Facklitteratur

Andra fördelningstillfället för år 2015. Förlagen ansvarar för respektive presentationstext.


Titel: Brusten regnbåge
Författare: Håstad, Disa
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 978-91-0014531-6
 
Titel: Hem
Författare: Ernsjöö-Rappe, Tinni
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 978-91-0013426-6
 
Titel: Mitt krig mot Putin
Författare: Browder, Bill
Översättare: Margareta Eklöf
Utgivare: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 978-91-0013971-1
 
Titel: Kurs i allmän lingvistik
Författare: de Saussure, Ferdinand
Översättare: Löfqvist, Anders
Utgivare: Arkiv förlag
ISBN: 978-91-7924267-1
 
Titel: Parthenonsyndromet
Författare: Bring, Ove
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353725-4
 
Titel: Den osynlige ärkebiskopen
Författare: Balzamo, Elena
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353718-6
Presentation av boken: I litteraturvetaren Elena Balzamos essäer får vi möta Olaus Magnus, den ledande intellektuelle i det svenska 1500-talet.
 
Titel: Direktörernas direktör. Sigfrid Edström - Asea-chef, Saf-bas och OS-pamp
Författare: Lif, Anders
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 978-91-7353774-2
Presentation av boken: Detta är berättelsen om när en Stark Man kunde dominera familjen, näringslivet och idrotten. J. Sigfrid Edström räddade Asea undan konkurs, ledde förhandlingarna som nådde fram till Saltsjöbadsavtalet och slätade som idrottsledare över nazisternas illdåd för att kunna genomföra OS i Berlin 1936. Anders Lif är journalist och författare och har bl.a givit ut ett flertal böcker om Västerås moderna historia.
 
Titel: Vi bara lyder
Författare: Paulsen, Roland
Utgivare: Bokförlaget Atlas
ISBN: 978-91-7389490-6
Presentation av boken: Vi bara lyder är en intelligent, humoristisk och radikal genomlysning av Sveriges minst omtyckta myndighet. Det är också en undersökning av byråkratiska ekorrhjul, och vad som får tjänstemän att nitiskt följa absurda regelverk de själva inte tror på. Resultatet är en personlig uppgörelse med hela idén om lönearbetets nödvändighet.
 
Titel: Krim tillhör oss
Författare: Kniivilä, Kalle
Utgivare: Bokförlaget Atlas
ISBN: 978-91-7389491-3
Presentation av boken: Rysslands annektering av Krimhalvön i mars 2014 skakade om världspolitiken. Krimkrisen är fortfarande en tickande bomb vars yttersta konsekvenser ännu inte går att överblicka. Det är också en fråga som splittrar lokalbefolkningen. Kalle Kniivilä har rest på Krim och träffat människor vars åsikter skiljer sig starkt från varandra. Annekteringen har rivit upp gamla sår och dragit nya konfliktlinjer mellan Krimborna. Är Ryssland ett hot eller en möjlighet?
 
Titel: Generation ångest
Författare: Stossel, Scott
Översättare: Thomas Grundström
Utgivare: Brombergs Bokförlag
ISBN: 978-91-7337635-8
Presentation av boken: Med sin självutlämnande och humoristiska ton berättar journalisten Scott Stossel om plågsamma, men också dråpliga, situationer som han har hamnat i på grund av sina psykiska besvär. Generation Ångest är något så ovanligt som en rolig bok om ångest. Den erbjuder inte några enkla svar för hur vi ska bli ångestfria. Författaren konstaterar istället att ångest är en del av att vara människa och att det kan ge oss nya insikter om oss själva och vår samtid.
 
Titel: Hallucinationer
Författare: Sacks, Oliver
Översättare: Ingemar Karlsson
Utgivare: Brombergs Bokförlag
ISBN: 978-91-7337461-3
Presentation av boken: Hallucinationer förekommer ofta i samband med svår förlust, förgiftning, sjukdom eller skada. Människor har i alla tider sökt sig till hallucinogena ämnen. För att förändra eller fly sina liv. Oliver Sacks blev på 60-talet intresserad av en sådan livsstil och testade själv droger. Här berättar han om sina upplevelser med stor klarhet och inlevelse. Han undrar nyfiket hur hallucinationer har påverkat konsten och kulturen och menar att de i själva verket är en vital del av människan.
 
