Facklitteratur för vuxna

Tredje fördelningstillfället 2015. Förlagen ansvarar för respektive presentationstext. 


Titel: Den hemliga trädgården
Författare: Ambjörnsson, Ronny
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 978-91-0014281-0
Presentation av boken: Ronny Ambjörnsson, professor emeritus i idéhistora, gör i Den hemliga trädgården en inbjudande vandring längs både fiktiva och verkliga stigar och gångar, förbi bersåer, stenpartier, lundar och rosengårdar. Han besöker medeltida klostergårdar, Elsa Beskows småstadsidyll, kinesiska paviljonger och den egna trädgården vid sommarhuset på Gotland. Under färden upplever han den lättjefulla samvaro som är trädgårdens privilegium – men också grävandets glädje och lockelsen i det kravlösa påtandet. 
 
Titel: Den nya tiden
Författare: Pehrson, Lennart
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 978-91-0013194-4
Presentation av boken: När det nya seklet tog vid hade mer än en miljon svenskar gett sig av till Amerika. Svenskarna fortsatte att anlända till Ellis Island och fler reste nu vidare västerut, där Klondike och Hollywood hägrade. Hemma i Sverige började utvandringen ses som ett hot mot samhället och en rad reformer genomfördes för att hålla kvar befolkningen. Den nya tiden skulle också innebära början på slutet för den svenska massemigrationen. Den nya tiden är sista delen i Lennart Pehrsons trilogi. 
 
Titel: Armin T. Wegner: Utdrivningen av det armeniska folket i öknen
Författare: Avedian, Vahagn (red.)
Översättare: Harry Näslund
Utgivare: Armeniska riksförbundet i Sverige
Illustratör: Sevan Amirians (layout och kartor)
ISBN: 978-91-9816260-8
Presentation av boken: "De händelser som jag ska berätta om ikväll tecknar en dödens historia. Det armeniska folkets tragedi och de fruktansvärda lidanden, som det har genomlidit i kriget och som inte heller har fått någon rättvis lösning i freden i Lausanne, saknar motstycke i det gångna krigets historia, ja över huvud taget i hela mänsklighetens historia." Så börjar Wegners diabildsföredrag om armeniska folkmordet under första världskriget i Osmanska imperiet.
 
Titel: Vad är fascism? En kort introduktion
Författare: Passmore, Kevin
Översättare: Joachim Retzlaff
Utgivare: Arx Förlag AB
ISBN: 978-91-8704350-5
Presentation av boken: I Vad är Fascism? reder Passmore ut paradoxerna i ett av de mest omstridda fenomenen i vårt moderna samhälle. I boken ingår den senaste forskningen om fascismens utbredning från Italien till Tyskland och till resten av världen samt omprövar den högerextrema rörelsens utveckling under 2000-talet.
 
Titel: Den (o)hållbara förpackningen
Författare: Brunnström, Lasse ; Wagner, Karin
Utgivare: Balkong Förlag 
ISBN: 978-91-8558186-3
Presentation av boken: I Den [o] hållbara förpackningen analyseras svenska konsumentförpackningar från 1930-talet fram till idag. Den består av tre delar, - mjölkförpackningarna, som är livsmedelsbranschens vanligaste och mest krävande förpackning. - läkemedelsförpackningarna, en kategori med högt säkerhetstänkande. - lyxförpackningarna vars främsta uppgift, att posera och förföra. I boken ges möjliga förklaringar till varför förpackningarna ser ut och fungerar som de gör. 
 
Titel: Aluminium och rostfritt stål
Författare: Lindblad, Thomas
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353781-0
 
Titel: Hedvig Elisabeth Charlotte
Författare: Hellsing, My
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353758-2
Presentation av boken: Hedvig Elisabeth Charlotte kom år 1774 till Sverige för att bli hertig Carls maka och Gustaf III:s svägerska, men blev så mycket mer. I en hemlig journal porträtterade Hertiginnan Charlotte hovet, och hon utnyttjade sin ställning för att hjälpa fram sina vänner till uppdrag och ämbeten. När Gustaf III startade ett krig mot Ryssland och ville stärka enväldet under riksdagen 1789, beslöt hon att agera för att rädda Sverige – även om det kunde få ödesdigra konsekvenser för hennes familj. 
 
