Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen

Första fördelningen av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen 2014.

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Upplandsmuseet, Romska Röster-digitalt skolmaterial och bok, 300 000, Uppsala
Länsbibliotek Uppsala, Utökad litteratursatsning i Uppsala län, 350 000, Uppsala
Sverigefinländarnas arkiv, Konsten att synliggöra sverigefinländarnas historia. , 200 000, Sörmland
Grafikens Hus, Samverkan och skapande med och för barn och unga i Sörmland, 300 000, Sörmland
Östergötlands museum, Street Art Academi, 200 000, Östergötland
Östergötlands museum, Alltid uppkopplad/Amiga år 3, 250 000, Östergötland
Stiftelsen Östergötlands Länsteater, Teater - Film - Immersivitet, 500 000, Östergötland
Smålands Musik & Teater, Dans utveckling i Smålands Musik & Teater, 500 000, Jönköping
Jönköpings läns museum, 100XMetoden, 200 000, Jönköping
Landstinget i Jönköpings län, Manifesta i Småland 2018, 5 100 000, Jönköping
Circus Glass Royale – Cirkus i Glasriket, the Phoenix Project, 250 000, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg utvecklar en plattform för det fria ordet 2013-2014, 350 000, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-2014, 350 000, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg utvecklar konstområdet 2012-2014, 250 000, Kronoberg
Emmaboda kommun, Glaspedagogik, år 3, 400 000, Kalmar
Regionförbundet i Kalmar län (Länsmusiken), Emerging classical talent in the EU, 300 000, Kalmar
GOTLANDS REGNBÅGSGRUPP, Activist-in-residence program, 56 000, Gotland
Region Gotland - Film på Gotland, Gotland Film Lab, 400 000, Gotland
Region Blekinge, Att skapa sin historia, 300 000, Blekinge
Musik i Syd, Uppbyggnad och genomförande av ett flerårigt internationellt kulturutbyte, 500 000, Skåne
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Lungo Drom, 240 000, Skåne
Malmö museer, Interkulturell dialog på svenska museer, 300 000, Skåne
Region Skåne, Region Skåne: Form/Design Center – I NY FORM, 700 000, Skåne
Kulturförvaltningen, Malmö Stad, Perpetual Romani Pavillon - Malmö, 250 000, Skåne
Stiftelsen Wanås utställningar, WRAP (Wanås Residency Arts Program), 150 000, Skåne
Musik i Syd, Musikriket, 90 000, Skåne
Hallands Konstmuseum, Baertling vs Olson, 300 000, Halland
Vara Konserthus, Best of Sweden, 200 000, Västra Götaland
Göteborgs konstmuseum, En målad historia - dialogbaserat pedagogiskt projekt på Göteborgs konstmuseum, 250 000, Västra Götaland
Västra Götalandsregionen, Vårt kulturarvs undanträngda röster, 500 000, Västra Götaland
Live at Heart AB, Live at Heart, 250 000, Örebro
Örebro läns museum, Norm, Nation och Kultur 2014, 350 000, Örebro
Västmanlands Teater, Utveckling av publikarbete för och med barn och unga., 600 000, Västmanland
Arkiv Västmanland, Innovativ arkivsamverkan, del 2, 300 000, Västmanland
Landstinget Västmanland, Arrangörsutveckling, 200 000, Västmanland
Landstinget Dalarna, Anoda, Barnbildcenter, 300 000, Dalarna
Landstinget Dalarna, SITE-KICK Dalarna, infrastruktur för dans i länet, 400 000, Dalarna
Landstinget Dalarna, Musikteater för, med och av Barn och Unga, 350 000, Dalarna
Landstinget Dalarna, Stärkt nationell infrastruktur för design och arkitektur inom samverkansmodellen, 300 000, Dalarna
Murberget, länsmuseet Västernorrland, Next level Craft – Sloydify Society, 300 000, Västernorrland
ABM Resurs c/o Länsmuseet Västernorrland, Kulturarv Västernorrland – med plats för allas kulturarv, år III, 300 000, Västernorrland
Scenkonst Västernorrland AB, Musiksamverkan i norr – Kulturhuvudstad 2014, 1 000 000, Västernorrland
Landstinget Västernorrland, Recurscentrum Konst, 450 000, Västernorrland
