Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor

Galleri Syster, 225000
Kulturföreningen Jacob/Galleri 21, 175000
Verkligheten, 375000
CirkulationsCentralen, 50000
Signal - Center för samtidskonst, 570000
Fotografins Hus, 250000
Tensta konsthall, 1100000
Svilova, 75000
Konstföreningen Aura, 200000
Film i samtidskonsten, FIS, 150000
Stiftelsen Färgfabriken, 725000
Föreningen Candyland, 100000
Skånes konstförening, 230000
Marabouparken konsthall/Föreningen Parken, 325000
Ideella Föreningen Gustavsbergs Konsthall, 300000
Stiftelsen Index, 900000
Galleri Box, 190000
Galleri Konstepidemin, 150000
Art Lab Gnesta, 100000
Galleri 54, 180000
Galleri A50, 75000
Kulturföreningen Konsthall C, 500000
Gerlesborgsskolan, 250000
Virserums konsthall, 450000
Röda Sten Konsthall, 1300000
Verkstad konstförening, 50000
MINIBAR ARTISTSPACE, 75000
KRETS, 200000

Samtliga sökande

Lödöse museum, Västarvet, Västra Götalands län
Galleri Syster, Norrbottens län
Kulturföreningen Jacob/Galleri 21, Skåne län
Strandverket, Västra Götalands län
Verkligheten, Västerbottens län
Woodpecker Projects, Skåne län
CirkulationsCentralen, Skåne län
Signal - Center för samtidskonst, Skåne län
Fotografins Hus, Stockholms län
Tensta konsthall, Stockholms län
Svilova, Västra Götalands län
Konstföreningen Aura, Skåne län
Galleriföreningen på Gotland, Gotlands län
Film i samtidskonsten, FIS, Stockholms län
Stiftelsen Färgfabriken, Stockholms län
Galleri Se Konst, Dalarnas län
Föreningen Candyland, Stockholms län
Östra Skånes Konstnärsgille, Skåne län
Intresseförening Härjedalens Kulturcentrum, Jämtlands län
Skånes konstförening, Skåne län
Grafiska Sällskapet, Stockholms län
Grafik i Väst, Västra Götalands län
Marabouparken konsthall/Stiftelsen Parken, Stockholms län
Ideella Föreningen Gustavsbergs Konsthall, Stockholms län
Stiftelsen Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, Stockholms län
Galleri Box, Västra Götalands län
Galleri Konstepidemin, Västra Götalands län
769604-7765, Stockholms län
Carsten Höller AB, Stockholms län
Karin Andersson, Västra Götalands län
Galleri LOKOMOTIV, Västernorrlands län
Art Lab Gnesta, Södermanlands län
Galleri 54, Västra Götalands län
Black Door Handelsbolag, Örebro län
Galleri A50, Västra Götalands län
Kulturföreningen Konsthall C, Stockholms län
Gerlesborgsskolan, Västra Götalands län
IDKA - Institutet för digitala konstarter, Gävleborgs län
Lunds konsthall, Skåne län
Virserums konsthall, Kalmar län
Röda Sten Konsthall, Västra Götalands län
Verkstad konstförening, Östergötlands län
Mediaverkstaden Skåne, Skåne län
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé, Stockholms län
Vasli Souza & Arts, Skåne län
MINIBAR ARTISTSPACE, Stockholms län
R A K E T A, Stockholms län
KRETS, Skåne län
Södertälje Konstnärskrets, Stockholms län
Irander Institute, Stockholms län

Header logo