Centrala amatörkulturorganisationer

 Verksamhetsbidrag

Beviljade bidrag, belopp i kronor

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 460 000
Sveriges Arbetarteaterförbund 500 000
Sveriges Kyrkosängsförbund 350 000
Riksförbundet Svensk Fotografi 140000
Equmeniakyrkans sängarförbund 70 000
Föreningen Liv i Sverige 80 000
Sverigefinska riksförbundet/amatörteaterförbundet 600 000
Berättarnätet Sverige 50 000
Sveriges Hembygdsförbund 450 000
Svenska Folkdansringen 535 000
Riksförbundet för Folkmusik och Dans 715 000
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige 60 000
Sveriges Körförbund 2 000 000
Riksförbundet Visan i Sverige 90 000
MoKS 80 000
Sveriges Orkesterförbund 1 500 000
Amatörteaterns Riksförbund 2 530 000
Amatörkulturens samrädsgrupp 430 000
Sveriges Spelmäns Riksförbund 485 000
Föreningen för Tidig Musik 90 000
Svenska Arbetarsångarförbundet 85 000

Samtliga sökande

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Sveriges Arbetarteaterförbund - ATF
Sveriges Kyrkosängsförbund
Riksförbundet Svensk Fotografi
Equmeniakyrkans sängarförbund
Föreningen Liv i Sverige, org nr 802010-5139
Sverjgefinska Riksförbundet/ Amatörteaterförbundet
Sveriges Film- och Videoförbund
Be rätta rnätet Sverige
Sveriges Hembygdsförbund
Svenska Folkdansringen (FDR)
Riksförbundet för Folkmusik och dans
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
Sveriges Körförbund
Riksförbundet Visan i Sverige
MoKS
Sveriges Orkesterförbund
Amatörteaterns Riksförbund
Amatörkulturens samrädsgrupp (ax) inkl ax Ungdomsråd
Svenska Missionskyrkans Musikkårer
Sveriges Spelmäns Riksförbund
upSweden Music Community
Föreningen för Tidig Musik
Riksförbundet öppna kanaler
Svenska Arbetarsängarförbundet

Header logo