Regionförbundet Jämtlands län, Last Land - Dans på små scener, 400 000, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Konstlabb för unga, 400 000, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Next level craft – Sloydify Society, 300 000, Jämtland
Region Västerbotten, Brokering Migrants" Cultural Participation, 400 000, Västerbotten
Västerbottens läns hemslöjdsförening, Next Level Craft - Sloydify Society, 300 000, Västerbotten
Region Västerbotten/Länsbiblioteket i Västerbotten, Det litterära Västerbotten, 350 000, Västerbotten
Region Västerbotten, Infrastruktur för ung kultur (Ung kultur Västerbotten), 300 000, Västerbotten
Västerbottens museum, Rock Art in Sápmi, 400 000, Västerbotten
Västerbottens läns landsting/ Norrlandsoperan AB, River Stories, 1 000 000, Västerbotten
Företagsarkivet i Westerbotten, Kvinnor i norrländskt näringsliv. Tillgängliggörande och bevarande av kvinnors företagsarkiv i Västerbotten, 150 000, Västerbotten
Region Västerbotten, Internationalisering och interkulturell kompetens inför, under och efter 2014, 250 000, Västerbotten
Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Archives go live, 200 000, Norrbotten
Norrbottens Läns Landsting, Professionell kör i Norrbotten, 160 000, Norrbotten
Norrbottens läns landsting, Div Kultur och utbildning, Vandringsutställningen Next Level Craft samt programmet Sloydify Society, 300 000, Norrbotten
Dans i Nord, "Nästa steg "– en professionell dansplattform i Norrbotten, 500 000, Norrbotten
Norrbottens Läns Landsting, Norra Noden för ny musik, 300 000, Norrbotten
Norrbottens museum, tomorrow:next – ett nätverks- och delaktighetsprojekt med norrbottnisk ungdom, 300 000, Norrbotten
Tornedalsteatern, Malmens väg, 350 000, Norrbotten

Samtliga ansökningar
Kultur i länet, K.R.O.P.P. internationell dansfestival, Uppsala
Upplandsmuseet, Romska Röster–digitalt skolmaterial och bok, Uppsala
Länsbibliotek Uppsala, Utökad litteratursatsning i Uppsala län, Uppsala
Företagens historia, Isbergsprojektet – En nyrelease av vår kulturskatt , Uppsala
Företagens historia, små barn - stora tankar - ett dialogprojekt med barn för barn, Uppsala
Sverigefinländarnas arkiv, Konsten att synliggöra sverigefinländarnas historia, Sörmland
Grafikens Hus, Samverkan och skapande med och för barn och unga i Sörmland, Sörmland
Nyköpings kommun, Konsten att delta, Sörmland. Ett integrationsprojekt inom kultursektorn, Sörmland
Arkiv Sörmland, Arkivpedagogisk utbildning - begrepp, definitioner, metod, Sörmland
Sörmlands museum, En perfekt människa, Sörmland
Östergötlands museum, Street Art Academi, Östergötland
Östergötlands museum, Alltid uppkopplad/Amiga år 3, Östergötland
Föreningen Svenska Spetsar, Utveckling med Spets, Östergötland
Stiftelsen Östergötlands Länsteater, Teater - Film - Immersivitet, Östergötland
Riksteatern Östergötland, Arrangörsforum, Östergötland
Smålands Musik & Teater, Dans utveckling i Smålands Musik & Teater, Jönköping
Landstinget i Jönköpings län, Manifesta i Småland 2018, Jönköping
Jönköpings läns museum, 100XMetoden, Jönköping
SMOT, Länsmusiken, Jönköpings Sinfonietta, Interregional publikutveckling – Outreach, Jönköping
Circus Glass Royale - Cirkus i Glasriket, the Phoenix Project, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg utvecklar en plattform för det fria ordet 2013-2014, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-2014, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Light, Fire, Life - Stärkt position för svensk näringsliv, design & form i Kina, Kronoberg
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg utvecklar konstområdet 2012-2014, Kronoberg
