Facklitteratur för vuxna

Femte fördelningstillfället 2015. Förlagen ansvarar för respektive presentationstext.


Titel: Kyrkornas mysterium
Författare: Bexell, Peter
Utgivare: Artos bokförlag
ISBN: 978-91-7580742-3
Presentation av boken: Detta är en unik bok om kyrkorna i Sverige och vad som sker i dem. En stark berättande text, åtskilliga faktarutor och en mängd vackra illustrationer som är kommenterade. Den lär bli omistlig för alla som intresserar sig för kyrkorummet i nutid och historia. 
 
Titel: Kungen av Birka
Författare: Erikson, Bo G
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353764-3
Presentation av boken: Hjalmar Stolpe, arkeolog, etnograf och pionjär, får nu sin första biografi. Stolpe var karismatisk och rikt begåvad, en banbrytande forskare som, förstås, fick fiender. Riksantikvarien Bo Emil Hildebrand försökte tvinga bort honom från hans utgrävningar på Birka. Och när Stolpe ville skapa ett etnografiskt museum hindrades han länge av Vetenskapsakademien. Han segrade båda gångerna.
 
Titel: Innan mörkret faller
Författare: Elmbrant, Björn
Utgivare: Bokförlaget Atlas
ISBN: 978-91-7389495-1
Presentation av boken: Innan mörkret faller är ett historiskt reportage om åren i 1930-talets början då både Tysklands och Sveriges framtid avgjordes. Det är framför allt en närstudie i två socialdemokratiska partiers agerande — det tyska och det svenska — och en analys av vilken avgörande betydelse den ekonomiska politiken hade, och vilken central roll ekonomerna spelar för demokratins välmående.
 
Titel: Som hon drack 
Författare: WIklund, Lisa; Damberg, Jenny
Utgivare: Bokförlaget Atlas
ISBN: 978-91-7389498-2
Presentation av boken: Som hon drack berättar 60 år av svensk dryckeshistoria och hur den hör ihop med kvinnors möjligheter att ta plats i offentligheten. Hur vi dricker säger en hel del om samhället i stort, och kvinnors drickande har gått hand i hand med politisk, social, ekonomisk och sexuell frigörelse.
 
Titel: Inte bara Anna
Författare: von Zeipel, Elisabeth; Alm, Kerstin
Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld
Illustratör: John Eyre
ISBN: 978-91-8700761-3
Presentation av boken: Många har försökt förstå sig på Anna. Men hon hann bli femton år innan någon förstod att hon hade aspergers. När hon var sjutton år orkade hon inte gå till skolan längre och här börjar Anna en spännande resa, som vi får följa med på, tillsammans med författaren tillika specialläraren Elisabeth Von Zeipel. Det är en fackbok i berättelsens form och en viktig bok som vill öka förståelsen för diagnosen Asberger syndrom 
 
Titel: I begynnelsen var dådet. Talet och tystnaderna om våld mellan män från 1700-tal till tidigt 1900-tal
Författare: Collstedt, Christopher
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173452-5
Presentation av boken: Genom djuplodande analyser av bland annat lagar, politiska debatter, rättspsykiatriska och kriminalpsykologiska fallbeskrivningar samt rättsprotokoll och domar söker "I begynnelsen var dådet" historisera och avnaturalisera de tankestrukturer, normer och kategorier som ligger till grund för vår tids offentliga samtal om våld mellan män och vill på så vis bredda debatten på området. 
 
Titel: Gömda rikedomar. En undersökning av skatteparadisen
Författare: Zucman, Gabriel
Översättare: Håkan Edgren
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173454-9
Presentation av boken: Gabriel Zucman - verksam vid London School of Economics - är en banbrytande forskare på området skatteparadis och visar i sin bok hur allvarligt det här problemet har blivit. De i skatteparadisen undanstoppade tillgångarna har vuxit med 25 procent de senaste fem åren och motsvarar åtta procent av hushållens globala finansiella tillgångar. Det är alltså betydande summor som undandragits skatt i ursprungsländerna.
 
Titel: Tro som alternativ
Författare: Joas, Hans
Översättare: Svenja Hums
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173458-7
Presentation av boken: Hans Joas vänder sig mot uppfattningen att modernisering leder till sekularisering. De europeiska länder som brukar nämnas som typexempel på denna förmodade historiska trend är i själva verket undantag. Utveckling går globalt sett inte mot mindre religion utan mot mer. Det av religiösa föreställningar präglade USA säger mer om vår globala samtid och framtid än det sekulära Sverige. 
 
Titel: Svarta hål
Författare: Gustafsson, Bengt
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751339-8
Presentation av boken: I Svarta hål får vi följa med på en resa genom vetenskapshistorien, från storheter som Newton och Einstein till den senaste forskningen på området. Vi lotsas steg för steg genom de viktigaste upptäckterna som bidragit till förklaringen av dessa rymdens doldisar, men får också en bild av hur gåtfullt, ja konstigt, deras inre ter sig.
 