Titel: Stefan Zweig vid världens ände
Författare: Prochnik, George
Översättare: Eklöf, Margareta
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353771-1
Presentation av boken: Stefan Zweig var en av världens mest berömda och översatta författare under mellankrigstiden. Ändå blev denne firade författare och intellektuelle alltmer isolerad i sin exil. Efter uppehåll i bl.a. London, Bath, New York och slutligen Petrópolis i Brasilien, tog han 1942 sitt liv efter att ha fullbordat Världen av i går, hans berömda skildring av det gamla Europa. Georg Prochniks biografi är berättelsen om Stefan Zweigs fantastiska framgång och tragiska fall. 
 
Titel: Ivan Lönnberg – konstnären som stupade i första världskriget
Författare: Björklund, Sören
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331702-3
 
Titel: Det svenska begäret – sekler av lyxkonsumtion
Författare: Wachenfeldt, Paula von; Nyberg, Klas (redaktörer)
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331671-2
 
Titel: Ukraina i historien
Författare: Johnsson, Peter
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331679-8
Presentation av boken: ”Detta är en bok om dagens Ukraina. Därför handlar den till stor del om landets historia”, skriver författaren i förordet. De senaste dramatiska händelserna i detta stora europeiska land under 2013 och 2014 med aktiviteterna på Majdantorget, Rysslands invasion och det regelvidriga övertagande av Krimhalvön etc. är omöjliga att förstå utan att gå ner i historien. 
 
Titel: Det nya London – frontlinjer
Författare: Steinvall, Anders
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331701-6
Presentation av boken: En kvalificerad reportagebok som skildrar hur en stad förändras, de krafter som ligger bakom och hur denna förändring påverkar stadens invånare. Runt om i den väldiga världsstaden möts dess olika världar. Kreativa pionjärer tränger undan fattig arbetarklass. Stadsdelar byter snabbt skepnad under framvällande rikedom. Steinvalls innehållsrika och överraskande skildring av ett London börjar där guideböckerna slutar. 
 
Titel: Barheidas barn
Författare: Holmqvist, Stig
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331691-0
 
Titel: Nollsummespelet. Teknikfetischism och global miljörättvisa
Författare: Hornborg, Alf
Översättare: Eva Björkander-Mannheimer
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173445-7
Presentation av boken: Alf Hornborg vill visa hur vår moderna bild av teknisk utveckling bygger på ett lokalt perspektiv - världen betraktad utifrån 1800-talets Europa - och på magiska föreställningar om teknikens väsen, som en i föremålen inneboende kraft snarare än något som möjliggörs av globala skillnader i priserna på arbete och naturresurser. Ett vidgat, globalt perspektiv ger oss anledning att betrakta teknik och inte minst pengar med nya ögon. Det är själva idén om pengar som utgör grunden för ojämnt utbyte.
 
Titel: Liktjuven och barberaren
Författare: Kean, Sam
Översättare: Elisabeth Helms
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8606194-4
Presentation av boken: Sam Kean tar oss med på en resa genom hjärnforskningens historia, genom berättelser om de mest häpnadsväckande neurologiska kuriositeter. Kean väver ihop dessa berättelser med sin säregna stil och utforskar hjärnans hemliga vrår och skrymslen. Med klarsinta och mästerliga förklaringar och knivskarp humor får vi ta del av de livsöden som lade grunden för den moderna neurovetenskap
 
Titel: Ditt barn är klokare än du tror
Författare: Bloom, Paul
Översättare: Ulrika Miranda
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751369-5
Presentation av boken: I Ditt barn är klokare än du tror argumenterar Paul Bloom för att människan faktiskt föds med moraliska färdigheter. Bloom visar att spädbarn kan bedöma om andras handlingar är goda eller onda, känna empati och medkänsla, trösta de som verkar ledsna och ha en uppfattning om rättvisa. Allt detta långt innan de kan gå eller läsa.
 
Titel: Islamiska staten
Författare: Napoleoni, Loretta
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8793509-1
Presentation av boken: I Islamiska Staten tar den världsberömda terroristexperten Loretta Napoleoni oss bakom rubrikerna, och beskriver en organisation som på ett effektivt och pragmatiskt sätt håller på att införa ett nytt sätt att se på nationsbildning. Napoleoni förklarar ingående IS styrka och attraktionskraft i den alltmer destabiliserade Mellanöstern. 
 
