Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen

Andra fördelningen av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen 2014


Beviljade ansökningar, belopp i kronor

Eskilstuna kommun, Konsten att delta, 250 000, Södermanlands län
Kultur & Utbildning/Scenkonst Sörmland, Kommunspecifika och internationella dansresidens år 3, 300 000, Södermanlands län
Kultur & Utbildning/Scenkonst Sörmland, Growth år 3, 300 000, Södermanlands län
Sörmlands museum, Kulturarv och språk, 200 000, Södermanlands län
Stiftelsen Östergötlands Länsteater - ung scen/öst, Fri Feministisk Scenkonstsamling, FFS, 300 000, Östergötlands län
Jönköpings läns museum, "Låt oss prata om det"- Förstudie/Projekt/Podradio på museum, 150 000, Jönköpings län
Landstinget i Jönköpings län, SIDE SHOW - konst- och samarbetsprojekt, 350 000, Jönköpings län
SMOT, Länsmusiken, Jönköpings Sinfonietta, Interregional publikutveckling - Outreach, 250 000, Jönköpings län
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2015, 1 000 000, Kronobergs län
Kalmar Konstförening, Plats, konst och museum- en ny dynamik för samhällen i förändring, 250 000, Kalmar län
Visby Int. Tonsättarcentrum, GuteLjaudKarte 2015, 300 000, Gotlands län
Kultur Skåne, Region Skåne, Barnens Bästa Biennal 2015, 800 000, Skåne län
Kulturförvaltningen, Malmö Stad, 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö, 310 000, Skåne län
Kulturförvaltningen, Malmö Stad, Perpetual Romani Pavillon/ Inside Outsider - Malmö, 200 000, Skåne län
Malmö Stadsteater, Projektbidrag för Scenkonstbiennalen 2015, 1 500 000, Skåne län
Musik i Syd, ISPA - Kongressen 2015. International Society for the Performing Arts, 300 000, Skåne län
Musik i Syd, Digitala scener, 580 000, Skåne län
Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne, Heterogena kulturarv - att ändra framtiden, 400 000, Skåne län
Skånes Dansteater, DansFunk 2.0, 450 000, Skåne län
Region Halland, Samproduktions modell mellan Dansnät Sveriges parter, 200 000, Hallands län
Region Halland, Kulturresidens- nya mötesplatser för konstnärligt skapande, 1 150 000, Hallands län
Backa Teater/Göteborgs Stadsteater AB, Utvecklingsprojekt Backa Teater & Theater an der Parkauer, 150 000, Västra Götalands län
Clandestino Institut, Clandestino Botnik 2015, 400 000, Västra Götalands län
Författarcentrum Väst, Romska berättelser, 175 000, Västra Götalands län
Kultur i Väst, FilmCloud Nod - ett regionalt filmprojekt, 300 000, Västra Götalands län
Kultur i Väst, RNM (Resurs Ny Musik), 600 000, Västra Götalands län
Västra Götalandsregionen, Regionalisering av tre internationella festivaler, 100 000, Västra Götalands län
Nya Västanå Teater, År 1 för utveckling av ett Folkkulturinstitut på Västanå Teater, 300 000, Värmlands län
Värmlands museum, Centrum för två nationella minoriteter, 200 000, Värmlands län
Örebro länsteater, DoT (Delaktighet och Teater), Örebro nationellt nav för teckenspråkig scenkonst, 750 000, Örebro län
Landstinget Västmanland, Ett kulturliv för alla - en modell för decentraliserat teaterliv, 400 000, Västmanlands län
Landstinget Västmanland, Läsfrämjande, 400 000, Västmanlands län
Västmanlands läns museum, Mötesplats Karlsgatan 2, delprojektet "Ballongen - lek på riktigt", 200 000, Västmanlands län
Folkets Hus Säter, Kulturjouren, 250 000, Dalarnas län
Länsbibliotek Dalarna, Dela läslust, 800 000, Dalarnas län
Länsmuseet Gävleborg, Vem äger berättelserna, del två, 300 000, Gävleborgs län
Murberget Länsmuseet Västernorrland, CultureBroker, 500 000, Västernorrlands län
Kultur Skellefteå, Utveckling av danscenter i Skellefteå, 200 000, Västerbottens län
Region Västerbotten, Turnéstöd för Norrscen - Mer till fler, 700 000, Västerbottens län
Västerbottens museum, Eco local in a global world – glesbygdens utmaningar (år 2), 500 000, Västerbottens län
Norrbottensteatern, Ung Scen Norr, 1 000 000, Norrbottens län