Titel: Stjärnhimlen
Författare: Rådbo, Marie
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751367-1
Presentation av boken: Det tycks finnas något i människans natur som gör att just stjärnhimlen i alla tider har stimulerat till att ställa de stora frågorna om oss själva, om vårt ursprung och om vår plats i tid och rum. Astronomin ger oss redskap att placera in oss i ett större sammanhang, samtidigt som den påminner oss om att vi alla är rymdvarelser på vårt naturliga rymdskepp. Stjärnhimlen, av Sveriges mest folkkära astronom Marie Rådbo, är en bok för alla som vill lära sig mer om dessa fantastiska prickar.
 
Titel: Lidande och läkedom band 1
Författare: Uddenberg, Nils
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8606157-9
Presentation av boken: I Lidande och läkedom följer vi vetenskapsutvecklingen från de äldsta kilskriftstavlorna, där varje ny upptäckt banar väg för nästa. Genom århundraden går medicinen hand i hand med både konsten, vetenskapen och kyrkan. Synen på människokroppen och livet har förändrats i takt med kulturers och samhällens utveckling.
 
Titel: Lidande och läkedom band 2
Författare: Uddenberg, Nils
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751343-5
Presentation av boken: I Lidande och läkedom följer vi vetenskapsutvecklingen från de äldsta kilskriftstavlorna, där varje ny upptäckt banar väg för nästa. Genom århundraden går medicinen hand i hand med både konsten, vetenskapen och kyrkan. Synen på människokroppen och livet har förändrats i takt med kulturers och samhällens utveckling.
 
Titel: Fladdermöss - i en värld av ekon
Författare: Eklöf, Johan & Rydell, Jens
Utgivare: Hirschfeld Media
ISBN: 978-91-9800476-2
Presentation av boken: Fladdermöss – i en värld av ekon är den första svenska boken om fladdermössens liv. Den handlar om säregna, fascinerande och mytomspunna djur, däggdjur precis som vi själva, lika i grunden men ändå så annorlunda. Vi får läsa om hur sinnesintryck långt bortom vår mänskliga uppfattningsförmåga formar deras tillvaro. Vi lär känna fladdermössens natur, deras långa historia och relation till människan och får berättat om nyttan de gör i naturen.
 
Titel: Dödliga mediciner och organiserad brottslighet
Författare: Gøtzsche, Peter C.
Översättare: Ulrika Junker Miranda
Utgivare: Karneval förlag
ISBN: 978-91-8720737-2
Presentation av boken: I Dödli­ga medi­ciner och organiserad brottslighet visar Peter C. Gøt­zsche inte bara hur läkemedels­företagen har korrumperat hälso- och sjukvårdssys­te­met, utan också hur de använder sig av samma olagliga metoder som den organiserade brottsligheten, maffian, för att kunna sälja än­nu mera av sina (dödliga) läkemedel. I ett avslutande kapitel pekar författaren på de radikala reformer som krävs för att att återskapa en läkemedelsdistribution som går att lita på.
 
Titel: De bortglömda. Andra världskriget i Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika
Författare: Schimanski, Folke
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343592-5
Presentation av boken: I De bortglömda möter vi andra världskrigets osynliggjorda offer. De förtryckta och koloniserade i Afrika, Asien, Latinamerika och Oceanien var storkonfliktens verkliga förlorare, räknat i stupade soldater, civila krigsoffer och följdverkningar som massvält och ökad fattigdom. Bokens skrämmande, upplysande och tankeväckande skildring kommer att förändra vårt sätt att se på historien.
 
Titel: Ernest Thiel. Pengar och passion
Författare: Forssberg, Lars Ragnar
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343581-9
Presentation av boken: Ernest Thiel, en av Sveriges mest betydande konstsamlare och mecenater, var en man som älskade konst mer än pengar. Lars Ragnar Forssberg har, baserat på dagböcker och en rikhaltig brevsamling, skrivit en fascinerande historia om uppgång och fall, om svek och bedrägeri, om passion och brusten kärlek. Boken är rikt illustrerad.
 
Titel: Jagade 
Författare: Goffman, Alice
Översättare: Poletto Andersson, Mia
Utgivare: Natur och Kultur
ISBN: 978-91-2714212-1
Presentation av boken: Efter fyrtio års drogkrig har ett övervakningssamhälle byggts upp i USA:s fattigaste områden, ständigt nya generationer och hela bostadsområden har klassats som kriminella. Etnologen Alice Goffman har levt i ett av dessa områden i Philadelphia i sex års tid. Hon har följt en grupp unga svarta män som är fast i liv fyllda av trakasserier och slumpvisa arresteringar.
 
Titel: Biskopen och korståget 1206
Författare: Lindström, Jonathan 
Utgivare: Norstedts Förlag AB
ISBN: 978-91-1305897-9
Presentation av boken: Arkeologen Jonathan Lindström berättar den fascinerande och banbrytande historien om den första svenska bondekolonisationen i Estland. Med hjälp av krönikor, brev och upptäckten av helt övergivna och igenvuxna byar träder en levande bild fram av Norden under kung Sverkers och Valdemar Sejrs tidevarv. Samtidigt berörs historiska gåtor som Eketorpsborgens försvinnande och Svearikets första militära katastrof. Här lyfts också ärkebiskopen Andreas Sunessons äventyrliga liv upp ur historiens mörker.
 