Kalmar läns museum, Leva mellan två världar, Kalmar
Emmaboda kommun, Glaspedagogik, år 3, Kalmar
Kalmar Konstmuseum, Metod: Glas är massa i rörelse, Kalmar
Regionförbundet i Kalmar län (Länsmusiken), Emerging classical talent in the EU, Kalmar
Kalmar läns museum, Bridging Ages Utvecklingscentrum, Kalmar
Gotlands Fornvänner/ Gotlands Museum, Människor och Föremål väcks till liv – Musik&Teater i museimagasin, Gotland
Gotlands Musikstiftelse, Delta (I) Musik Gotland, Gotland
Östersjöns författar- och översättarcentrum, Utveckling av specialbibliotek i Östersjöregionen, Gotland
Länsteatern på Gotland, Dansresidens – rörliga möten i ett ölandskap, Gotland
GOTLANDS REGNBÅGSGRUPP, Activist-in-residence program, Gotland
Region Gotland – Film på Gotland, Gotland Film Lab, Gotland
Region Blekinge, Att skapa sin historia, Blekinge
Musik i Syd, Uppbyggnad och genomförande av ett flerårigt internationellt kulturutbyte, Skåne
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Lungo Drom, Skåne
ArchFilmLund, Regional Urban Scale, Skåne
Malmö museer, Interkulturell dialog på svenska museer, Skåne
Malmö museer, Språkutveckling genom kultur, Skåne
Region Skåne, Region Skåne: Form/Design Center – I NY FORM, Skåne
Kulturen, Skånes moderna kulturarv, Skåne
Skånes Hemslöjdsförbund, Framtiden för Hemslöjdens samlingar i Skåne, Skåne
Fritids- och kulturförvaltningen, Landskrona stad, Skapande av ett skandinaviskt kunskaps- och mötescenter för fotografi, Skåne
Malmö konstmuseum, Sprida och förmera kunskapen om regionens konst genom Wikipedia, Skåne
Mediaverkstaden Skåne, Kulturrefugen, Skåne
Kulturförvaltningen, Malmö Stad, Projekt: Lyssna!, Skåne
Film i Skåne, Film för barn och unga med funktionsnedsättning, Skåne
Kulturförvaltningen, Malmö Stad, Perpetual Romani Pavillon - Malmö, Skåne
Malmö Museer, Future Foods Malmö Museer, Skåne
Stiftelsen Wanås utställningar, WRAP (Wanås Residency Arts Program), Skåne
Musik i Syd, Musikriket, Skåne
Riksteatern Halland, Interregionalsamverkan i södra Sverige, Halland
Hallands Konstmuseum, Baertling vs Olson, Halland
Stiftelsen Axevalla folkhögskola, Axevalla Sommar 2014, Västra Götaland
Vara Konserthus, Best of Sweden, Västra Götaland
Västra Götalands läns landsting/  Göteborgs Symfoniker AB, Mobil konsertsal för ökad tillgänglighet till Göteborgs Symfonikers konserter, Västra Götaland
Västarvet, Slöjd- och bygglek – Vidgat deltagande, Västra Götaland
Göteborgs konstmuseum, En målad historia - dialogbaserat pedagogiskt projekt på Göteborgs konstmuseum, Västra Götaland
Tidaholms kommun, Känslor längs Ödegårdsstigen, Västra Götaland
Grafik i Väst, Bildspråkets elementära lättillgänglighet, Västra Götaland
Röhsska museet, Interaktiva Berättelser, Västra Götaland
Vara Konserthus, Hälsokick med kultursmak - Ett interaktivt friskvårdsprojekt med scenkonst, Västra Götaland
GöteborgsOperan, Internationell turné, Västra Götaland
Nordiska Akvarellmuseet, Landskap i förändring/fördjupande seminarieserie om kinesiskt tuschmåleri, Västra Götaland
Kultur i Väst, Innovationsplattform för kulturutveckling, Västra Götaland
Västra Götalandsregionen, Vårt kulturarvs undanträngda röster, Västra Götaland
Örebro läns landsting, GENESIS – The Brandenburg Project, Örebro
Örebro läns landsting, Carmen – känslans makt, Örebro
Stiftelsen kulturcentrum Ljusnarsberg, Internationell operakör, Örebro
Live at Heart AB, Live at Heart, Örebro
Örebro läns museum, Norm, Nation och Kultur 2014, Örebro
Länsteatern i Örebro AB, Nya China – Plattform för ny scenkonst, Örebro
Drift scenkonst, Ställbergs Gruva - internationell arena för samtida konst och tanke, Örebro
Västmanlands Teater, Utveckling av publikarbete för och med barn och unga, Västmanland