Bordlagda
Grafikens Hus, Framtidens grafik, Södermanlands län
Sörmlands museum, Strategi för kulturpedagogisk verksamhet för och med barn och unga i Sörmland, Södermanlands län
Region Skåne, Infrastruktur bildkonst: en samlande resursplattform för bild och formkonsten, Skåne län

Samtliga ansökningar
Eskilstuna kommun, Konsten att delta, Södermanlands län
Grafikens Hus, Framtidens grafik, Södermanlands län
Kultur & Utbildning/Scenkonst Sörmland, Kommunspecifika och internationella dansresidens år 3, Södermanlands län
Kultur & Utbildning/Scenkonst Sörmland, Growth år 3, Södermanlands län
Sörmlands museum, Kulturarv och språk, Södermanlands län
Sörmlands museum, Strategi för kulturpedagogisk verksamhet för och med barn och unga i Sörmland, Södermanlands län
Stiftelsen Östergötlands Länsteater - ung scen/öst, Fri Feministisk Scenkonstsamling, FFS, Östergötlands län
Stiftelsen Östgötamusiken, Blåsmusikfestival, Östergötlands län
Östergötlands museum, Samla Skilda Världar, Östergötlands län
Jönköpings läns museum, "Låt oss prata om det"- Förstudie/Projekt/Podradio på museum, Jönköpings län
Jönköpings läns museum, Prakt & Makt - lärande aktiviteter, Jönköpings län
Landstinget i Jönköpings län, SIDE SHOW - konst- och samarbetsprojekt, Jönköpings län
SMOT, Länsmusiken, Jönköpings Sinfonietta, Interregional publikutveckling - Outreach, Jönköpings län
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2015, Kronobergs län
Kalmar Konstförening, Networking with the Baltic cities, Kalmar län
Kalmar Konstförening, Plats, konst och museum- en ny dynamik för samhällen i förändring, Kalmar län
Kalmar läns museum, Internationell samordnare, Bridging Ages utvecklingscentrum, Kalmar län
Visby Int. Tonsättarcentrum, GuteLjaudKarte 2015, Gotlands län
Kultur Skåne, Region Skåne, Barnens Bästa Biennal 2015, Skåne län
Kulturförvaltningen, Malmö Stad, 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö, Skåne län
Kulturförvaltningen, Malmö Stad, Perpetual Romani Pavillon/ Inside Outsider - Malmö, Skåne län
Malmö Museer, Din historia - normkreativt laboratorium, Skåne län
Malmö Stadsteater, Projektbidrag för Scenkonstbiennalen 2015, Skåne län
Musik i Syd, ISPA - Kongressen 2015. International Society for the Performing Arts, Skåne län
Musik i Syd, Digitala scener, Skåne län
Region Skåne, Infrastruktur bildkonst: en samlande resursplattform för bild och formkonsten, Skåne län
Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne, Heterogena kulturarv - att ändra framtiden, Skåne län
Riksteatern Skåne, Informatör för SRD, Skåne län
Skånes Dansteater, DansFunk 2.0, Skåne län
Region Halland, Samproduktions modell mellan Dansnät Sveriges parter, Hallands län
Region Halland, Kulturresidens- nya mötesplatser för konstnärligt skapande, Hallands län
Region Halland, Utveckling av filmresurscentrum, Hallands län
Region Halland, Kulturarv Halland - regional samverkansplattform, Hallands län
Teater Halland AB, TH, Utveckling av konstnärlig verksamhet med internationella samarbeten, Hallands län
Backa Teater/Göteborgs Stadsteater AB, Utvecklingsprojekt Backa Teater & Theater an der Parkauer, Västra Götalands län
Clandestino Institut, Clandestino Botnik 2015, Västra Götalands län
Författarcentrum Väst, Romska berättelser, Västra Götalands län
Grafik i Väst, Bildspråkets elementära lättillgänglighet, Västra Götalands län
