Skådebaneverksamhet

Verksamhetsbidrag

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Nya Skådebanan i Östergötland, 385 000
Riksskådebanan, 580 000
Skådebanan i Dalarna, 205 000
Skådebanan i Jönköpings län, 180 000
Skådebanan Norrbotten, 230 000
Skådebanan Södra Region, 280 000
Skådebanan Västmanland, 205 000
Skådebanan Västra Götaland/TILLT, 435 000

Header logo