Titel: Min hjärna och jag
Författare: Churchland, Patricia
Översättare: Bitte Wallin
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751328-2
Presentation av boken: Min hjärna och jag är en framstående filosofs undersökning av det senaste inom neurovetenskapen och dess etiska och praktiska konsekvenser.
 
Titel: Den siste alkemisten i Paris
Författare: Öhrström, Lars
Översättare: Lars Öhrström
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751334-3
Presentation av boken: Detta är en bok om upptäckter och katastrofer, exploatering och uppfinning, krig och vetenskap – och om relationen mellan människor och de kemiska ämnen som vi och vår planet består av. Genom berättelser om vanliga och ovanliga människor runt om i världen presenterar Lars Öhrström ett flertal viktiga grundämnen och dessas märkvärdiga egenskaper.
 
Titel: Äkta robotar
Författare: Johansson, Linda
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751362-6
Presentation av boken: I år efter år har robotar varit våra slavarbetare och utfört tunga och monotona arbetsuppgifter inom industrin. Men är det en bild av oss själva vi ser, när vi tittar på dessa konstgjorda slavar? Väcker synen av den tysta, icke-organiska slaven några känslor inom oss, och påverkas i så fall dessa känslor av robotens utseende? Förändras vår moral i takt med robotarnas utbredning? Vems moraliska ansvar är det när en självständigt tänkade drönare dödar fienden i krig?
 
Titel: Skånes kyrkor
Författare: Ranby, Caroline
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545204-3
 
Titel: Hitlers okända soldater
Författare: Müller, Rolf-Dieter
Översättare: Per Lennart Månsson
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545243-2
Presentation av boken: En av tre som stred för Hitler på östfronten var inte från Tyskland. Många av dem hade anmält sig som frivilliga i kampen mot Stalin, andra tvångsrekryterades av den tyska ockupationsmakten. Hitlers okända soldater är Rolf-Dieter Müllers dramatiska och fascinerande skildring av ett tidigare bortglömt kapitel i historien om andra världskriget.
 
Titel: Joe Hill - Mannen som aldrig dog
Författare: Adler, William M.
Översättare: Camilla Jacobsson
Utgivare: Karneval förlag
ISBN: 978-91-8720738-9
Presentation av boken: William M. Adlers berättelse om den berömde diktaren, protest­sångaren och facklige akti­visten Joe Hill, som arkebuserades för jämt 100 år sedan, har kallats för den defini­tiva Hillbiografin och den bästa boken som någonsin skrivits om Gävlesonen Joel Emmanuel Hägglund. Författaren inte bara skildrar Joe Hills liv och den dramatiska epok han levde i, utan tränger också in i den kriminalhistoria som blev hans fall.
 
Titel: Strangelove-effekten
Författare: Pilger, John
Översättare: Per Nyqvist
Utgivare: Karneval förlag
ISBN: 978-91-8720751-8
Presentation av boken: En galenskap värdig major “King” Kong i Dr Strangelove har gripit tag om det amerikanska imperiets ledning, hävdar John Pilger i sin nya bok. Efter ­Jugoslavien 1999, Afghanistan 2001, Irak 2003 och Libyen 2011 är det nu de två stora globala och kärnvapenutrustade (!) rivalerna Ryssland och Kina som ska konfronteras, till synes till varje pris …
 
Titel: Cato Om Jordbruket Varro Samtal om Lantbruket
Författare: Cato, Marcus Porcius; Varro, Marcus Terentius 
Översättare: Sten Hedberg
Utgivare: KSLA
Illustratör: Lars Paulsrud (formgivare)
ISBN: 978-91-8657346-1
Presentation av boken: Catos De Agri cultura är ett av de äldsta latinska prosaverken som bevarats i sin helhet och Rerum rusticarum libri tres av Varro, känd som Roms lärdaste man och den som introducerade grekisk vetenskaplig metod och tänkande i antikens Rom. Boken är en översättning till svenska av Cato och Varros texter men innehåller dessutom ett flertal specialskrivna uppsatser om romerskt och antikt lantbruk och samhälle. Alla uppsatser är författade av områdesexperter. 
 