Göteborgs stad, Kulturförvaltningen, Dansloopen, ett regionalt utvecklingsprojekt inom danskonst för barn och unga, Västra Götalands län
Göteborgs Stadsteater, Fosterlandet, Västra Götalands län
Göteborgs Symfoniker AB, Teaching Artists, Västra Götalands län
Göteborgs Symfoniker AB, Kina-turné april 2015 Göteborgs Symfoniker med Kent Nagano och solist Ray Chen, Västra Götalands län
Kultur i Väst, FilmCloud Nod - ett regionalt filmprojekt, Västra Götalands län
Kultur i Väst, Förstudie av pilotprojekt, Västra Götalands län
Kultur i Väst, RNM (Resurs Ny Musik), Västra Götalands län
Kultur i Väst, Förstudie för förankring av projektet Danskoppling, nat. turnénätverk b&u, Västra Götalands län
Regionteater Väst, Challenge/Utmaningen - ett verk som tar risker och överraskar, Västra Götalands län
Textilmuseet, Från hemväverskor till smarta textilier, Västra Götalands län
Västra Götalandsregionen, Regionalisering av tre internationella festivaler, Västra Götalands län
Nya Västanå Teater, År 1 för utveckling av ett Folkkulturinstitut på Västanå Teater, Värmlands län
Värmlands museum, Pilot Magasin G, Värmlands län
Värmlands museum, Centrum för två nationella minoriteter, Värmlands län
Örebro läns landsting, Löpa linan ut - att arbeta utifrån barns och ungas rättigheter på kommunbibliotek, Örebro län
Örebro länsteater, DoT (Delaktighet och Teater), Örebro nationellt nav för teckenspråkig scenkonst, Örebro län
Landstinget Västmanland, Ett kulturliv för alla - en modell för decentraliserat teaterliv, Västmanlands län
Landstinget Västmanland, Läsfrämjande, Västmanlands län
Västmanlands läns museum, Mötesplats Karlsgatan 2, delprojektet "Ballongen - lek på riktigt", Västmanlands län
Västmanlands läns museum, Barnen och modernismen i Västmanland, Västmanlands län
Västmanlandsmusiken, Folk- och världsmusikgala med nordisk showcase, Västmanlands län
Folkets Hus Säter, Kulturjouren, Dalarnas län
Landstinget Dalarna, Knuttimrade hus i Siljansområdet och Norra Dalarna, Dalarnas län
Landstinget Dalarna, Dalhallas framtid i nationellt och regionalt perspektiv - förstudie, Dalarnas län
Länsbibliotek Dalarna, Dela läslust, Dalarnas län
Folkteatern i Gävleborg, Samverkan mellan Folkteatern i Gävleborg och Gävle symfoniorkester, Gävleborgs län
Länsmuseet Gävleborg, Vem äger berättelserna, del två, Gävleborgs län
Landstinget Västernorrland, VOLYM 4.0, Västernorrlands län
Murberget Länsmuseet Västernorrland, CultureBroker, Västernorrlands län
Murberget, länsmuseet Västernorrland, With chisel and knife, Västernorrlands län
Scenkonst Västernorrland AB, Norrlands Symfoniorkester Konserter i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten, Västernorrlands län
Jamtli, Konstpedagogiska effekter för kreativitet och kompetens., Jämtlands län
Danscentrum Norr, Projekt utveckling Danscentrum Norr, Västerbottens län
Kultur Skellefteå, Utveckling av danscenter i Skellefteå, Västerbottens län
Region Västerbotten, Förstudien "Muntligt och litterärt berättande i Västerbottens län", Västerbottens län
Region Västerbotten, Turnéstöd för Norrscen - Mer till fler, Västerbottens län
Västerbottens museum, Eco local in a global world – glesbygdens utmaningar (år 2), Västerbottens län
Filmpool Nord AB, Talang AC/BD, Norrbottens län
Norrbottensteatern, Ung Scen Norr, Norrbottens län

Header logo