverige. Hon var uppvuxen vid det lärda och kultiverade hovet i hertigdömet Holstein-Gottorp, där kulturen även hade stor politisk betydelse. Med praktfulla slottsanläggningar som Drottningholm och Strömsholm manifesterade hon både den svenska kungamaktens allt starkare maktposition och sin egen ställning.

Header logo