Titel: Jemen är bra!
Författare: Holm, Tanja
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343439-3
Presentation av boken: Journalisten Tanja Holm var bosatt i Jemen 2009–2015 och bevittnade den arabiska våren på plats. I en samling unika reportage tränger hon bakom tidningsrubrikerna och berättar om ett fascinerande och mångfacetterat land. Följ med på jakten efter en kvinnlig shejka, en resa in i landets motståndsrörelser och en vandring genom öknen där det är 52 grader i skuggan.
 
Titel: att bygga ett skolväsende
Författare: Westberg, Johannes 
Utgivare: Nordic Academic Press
ISBN: 978-91-87675-37-9
Presentation av boken: I Att bygga ett skolväsende presenterar Johannes Westberg en ny förklaring till skolsystemets tillväxt. I stället för att knyta expansionen till elitens, statens eller lokalsamhällets motiv och behov visar författaren hur skolornas antal steg tack vare kyrkoförsamlingarnas organisation, fastighetsmarknadens utveckling, tillgången på lokal arbetskraft och nya finansieringsformer.
 
Titel: Mindfulness
Författare: Plank, Katarina 
Utgivare: Nordic Academic Press
ISBN: 978-91-8767517-1
Presentation av boken: I den tvärvetenskapliga Mindfulness – tradition, tolkning och tillämpning lägger författarna humanistiska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv på mindfulness. De gör nedslag även bland praktiserande buddhister, psykologer och mindfulnessinstruktörer och stimulerar till befruktande samtal mellan akademi och fältet där mindfulness lärs ut.
 
Titel: Käre ledare
Författare: Jin-sung, Jang
Översättare: Ylva Mörk
Utgivare: Norstedts Förlag AB
ISBN: 978-91-1306197-9
Presentation av boken: Poeten och pianisten Jang Jin-sung tillhörde Nordkoreas propagandaministerium där han skrev hyllningstexter till diktatorn Kim Jong Il. När han lånar ut en förbjuden tidskrift till en vän hamnar han i onåd och tvingas fly 2004. Under 35 dramatiska dagar jagas han av säkerhetstjänst från Nordkorea, Kina och Sydkorea innan han lyckas ta sig till Sydkorea - en omskakande och thrillerartad kamp för friheten, som hämtad ur en John le Carré-roman. 
 
Titel: Språnget ut i friheten - Om ögonblicket då konsten blir revolutionär
Författare: Holm, Birgitta
Utgivare: Ordfront förlag AB
ISBN: 978-91-7037787-7
Presentation av boken: I Språnget ut i friheten återvänder Birgitta Holm till de stora böckerna, filmerna och sångerna som format henne som människa. Birgitta Holm vandrar med yrkeskunnig blick genom verken. Lyfter fram, visar på, kommenterar. Men framför allt läser hon med lust. En lust som väcker lust att följa henne i språnget.
 
Titel: Nazismens historia i Sverige 2000-2014
Författare: Lööw, Heléne
Utgivare: Ordfront förlag AB
ISBN: 978-91-7037818-8
Presentation av boken: Svenska motståndsrörelsen, Svenskarnas Parti och andra vit makt-organisationers närvaro är allt mer påtaglig och de blir allt starkare. Med Heléne Lööws bok Nazismen i Sverige 20002014 tas de första stegen för att vi ska kunna förstå hur denna utveckling gått till och hur vi ska gå tillväga för att bemöta och bekämpa dessa grupper.
 
Titel: Nationell Kulturskatt 3
Författare: Albanska Författare och Artist Föreningen "Pappa Klementi XI Albani"
Utgivare: Pappa Klementi XI Albani
ISBN: 978-91-8776700-5
 
Titel: Syrien. Revolutionen, makten och människorna
Författare: Björklund, Per (red)
Utgivare: Verbal förlag
ISBN: 978-91-8777711-0
Presentation av boken: Fyra år efter att det syriska upproret inleddes har 200 000 människor dödats och miljoner drivits på flykten. Antologin Syrien. Revolutionen, makten och människorna ger nya perspektiv på en av vår tids värsta konflikter. Medverkande: Joseph Daher, Razan Ghazzawi, Helena Gillinger, Bitte Hammargren, Aron Lund, Joakim Medin, Yasser Munif, Somar Al Naher, Niklas Orrenius och Kjetil Selvik. Redaktör: Per Björklund. 
 

Header logo