Titel: Kommissarie Maigrets Paris
Författare: Limare, Anita
Utgivare: Carlsson Bokförlag
ISBN: 978-91-7331658-3
 
Titel: Den andra maskinåldern
Författare: Brynjolfsson, Erik; McAfee, Andrew
Översättare: Joel Nordqvist
Utgivare: Daidalos
ISBN: 978-91-7173440-2
 
Titel: Indianska religioner. Från vandringar till imperiebyggande
Författare: Andersson, Daniel
Utgivare: Dialogos Förlag AB
ISBN: 978-91-7504280-0
Presentation av boken: Indianska religioner är en bred historisk beskrivning av de mellanamerikanska förkoloniala högkulturerna, av deras religiösa världar, rituella och mytiska tanketraditioner och inbördes relationer. Denna volym sammanställer mycket av den aktuella forskningen på området och är den första boken på svenska som tar ett helhetsgrepp om de förkoloniala kulturerna i Mellanamerika.
 
Titel: Den stökiga psykiatrin
Författare: Jersild, PC
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
ISBN: 978-91-8751352-7
Presentation av boken: I Den stökiga psykiatrin får vi följa PC Jersild på en resa genom den svenska psykiatrin, på en krokig väg som formas efter trender, politik och ideologier. Psykiatrin har länge varit den svenska sjukvårdens särskilda sorgebarn, drabbat av konflikter och dåliga resurser. Hur kan det komma sig att en så viktig del av sjukvården tillåts fortsätta vara så dysfunktionell och aldrig verkar komma på fötter?
 
Titel: Furstinnan och stjärntydaren
Författare: Carlstedt, Anna
Utgivare: Gidlunds förlag
ISBN: 978-91-7844910-1
Presentation av boken: Om vi förknippar renässansen med stora män som förändrade världen, så tillhörde denna epok också kvinnor med makt. Här möter vi Drottning Kristina i Sverige, Elisabet I i England och Katarina av Medici i Frankrike och deras astrologer Morinus, John Dee och Nostradamus. Till skillnad från många andra män i drottningarnas liv ville dessa varken gifta sig med dem eller döda dem. Deras relationer byggde istället på ett utbyte av kunskap, idéer och förtroliga samtal.
 
Titel: Slaveriets historia
Författare: Harrison, Dick
Utgivare: Historiska Media
ISBN: 978-91-7545174-9
Presentation av boken: Dick Harrison, professor i historia och prisbelönt författare, är nu aktuell med en bok om ett ämne som berör honom djupt. Det handlar om en av världshistoriens största tragedier, en tragedi som tyvärr är långt ifrån avslutad. Nämligen företeelsen slaveri. I den viktiga boken Slaveriets historia skildrar han på ett levande och närgånget vis uppkomsten och utvecklingen av slaveri. Han ger oss en en fullständig, modern och unik överblick, från forntidens ofria arbetare till dagens trafficking. 
 
Titel: Den kinesiska drömmen
Författare: Ljunggren, Börje
Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB
ISBN: 978-91-7224179-4
Presentation av boken: ”Drömmen om den kinesiska nationens stora förnyelse oundvikligen vara uppnådd” då folkrepubliken firar sitt hundraårsjubileum. Inget annat land har under de senaste decennierna förändrats så mycket, men trots de förändringarna är Kina en ”partistat”. En ny självsäkerhet präglar landets agerande, men också en djup osäkerhet om hur partiet ska kunna hantera växande interna och yttre utmaningar. 
 
Titel: Bakom kulisserna i Kiev
Författare: Parry, Robert
Översättare: Joachim Retzlaff
Utgivare: Karneval förlag
ISBN: 978-91-8720742-6
 
Titel: Columbus. De fyra resorna
Författare: Bergreen, Laurence
Översättare: Emeli André och Camilla Jacobsson
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343422-5
Presentation av boken: Det här är den första stora Columbus-biografin på över 50 år. Boken är rikt illustrerad med bilder och kartor. Bergreen gräver djupt i loggböcker, ögonvittnesskildringar och brev. Detaljrikt och levande ger han den historiska bakgrunden och Columbus framträder som en människa av kött och blod, både hyllad och kontroversiell.
 
Titel: Amerikas födelse. Korset, guldet och svärdet i Nya världen
Författare: Azar, Michael
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343499-7
Presentation av boken: När Columbus landsteg i Nya världen, Amerika, möttes två för varandra helt okända civilisationer. Vad som kunde ha blivit ett givande utbyte blev ett militärt och ideologiskt underkuvande. I Amerikas födelse skärskådas de intensiva debatter som ägde rum i Spanien om indianernas väsen, krigens rättfärdighet och mänsklighetens natur.
 
Titel: Eurafrika. EU:s koloniala rötter
Författare: Hansen, Peo; Jonsson, Stefan
Översättare: Stefan Lindgren
Utgivare: Leopard Förlag
ISBN: 978-91-7343586-4
Presentation av boken: Eurafrika är en bok som redan väckt internationell uppmärksamhet. Den gör upp med myten om EU som fredsprojekt och konstaterar att dagens EU knappast hade existerat om det inte från början utformats som en eurafrikansk gemenskap.
 