Arkiv Västmanland, Innovativ arkivsamverkan, del 2, Västmanland
Landstinget Västmanland, Arrangörsutveckling, Västmanland
Västmanlandsmusiken, Professionalisering av Norbergfestival, Västmanland
Landstinget Dalarna, Anoda, Barnbildcenter, Dalarna
Landstinget Dalarna, Bear and Natives, Dalarna
Landstinget Dalarna, SITE-KICK Dalarna, infrastruktur för dans i länet, Dalarna
Landstinget Dalarna, Film för barn och unga, Dalarna
Landstinget Dalarna, Musikteater för, med och av Barn och Unga, Dalarna
Dalarnas Hemslöjdsförbund, Slöjdnätverk Dalarna - webbportal, Dalarna
Landstinget Dalarna, Stärkt nationell infrastruktur för design och arkitektur inom samverkansmodellen, Dalarna
Landstinget Gävleborg, Foajé X, Gävleborg
Scenkonstbolaget Musik, PROmusic in PREschool eller Proffsmusiker i förskola – fokus på musikaktivitet, Västernorrland
Murberget, länsmuseet Västernorrland, Next level Craft – Sloydify Society, Västernorrland
ABM Resurs c/o Länsmuseet Västernorrland, Kulturarv Västernorrland - med plats för allas kulturarv, år III, Västernorrland
Scenkonst Västernorrland AB, Musiksamverkan i norr – Kulturhuvudstad 2014, Västernorrland
Landstinget Västernorrland, Recurscentrum Konst, Västernorrland
Murberget, CultureCloud Stories, Västernorrland
Scenkonst Västernorrland AB, Nya möten med scenkonsten, Västernorrland
Jamtli, Konstpedagogik för ökad kreativ kompetens, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Last Land – Dans på små scener, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Galleri Saepmie, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Konstlabb för unga, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Samverkan för ungt skapande – kulturskolor och kulturinstitutioner i två län, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Resurscentrum för ung kultur – Ungt Driv, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Next level craft – Sloydify Society, Jämtland
Regionförbundet Jämtlands län, Filmslussen, Jämtland
Region Västerbotten, Brokering Migrants" Cultural Participation, Västerbotten
Västerbottens läns hemslöjdsförening, Next Level Craft – Sloydify Society, Västerbotten
Region Västerbotten/Länsbiblioteket i Västerbotten, Det litterära Västerbotten, Västerbotten
Region Västerbotten, Infrastruktur för ung kultur (Ung kultur Västerbotten), Västerbotten
Västerbottens museum, Rock Art in Sápmi, Västerbotten
Västerbottens läns landsting/Norrlandsoperan AB, River Stories, Västerbotten
Kultur Skellefteå, Utveckling av danscenter, Västerbotten
Företagsarkivet i Westerbotten, Kvinnor i norrländskt näringsliv. Tillgängliggörande och bevarande av kvinnors företagsarkiv i Västerbotten, Västerbotten
Region Västerbotten, Internationalisering och interkulturell kompetens inför, under och efter 2014, Västerbotten
Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Archives go live, Norrbotten
Tornedalsteatern, Malmens väg, Norrbotten
Norrbottens Läns Landsting, Professionell kör i Norrbotten, Norrbotten
Norrbottens läns landsting, Div Kultur och utbildning, Vandringsutställningen Next Level Craft samt programmet Sloydify Society, Norrbotten
Dans i Nord, "Nästa steg "- en professionell dansplattform i Norrbotten, Norrbotten
Norrbottens Läns Landsting, Norra Noden för ny musik, Norrbotten
Norrbottens museum, tomorrow:next - ett nätverks- och delaktighetsprojekt med norrbottnisk ungdom, Norrbotten
KRO/KIF, Svensk Konstnärsservice, Utvecklingsbidrag Regional Kulturverksamhet, Stockholm (Nationellt)
Ideell kulturallians (IKA) Stockholms län, Nätverksträffar och mötesplatser med det kulturorganisationer civila samhället, Stockholm

Header logo