Facklitteratur för vuxna

Första fördelningstillfället för år 2015


Titel: En engelsk korsfarare hos Djingis khan
Författare: Höjer, Henrik
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
 
Titel: Pionjär och veteran 50 år med Kina
Författare: Leijonhufvud, Göran
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
 
Titel: De arbetslösa i Marienthal
Författare: Jahoda, Marie; Lazarsfeld, Paul F.; Zeisel, Hans
Översättare: Svenja Hums
Utgivare: Arkiv förlag
 
Titel: Religion och konflikt – Komplexa samband, komplexa orsaker
Författare: Lindgren, Tomas
Utgivare: Artos bokförlag
 
Titel: Lodjuret
Författare: Bergström, Roger; Danell, Kjell; Svanberg, Ingvar (red.)
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Det frivolas historia
Författare: Melchior-Bonnet, Sabine
Översättare: Lars O. Ericsson
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Promenader i Virginia Woolfs London
Författare: Larsson, Lisbeth
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Urkatastrofen. Första världskrigets plats i den moderna historien
Författare: Karlsson, Klas-Göran
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Modernsim och mode
Författare: Kollnitz, Andrea; Wallenberg, Louise
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Vad som inte kan köpas för pengar
Författare: Sandel, Michael 
Översättare: Henrik Gundenäs
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Manifest för en ny realism
Författare: Ferraris, Maurizio
Översättare: Ida Andersson
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Teologisk-politisk traktat
Författare: Spinoza, Baruch
Översättare: Niklas Olaison
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Undersökning av Mänsklig Förståelse
Författare: Hume, David 
Översättare: Paul KT Persson
Utgivare: Direktbild
 
Titel: Varför försvinner våra kronjuveler? Dikeskörningar i svensk industri
Författare: Bern, Lars
Utgivare: Ekerlids Förlag AB
 
Titel: Den ekologiska drömmen
Författare: Kirchmann, Holger; Kätterer, Thomas; Bergström, Lars; Andersson, Rune 
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Vi och dom
Författare: Greene, Joshua
Översättare: Jim Jakobsson
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Robotik
Författare: Winfield, Alan
Översättare: Rikard Svartvik
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: No Bull
Författare: Persson, André
Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB
 
Titel: Rudolf Kjellén - Geopolitiken och konservatismen
Författare: Edström, Bert; Björk, Ragnar; Lundin, Thomas (red)
Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB
 
Titel: Vi kallar dem tiggare
Författare: Brentlin, Rola; Israelsson, Aaron
Utgivare: Hydra Förlag AB
 
Titel: En svart man i mitt badrum
Författare: McKaiser, Eusebius
Översättare: Alexandra Dumas, Christina Norrman, Kamilla Nordström, Andreas Westerling
Utgivare: Kinnehill Publishing
Illustratör: Media pro/ Gunnar Brink
 
Titel: Queer Nation-manifestet
Författare: Queer Nation
Översättare: Elin Bengtsson och Lyra Ekström Lindbäck
Utgivare: Lesbisk Pocket
 
Titel: Nordkorea - nio år på flykt från helvetet
Författare: Kim, Eunsun (i samarbete med Faletti, Sébastien)
Översättare: Maria Store
Utgivare: Libris Media AB
 
Titel: Ofromma bibeltolkningar
Författare: Sjöberg, Lina
Utgivare: Makadam förlag
 
Titel: Politiska rum
Författare: Hallenberg, Mats; Linnarsson, Magnus 
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Förmoderna offentligheter
Författare: Sjöström, Oskar; Runefeldt, Leif
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Gränsbrytarna
Författare: Reguera, Erik de la
Utgivare: Norstedts Förlag AB
 
Titel: Tractatus logico-philosophicus
Författare: Wittgenstein, Ludwig
Översättare: Sten Andersson
Utgivare: Norstedts Förlag AB
 
Titel: Lönesänkarna
Författare: Sandberg, Erik
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Bomben - Ett knapptryck från kärnvapenkrig
Författare: Schlosser, Eric
Översättare: Stefan Lindgren
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Film för folket
Författare: Asp, Jon
Utgivare: Premiss förlag
 
Titel: Antonio Gramsci
Författare: Santucci, Antonio
Översättare: Gustav Sjöberg
Utgivare: Sinolex translations/Celanders förlag
 
Titel: Nu är det dokumenterat
Författare: Björk, Nina
Utgivare: Teg Publishing/Jonas Teglund 
Illustratör: Jerker Eriksson
 
Titel: Muttos/Muttos nationalpark: obändig mångfald, kulturarv och skogshistoria
Författare: Engelmark, Ola
Utgivare: Votum Förlag 

Header logo