Titel: En makalös historia
Författare: Ullgren, Peter
Utgivare: Norstedts Förlag AB
ISBN: 978-91-1304083-7
Presentation av boken: Magnus Gabriel De la Gardie var 1600-talsaristokraten som hade allt och förlorade allt. Han föll från maktens höjder två gånger- under loppet av tre monarker framstod han som en kung men slutade som en fallen jätte i ett Sverige som förvandlats till en absolut kungamakt av Guds nåde. 
 
Titel: I främmande hamn
Författare: Makko, Aryp; Müller, Leos (red.)
Utgivare: Roos & Tegnér AB
ISBN: 978-91-8743917-9
Presentation av boken: Boken belyser de svenska konsulernas långa historia ur tre perspektiv. Det första visar konsulernas ekonomiska betydelse. Det andra konsulernas diplomatiska roll i områden där Sverige saknade egentlig utrikesrepresentation. Det tredje belyses främst från 1800- och 1900-talen och visar hur konsuler i samarbete med Sjömanskyrkan och andra institutioner verkade för de svenska sjömännens välfärd.
 
Titel: Jihadisternas återkomst – Islamiska staten och det nya sunnimuslimska upproret
Författare: Cockburn, Patrick
Översättare: Henrik Celander
Utgivare: Sinolex translations/Celanders förlag
ISBN: 978-91-8739326-6
Presentation av boken: I sin nya bok analyserar mellanösternkorrespondenten Patrick Cockburn de händelser som ledde fram till att Islamiska staten kunde erövra ett stort område i Irak och Syrien. Genom att utnyttja västmakternas missgrepp i krigen i Afghanistan, Irak och Libyen, så väl som deras felbedömningar i förhållande till Libyen och revolterna under den arabiska våren har jihadisterna kunnat vinna förbluffande segrar och har nu lyckats skapa ett kalifat. 
 
Titel: Hjälp oss!
Författare: Anefur, Michael m fl.
Utgivare: Sjösala Förlag AB
ISBN: 978-91-
Presentation av boken: Årets kanske viktigaste bok. Tar upp ett helhetsperspektiv över frågan om EU-medborgarna från företrädelsevis Rumänien som är i Sverige för att få ihop pengar. Yrkesverksamma, politiker och tiggare får alla ge sin bild av frågan.
 
Titel: Psykoanalysens fyra grundbegrepp
Författare: Lacan, Jacques
Översättare: Mats Svensson och Carin Franzén
Utgivare: Tankekraft förlag
ISBN: 978-91-8820303-8
Presentation av boken: Jacques Lacans seminarium om psykoanalysens fyra grundbegrepp utspelade sig vid en kritisk punkt i hans karriär, läsåret 1964-65, då han hade förlorat sin plats som föreläsare vid sjukhuset Sainte-Anne och uteslutits från den internationella psykoanalytiska associationen (IPA). Sina föreläsningar får han istället hålla på École normale supérieure på rue d’Ulm. 
 
Titel: Samtida politisk teori
Författare: Jonsson, Stefan (red.)
Utgivare: Tankekraft förlag
ISBN: 978-91-8820305-2
Presentation av boken: Namnkunniga forskare och intellektuella med bas i Sverige presenterar i föreliggande volym sexton tänkare på den internationella scenen som fördjupat samhällsreflektionen och omprövat de politiska grundbegreppen. Antologin förmedlar några av de viktigaste rösterna inom kritisk politisk teori och förklarar varför de är betydelsefulla för den som önskar förstå sin samtid.
 
Titel: ¿Vacker & Säker?
Författare: Folkesson, Johan
Utgivare: Terraism
Illustratör: Johan Folkesson
ISBN: 978-91-6377490-4
Presentation av boken: Boken problematiserar konflikten mellan gestaltning av trafikmiljöer och trafiktekniska säkerhetslösningar. Resultatet presenteras i en problematiserande del där begrepp relaterade till gestaltning och trafiksäkerhet diskuteras samt en del där exemplifiering sker genom exempelplatser. Genom att undersöka och problematisera de bakomliggande faktorerna bakom begreppen visar resultaten hur landskapsarkitekten kan stärka sin argumentation för egna och platsspecifika gestaltningspreferenser.
 
Titel: Barrikaden valde mig
Författare: Lundgren, Kristina
Utgivare: Wahlström & Widstrand
ISBN: 978-91-4622425-9
 
Titel: Ni inger dessa människor hopp
Författare: Gurt, Stefan
Utgivare: Wahlström & Widstrand
ISBN: 978-91-4622964-3
Presentation av boken: Hur ser vi på senare tids explosion av romska tiggare? Och vilka är idealisterna som engagerar sig i att försöka hjälpa dessa utsatta grupper? Stefan Gurt har på nära håll följt aktivisterna i Föreningen HEM i deras verksamhet för tiggarna, och utifrån intervjuer, frågeställningar och etiska reflektioner ställs i denna sakliga betraktelse över solidaritet den kanske viktigaste av frågor: hur tar vi hand om varandra, egentligen?

Header logo