Titel: Saltets pris
Författare: Östlund, Joachim 
Utgivare: Nordic Academic Press
ISBN: 978-91-8767516-4
Presentation av boken: Under perioden 1650–1770 tillfångatogs och förslavades ett tusental svenska sjömän som var sysselsatta i den viktiga importen av salt till Sverige. I Saltets pris berättar Joachim Östlund historien om dessa sjömän. Genom en omfattande analys av diplomatisk korrespondens, tidningsartiklar, sjömansvisor, kollektutlysningar, äventyrsberättelser och akademiska skrifter visar han hur sjömännens öden påverkade samhälle och kultur i Sverige.
 
Titel: Varför världen inte finns
Författare: Gabriel, Markus
Översättare: Jim Jakobsson
Utgivare: Norstedts Förlag AB
ISBN: 978-91-1306023-1
Presentation av boken: Världen finns inte. men det betyder inte att det inte finns något alls. Med mod att provocera, och förtjust användning av snillrika tankelekar och språklig underfundighet, visar filosofiprofessorn och tänkaren Markus Gabriel att det visserligen inte finns något som inte finns - men att världen också är ofullständig. Därmed inte sagt att allting är bra, bara för att allting finns. Och humor är avgjort till hjälp när det gäller att ta itu med den mänskliga tillvarons avgrunder. 
 
Titel: Guantánamo En dagbok
Författare: Ould Slahi, Mohamedou 
Översättare: Cajsa Mitchell
Utgivare: Norstedts Förlag AB
ISBN: 978-91-1305714-9
Presentation av boken: Sedan 2002 har Mohamedou Ould Slahi suttit fängslad i internerings¬lägret i Guantánamobukten. Under alla dessa år har USA varken anklagat eller åtalat honom för något brott. Efter tre år i fångenskap började han skriva dagbok. Dagboken, som nu sensationellt kan publiceras, är inte bara en levande skildring av ett justitiemord utan en djupt personlig självbiografi - skrämmande, galghumoristisk och förvånansvärt godmodig. Guantánamo - en dagbok är ett historiskt dokument av oskattbart värde. 
 
Titel: Bevara alliansfriheten - Nej till Nato-medemskap!
Författare: Björnsson, Anders och Hirdman, Sven (red)
Utgivare: Sinolex translations/Celanders förlag
ISBN: 978-91-8739321-1
 
Titel: Avfällingen – Lawrence efter Arabien
Författare: Abrahamsson, Bengt
Utgivare: Sinolex translations/Celanders förlag
ISBN: 978-91-8739324-2
Presentation av boken: När arabiska stammar revolterade mot det ottomanska väldet 1916 utsågs TE Lawrence till förbindelseofficer med prins Feisal, som förde befälet över de arabiska styrkorna. Lawrence kom att spela en viktig roll i gerillakriget och skrev senare i sitt liv en berömd krigsdagbok, "Seven Pillars of Wisdom". Efter kriget skapade den amerikanske reportern Lowell Thomas historien om Lawrence av Arabien och Lawrence egen bok om ökenkriget hamnade i skuggan av den pojkboksromantik som Lowell Thomas skapat.
 
Titel: Wellnessyndromet
Författare: Cederström, Carl; Spicer, André
Översättare: Oskar Söderlind
Utgivare: Tankekraft förlag
ISBN: 978-91-8627312-5
Presentation av boken: I sin uppmärksammade nya bok hävdar Carl Cederström och André Spicer att det sociala kravet att maximera vårt välbefinnande har börjat vändas emot oss. Istället för att må bättre, har vi börjat känna oss skuldtyngda och ångestfyllda. I Wellnessyndromet får vi följa hälsofreaks som gör allt för att hitta den perfekta dieten, företagsatleter som startar dagen med ett hälsoparty och livsloggare som mäter allt, inklusive sina egna toalettvanor. 
 
Titel: Snöleopard
Författare: Borling, Jonatan; Fleischmann, Jan
Utgivare: Votum Förlag
ISBN: 978-91-8728309-3
Presentation av boken: Boken handlar om snöleoparden, dess liv, forskning på den, om våra berättelser från när författarna söker efter snöleoparder i Centralasien, om deras möten med olika bergskulturer och deras levnadsförhållanden, om hoten snöleoparden står inför och vad som görs för att rädda den, om svenska och internationella experter som jobbar med arten och om buddhismen. Samtidigt presenteras ett större filosofiskt perspektiv där viktiga frågor lyfts. Detta är den första faktaboken om snöleoparden i världen.  

Header logo