Utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms län

Första fördelningen


Beviljade ansökningar, belopp i kronor


Stadsmuseet, Stockholm, Children on the Move , 200 000, Stockholm
Stockholms läns landsting/Kulturnämnden, Folk- och Världsmusikgala – Open Folk, Stockholm 2015, 400 000, Stockholm
Cirkör AB, Cirkör LAB - internationell konstnärlig utvecklingsmiljö för nycirkus, 600 000, Stockholm

Samtliga ansökningar
Stadsmuseet, Stockholm, Children on the Move, Stockholm,
Stockholms läns landsting/Kulturnämnden, Folk- och Världsmusikgala – Open Folk, Stockholm 2015, Stockholm,
Cirkör AB, Cirkör LAB - internationell konstnärlig utvecklingsmiljö för nycirkus, Stockholm
Header logo