Internationella nätverk


Beviljade bidrag, belopp i kronor
Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige, 50 000
EIDD Sverige, Design for all Sverige, 70 000
IBBY Sverige, International board on books for young people, 100 000
Klys, 55 000
SMBF, svenska musikbiblioteksföreningen, 30 000
Subtopia/Upplev Botkyrka AB, 50 000
Svenska IAA, International Association of Art/KRO, 130 000
Svenska ICOM, International Council of Museums, 125 000
Svenska kommittén av ICTM, International Council for traditional music, 45 000
Svenska Konstkritikersamfundet, 60 000
Svenska PEN, 330 000
Svenska sektionen ISCM. International society of contemporary music, 56 000
Sveriges Författarförbund, 20 000

Samtliga sökande
Berättarnätet Sverige
Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige
EIDD Sverige, Design for all Sverige
IBBY Sverige, International board on books for young people
Klys
MoKS
SMBF, svenska musikbiblioteksföreningen
Stiftelsen Polska kulturfonden Vardo sem
Subtopia/Upplev Botkyrka AB
Svenska IAA, Intrnational Association of Art/KRO
Svenska ICOM, International Council of Museums
Svenska kommittén av ICTM, International Council for traditional music
Svenska Konstkritikersamfundet
Svenska PEN
Svenska sektionen ISCM. International society of contemporary music
Svenska Sektorn av CIOFF
Svenska Teaterkritikers förening
Sveriges Författarförbund
Vision Forum

Header logo