Facklitteratur för vuxna

Sjätte fördelningstillfället för år 2015.


Titel: Hanns och Rudolf
Författare: Harding, Thomas
Översättare: Margareta Eklöf
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
 
Titel: Internatskolorna. Att fostra en elit
Författare: Sandgren, Petter
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Ikea. En kulturhistoria
Författare: Kristoffersson, Sara
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Knark - en svensk historia
Författare: Linton, Magnus
Utgivare: Bokförlaget Atlas
 
Titel: Kolera – samhället, idéerna och katastrofen 1834
Författare: Larsson, Daniel
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Staden mellan rummen
Författare: Lundevall, Peter
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: När döden gästar
Författare: Hagberg, Louise
Utgivare: Ersatz
 
Titel: relativitet
Författare: Bennett, Jeffrey
Översättare: pär svensson
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Operahistoria
Författare: Gademan, Göran
Utgivare: Gidlunds förlag
 
Titel: Vem kan man lita på
Författare: Agrell, Wilhelm 
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Gustavsberg
Författare: Arvidsson, Gösta
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Vid avantgardets korsvägar: om Ivan Aksionov och ryska modernismen 
Författare: Kleberg, Lars
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Sammansvärjningen: Så luras fem miljoner svenska fondsparare
Författare: Dahlberg, Joel
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Resa in i tomheten: En berättelse från Syrien
Författare: Yazbek, Samar
Översättare: Marie Anell
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Sex, lögner och revolution
Författare: Penney, Laurie
Översättare: Annika Ruth Persson
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Värst i klassen
Författare: Jonsson, Rickard
Utgivare: Ordfront förlag AB
 
Titel: Romerska inbördeskrig: Bok I och II
Författare: Appianus
Översättare: Ingemar Lagerström
Utgivare: Santérus förlag
 
Titel: Klimatetik: rättvisa, politik och individens ansvar
Författare: Brülde, Bengt; Duus-Otterström, Göran
Utgivare: Stiftelsen Bokförlaget Thales
 
Titel: Tusen platåer
Författare: Guattari, Félix; Deleuze, Gilles
Översättare: Gunnar Holmbäck
Utgivare: Tankekraft förlag
 
Titel: Mina svarta stjärnor: Från Lucy till Barack Obama
Författare: Thuram, Lilian
Översättare: Anna Nyman
Utgivare: Vaktel Förlag
Illustratör: Piergiorgio Mantini
 
Titel: Internet är inte svaret
Författare: Keen, Andrew
Översättare: Helena Sjöstrand Svenn, Gösta Svenn
Utgivare: Volante
 
Titel: Kan vi rädda Europa? 
Författare: Piketty, Thomas
Översättare: Pär Svensson
Utgivare: Volante

Header logo