Forskningsmedel för centrala museer

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Arbetets museum, 77 000
Moderna Museet, 400 000
Statens centrum för arkitektur och design, 488 800
Statens historiska museer, 472 000
Statens musikverk, 768 000
Tekniska museet, 909 000

Samtliga ansökningar
Arbetets museum
Moderna Museet
Nordiska museet
Statens centrum för arkitektur och design
Statens historiska museer
Statens maritima museer
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Statens musikverk
Tekniska museet

Header logo