Utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms län

Andra fördelningen


Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Stockholms Stadsteater AB, Dansens intåg på institutionen, 1 100 000, Stockholm

Samtliga ansökningar
Regionbibliotek Stockholm, Bibliotek och nationella minoriteter, Stockholm
Cirkör AB, Marknadsutveckling Sydamerika, Asien och Australien, Stockholm
Stockholms läns landsting, Bättre tillgänglighet för musik, Stockholm
Oktoberteatern, Utveckling av ny Regionteater inriktning på integration, mångfald och barnkultur, Stockholm
Stockholms Stadsteater AB, Dansens intåg på institutionen, Stockholm

Header logo